År 2019


Till senaste artiklarna i slutet på sidan.
Mattias Berg: Dags att utvärdera den roll Espmark och Englund haft. Kjell Espmark och Peter Englund återvänder till Akademien. Gunnar Bolin och Mattias Berg kommenterar. Kjell Espmark och Peter Englund var två av de starkaste kritikerna om frågan om Frostenson närvaro i Akademin, säger Mattias Berg och fortsätter: "Jag känner att det är dags att utvärdera den roll de har haft. Det är ju litet grand ett lyckligt slut för deras del att de återkommer och Frostenson, om det blir så att hon lämnar, är det någon form av lösning. Samtidigt tycker jag att det är principiellt tveksamt att vara ledamot, men ändå inte. Antingen är man ledamot fullt ut eller så träder man ur definitivt, som Klas Östergren gjorde." SR 190110.
Katarina Frostenson lämnar Svenska Akademien.

Ledamoten Katarina Frostenson lämnar sin stol efter att ha nått en förlikning med Svenska Akademien. Hon får bland annat 12 875 kronor i månaden i ersättning. I ett pressmeddelande skriver Svenska Akademien att de inte kommer gå vidare med anklagelserna om sekretessbrott. "Förlikningen innebär en överenskommelse som vi båda parter tycker är rimlig. Så vi lämnar alltså den här kritiken därhän. Den processen hade nog varit väldigt lång och smärtsam för båda parter," säger Anders Olsson, ständig sekreterare i Svenska Akademien. Ett av kraven från Frostenson för ett eventuellt utträde var att hon skulle få ersättning. De två parterna har nu nått en överenskommelse som innebär att Frostenson får en ersättning på 12 875 kronor per månad, livet ut. Hon får även stöd för fortsatt boende i den lägenhet som hon hyr av Svenska Akademien. Summan är baserad på Frostensons tidigare ersättning från sitt arbete i Akademien. "Hon har arbetat aktivt i olika kommittéer i Akademien, bland annat i Nobelkommittén och Kommittén för den nya litteraturen, och då har vi funnit att det svarar ganska väl mot detta," säger Anders Olsson. "Det här betyder allt för Svenska Akademien. Det har förelegat ett slags ultimatum från flera av medlemmarna i Svenska Akademien att det här måste lösas på det sättet att Katarina Frostenson frivilligt avgår," säger Gunnar Bolin, kulturredaktionens kommentator. Katarina Frostensons plats i Akademien har varit ämne för diskussion och splittring i Akademien. Hennes man, i medierna kallad Kulturprofilen, anklagades och dömdes för sexuella övergrepp. Frostenson anklagades också för att ha läckt Nobelpristagare till sin man, som senare spred det vidare. Något som hon förnekar. Våren 2018 röstade Svenska Akademien om Frostenson skulle uteslutas. Nej-sidan vann omröstningen, men till följd av detta lämnade Kjell Espmark, Peter Englund och Klas Östergren sina stolar. Förra veckan meddelade Englund och Espmark att de återvände, men Östergren har utträtt permanent från Akademien. Även Sara Stridsberg, Lotta Lotass, Jayne Svenungsson och Kerstin Ekman har lämnat sina stolar under det gångna året, av olika anledningar. Med Frostensons utträde ur Svenska Akademien är det tre stolar som står tomma. Sara Danius har ännu inte lämnat besked om hon utträder eller återvänder till Akademien. SR 190119.
Horace Engdahl får lämna priskommittén. Nobelstiftelsens besked innebär att ledamoten Horace Engdahl kommer att lämna priskommittén. Anders Olsson: "Vi tror att det är bra för nobelprisarbetet att de personer som var inblandade i den här krisen på olika vis lämnar arbetet". SR 190305.

Jobbdatorn kan gömma barnporr. 1 av 500 jobbdatorer innehåller barnpornografiska bilder - det uppger IT-säkerhetsföretaget Net Clean i en färsk rapport. Övergreppsbilderna blir allt vanligare och grövre, men att hitta dem i kommunernas enorma datamängder är en svår utmaning. Det finns nämligen datorprogram som kan hitta bilderna och till och med automatiskt larma polisen. "Vi inom IT-driften i Bollnäs har föreslagit att vi ska installera liknande program i kommunens datanätverk, men ännu har vi inte fått någon sådan beställning." SR 190112.

Telefonlinje och KBT kan stoppa sexövergrepp. Personer som riskerar att begå sexuella övergrepp kan få hjälp via telefonlinjen PrevenTell och en internetbaserad KBT-behandling. PrevenTell tar emot samtal från hela landet, men drivs av mottagningen Anova i Stockholm där överläkaren Stefan Arver är chef. "Vi vet att sexuella övergrepp i huvudsak begås av personer som inte är kända av polisen eller myndigheter, utan det är nya förövare. Målet med PrevenTell är att vi ska förebygga sexuella övergrepp, och om vi ska nå någon större effekt räcker det inte med att ta hand om personer som redan blivit lagförda och dömda," säger han. Stefan Arver säger att PrevenTell är en sorts lågtröskelkontaktväg. Den som känner att man tappat kontrollen över sin sexualitet och är rädd att göra illa någon annan ska snabbt kunna söka hjälp. Att ägna väldigt mycket tid till sex kan bero på vad som kallas en hypersexuell störning. Med det menas till exempel att man har intensiva, sexuella fantasier och begär och ägnar så mycket tid till sex att det hindrar en från att göra andra saker. På Anova kan man få gå en behandling där man arbetar med att stoppa sina impulser, säger Stefan Arver. "Man ändrar sitt beteende genom att man är mer uppmärksam. Man kan hantera sina impulser innan de leder till någon typ av handling." Behandlingsprogrammet är baserat på kognitiv beteendeterapi och nu går det också att få behandlingen via internet. En första utvärdering av internetbehandlingen visade att de flesta lyckades ändra sitt beteende. Av de 21 personer som var med i studien hade åtta personer rapporterat att de hade ett intresse för att tvinga någon till sexuell handling. Efter behandlingens slut var det bara en person som uppgav att den fortfarande ville tvinga till sig sex. Kriminalvården är intresserade av att använda metoden för att minska risken för återfall hos sexualbrottsklienter. Cecilia Fielding är psykolog på Kriminalvården och arbetar med sexualbrottsbekämpning. Hon säger att den nya KBT-behandlingen via internet är bra för att den är så lättillgänglig. "Jag tror att det bidrar till ett mer aktivt deltagande i behandlingen också. Och det visar ju den här studien med, att de som deltog var aktiva och genomförde den." SR 190117.

Psykiatern som tar kampen mot genusteorierna. Genusteorier är kvacksalveri. Det menar psykiatern David Eberhard, som nyligen skrivit boken Det stora könsexperimentet. Han går också till hårt angrepp mot mediers okritiska rapportering om personer som vill ändra kön. "Om 30 år tror jag att vi kommer ha en debatt som liknar tvångssteriliseringsdebatten," säger han. Att förskolor, universitet och myndigheter i hög utsträckning använder sig av genusteorier är inget som uppskattas av David Eberhard, överläkare i psykiatri och verksamhetschef vid Prima vuxenpsykiatri. I den nyutkomna boken Det stora könsexperimentet sågar han teorierna och menar att de inte utgår från verkligheten. "Om man inte tar hänsyn till biologi när man gör studier ska man inte uttala sig alls, säger han, och påpekar att det är ett faktum att det finns medfödda skillnader mellan män och kvinnor." Världen iag 190119.

Michael Jackson anklagas för sexövergrepp i ny dokumentär. I helgen hade dokumentärfilmen "Leaving Neverland" premiär på amerikanska Sundance-festivalen. Filmen har väckt starka reaktioner i USA. Polis fanns på plats utanför visningen för att avvärja protester från Michael Jackson-fans. Det fanns också sjukvårdspersonal på plats efter filmvisningen för att stötta upprörda tittare, eftersom filmen ska innehålla grafiska beskrivningar. Så här rapporterar reportern Francesca Baccardi i MSNBC om stämningen i salongen. "Alla satt tysta, det var väldigt dyster stämning. Alla sa bara "Wow, wow"" säger reportern. I filmen medverkar Wade Robson och Jimmy Safechuck som var sju och nio år och stora Michael Jackson-fans, när de på 90-talet lärde känna popstjärnan. Han lärde också känna pojkarnas familjer, de reste tillsammans med Michael Jackson och familjerna lovades pengar och karriärmöjligheter. De i dag vuxna männen berättar hur Michael Jackson efter hand börjar utnyttja dem sexuellt, och om hur de i dag hanterar det som hände dem. Wade Robson är i dag känd koreograf och har arbetat med Britney Spears bland annat. Filmen debatteras kraftigt i USA och kopplas ihop med #Metoo, Bill Cosby, Kevin Spacey och R Kelly. Medlemmar ur Michael Jacksons familj säger att männen inte talar sanning och att filmen är ännu ett försök att exploatera Michael Jackson för att få pengar. De har stämt Sundance-festivalen för att de visar filmen. Dokumentären, som bland annat har producerats av HBO, kommer visas i USA och Storbritannien senare i vår. SR 190128.

Nytt filter mot barnporr och våldsporr i Kungsbackas IT-nät. Ett filter som slår larm om barnporr eller grov våldsporr upptäcks i Kungsbacka kommuns it-system håller på att installeras. Det nya filtret ska vara verksamt i IT-nätverken såväl hos kommunens tjänstemän som på skolorna. Det är ett komplement till de filter som redan finns, och bygger på information från polisen om olagliga bilder. "I första hand vill vi arbeta med "filtret i huvudet", alltså att värdegrunden i skolans arbete är steg ett. Att man talar om de här frågorna med eleverna om de här frågorna," säger Åsa Blide Larsson, utvecklare vid Kungsbacka kommuns förvaltning för förskola och grundskola. "Vi vet att det ibland kommer det upp på elevernas datorer saker som är högst olämpliga. Det som inte är bra är om man inte berättar om man ser något man inte kan hantera, eller rent av far illa av", säger Ulrika Jansson, rektor vid högstadiet på Åsaskolan. Under våren ska det nya nätfiltret mot barnporr och grov våldsporr finnas i IT-nätverken vid skolorna i Kungsbacka kommun. SR 190202.

Allt fler unga vill byta kön - läkare förvånas. Inom vården är man lika förvånad som i övriga samhällen över det stora antalet tonåriga flickor som upplever sig vara födda i fel kön. – På något sätt måste man hjälpa dem, säger överläkare Louise Frisén, som utreder barn och unga med misstänkt könsdysfori. Även om hon i dag framför allt arbetar som forskare, träffar Louise Frisén unga patienter en dag i veckan vid det team i Stockholm som utreder barn och unga upp till 18 års ålder. Antalet remisser till teamet har "galopperat", berättar hon, även om ökningen under 2018 var något mindre än de 100 procent om året som man sett sedan 2013. Världen idag 190203.

Forskare: Sex som självskadebeteende vanligare än väntat. Sex kan användas som ett självskadebeteende jämförbart med att skära eller bränna sig, menar forskarna bakom en ny avhandling vid Linköpings universitet. Förekomsten att använda sex för att medvetet skada sig själv var vanligare än forskarna förväntat sig. "Det fyller en funktion av att hantera jobbiga känslor och händelser, men det fyller också en funktion av att närhet och bekräftelse. Just det är lite vanligare hos dem som har sex som självskadebeteende än hos dem som skär eller bränner sig," säger Cecilia Fredlund, som står bakom forskningen. I studien tillfrågades tredjeårselever på gymnasiet över hela Sverige, och av de knappt sextusen som svarat uppgav 3,2 % av flickorna att de någon gång haft sex för att avsiktligt skada sig själva, och 0,8% av pojkarna. "Det var lite mer vanligt än vi hade förväntat oss," säger Cecilia Fredlund. Självskadebeteendet kunde ta sig uttryck i att sälja sex, ha sex med personer som man absolut inte ville ha sex med eller utsätta sig för våldsamma och förnedrande situationer. "Det är så viktigt att förstå det här som ett självskadebeteende för att vi ska kunna hjälpa de här personerna, för att de ska kunna få rätt hjälp och behandling." SR 190205.

Roland Sennerstam: Kyrkan måste vara vaksam mot övergrepp. Föräldrar, skola och kyrka måste alla vara vaksamma mot risken för övergrepp mot barn. Det finns inga frizoner, skriver Roland Sennerstam. I Sverige säger statistiken ett det finns 120 000 pedofila män, som arbetar på internet. Var observant! Ditt eget barn eller något barn i din närhet kan vara i fara. Dagen 190220.

Sara Danius lämnar Akademien. Svenska Akademiens tidigare ständiga sekreterare Sara Danius lämnar nu Akademien helt. Sara Danius advokat Anders Elmér bekräftar för Kulturnytt att Sara Danius lämnar Svenska Akademien. "Vi har fört förhandlingar i 9-10 månader nu och akademien har gått med på att man ska ha uppsägningstid. Förhandlingarna har rört om hon ska ha något ytterligare utöver det och det är det som landat i den här överenskommelsen. Hon får period med uppsägningstid, lön, pension och så får hon ett avgångsvederlag, Hon har fått ett avgångsvederlag på nio månader utöver uppsägningstiden fram till april. " säger Anders Elmér. SR 190226.

Föräldrar gick ut i protest mot hbtq-undervisning. Hundratals föräldrar till barn på en förortsskola i Storbritannien protesterar mot en homosexuell lärare som undervisar i ett mångfaldsprojekt. "Bevara våra barns oskuldsfullhet", kräver föräldrarna. Den homosexuelle läraren Andrew Moffat har mottagit brittiska imperieordern för sitt arbete för hbtq-frågor i skolan. Sedan 2014 har han bedrivit ett projekt kallat "No outsiders" som har till syfte att "fira mångfald" och "förbereda barnen för ett liv i moderna Storbritannien". Det är dock inte alla som uppskattar lärarens arbete. På grundskolan Parkfield Community School i Birmingham protesterar nu hundratals föräldrar mot lärarens undervisning. Om detta rapporterar bland annat BBC och brittiska Metro. Världen idag 190226.
Skola backar efter föräldrars hbtq-protest. Efter att 600 barn hållits hemma från skolan i protest mot en lärares hbtq-undervisning väljer Parkfield Community School att stoppa de omstridda lektionerna. Samtidigt förnekar skolan att beslutet har med föräldrarnas protest att göra. Världen idag 190314.

Vita huset vill avkriminalisera homosexualitet i världen. Trumpadministrationen uppges lansera en kampanj för att avkriminalisera homosexuella handlingar i världen, särskilt i länder som har dödsstraff för utlevd homosexualitet. Huruvida Donald Trump själv är medveten om kampanjen är oklart. Det var under ett möte med hbtq-aktivister i Berlin som USA:s Tysklandsambassadör, Richard Grenell, ska ha sagt att Trumpadministrationen lanserar en kampanj som har till syfte att avkriminalisera samkönade relationer i världen. Grenell är själv öppet homosexuell och en uttalad kritiker av regimer som kriminaliserar homosexuella handlingar, skriver Christian Post. Världen idag 190227.

Läkare: Fler måste testa sig för att stoppa gonorréökning. I mitten av 80-talet var gonorré nästan utrotad i Sverige. Men nu ökar könssjukdomen åter stort. "Vi ser att man bär på gonorré på ställen där man oftast inte får några symptom på sin infektion. Om man inte testar sig förblir sjukdomen oupptäckt och man riskerar att sprida den vidare;" säger Mattias Waldeck som är biträdande smittskyddsläkare i Skåne. Gonorré har ökat flera år i rad. Den har kommit in i grupper med större risktagande och där kondomanvändningen är för låg. Han uppmanar nu till testning och också till ökad användning av kondom. Och det är viktigt att testa också exempelvis svalg och ändtarm. SR 190311.

Fall om utebliven transgender-tårta läggs ner. Staten Colorado i USA har meddelat att man inte går vidare i sin klagan mot den kristne bagaren Jack Phillips för att han vägrat göra en tårta som skulle fira ett könsbyte. Samme Phillips har tidigare vunnit ett rättsfall för att han inte ville göra en tårta till ett samkönat par. Förra året friades Jack Phillips i en uppmärksammad dom i USA:s Högsta domstol sedan han nekat ett samkönat par att baka deras bröllopstårta. Phillips hänvisar till sin övertygelse och religionsfriheten. Kort efter att det rättsfallet var avklarat, hamnade bagaren i en ny storm. Denna gång för att han inte ville göra en tårta som skulle fira en persons könsbyte. Men i veckan valde staten Colorado att göra halt och inte driva fallet vidare. I gengäld släpper Phillips den stämning av staten som han i sin tur gjort. "Båda sidor var överens om att det inte gynnar någon att gå vidare med de här fallen," sade Colorados högste juridiske tjänsteman, Phil Weiser, i ett uttalande på tisdagen, enligt Christian Post. De principiella och konstitutionella frågorna kommer sannolikt att behöva lösas framöver, men det sker inte genom detta fall, konstaterade han. Kristen Waggoner vid Alliance Defending Freedom har försvarat Phillips och menar att beslutet är goda nyheter för samtliga inblandade. "Staten Colorado lägger ner sitt fall mot Jack och avslutar därmed sex och ett halvt år av fientlighet gentemot honom," sade hon. Världen idag 190313.

"Problematisk ensidighet i skolböcker om sex- och samlevnad." Det sex- och samlevnadsmaterial som används i svenska gymnasieskolor präglas av normkritik och en sexualitet frikopplad från stabila relationer. Det säger Olof Edsinger, en av dem som tidigare publicerat en kartläggning av läromedlen. "Jag tycker att man kan kräva att skolan, helt sakligt, redogör för att det finns andra hållningar," säger han. "Hur man får en relation att hålla är ingenting som tas upp i sex- och samlevnadsavsnitten i naturkunskapsböcker som används på svenska gymnasieskolor. I ett läromedel fick man däremot tips på hur man kan göra slut," säger Edsinger. Han berättar att det inte hellers står något om familjebildning och äktenskap, och i tre av de fyra läromedlen står det inget om den reproduktiva sidan av sexualiteten, såsom befruktning, könsceller eller graviditet. "Det är som om man anser att dessa frågor tillhör en helt annan del av livet," säger han. Så vad står det då i de svenska naturkunskapsböckerna? Jo, enligt Edsinger framställs sexualiteten ur ett väldigt individualistiskt perspektiv: Man kan ha sex med vem man vill, och det förväntas att alla elever antingen är sexuellt aktiva eller förväntas bli det snart. Böckerna präglas även av ett normkritiskt perspektiv, säger han. "Heteronormen och tvåkönsnormen ifrågasätts. En trogen parrelation framställs inte som något naturligt eller önskvärt. I grunden blir det en slags förljugenhet. Man undanhåller fakta som, enligt forskning, ger ett gott liv. Det är just stabila och långsiktiga relationer som vi mår bra av," säger han. Att många unga mår psykiskt dåligt i dag tror Edsinger delvis beror på den syn på sexualitet som avspeglas i materialet. Världen idag 190317.


Till indexsidan.


Skulle det finnas någonting som är felaktigt eller strider mot gällande lag på denna sidan så var god meddela mig så jag kan ändra på detta i så fall.  E-mail.