År 2019


Transsexuell födde barn - komplicerade rubriksättningen. När den transsexuella kvinnan Reuben Sharpe födde barn i vad som kallats för "Storbritanniens mest moderna familj" ledde detta till en något komplicerad rubriksättning i de brittiska medierna. Den transsexuella kvinnan fick nämligen en spermadonation från en "kvinna" när "han" födde sin "ickebinära partners" barn. "Jag tror inte att graviditet är den ultimata kvinnliga upplevelsen, därför var det inte en utmaning för mig som man," sade Reuben. "Transgender man gives birth to non-binary partner's baby with female sperm donor" var The Mirrors inte helt okomplicerade rubriksättning när man valde att skriva om hur den transsexuella Reuben Sharpe, som biologiskt är en kvinna som genomgår könskorrigerande behandling för att kunna likna en man, fått ett barn. Den 39-åriga Reuben Sharpe föddes som biologisk kvinna och påbörjade könskorrigerande behandling för att lindra sin könsdysfori för tolv år sedan. Men trots att hennes psykiska sjukdom intalade henne att hon var en man så släppte inte modersinstinkterna berättar hon för The Mirror. Hon slutade därför att ta sina injektioner av det manliga könshormonet testosteron, vilka gav henne mer muskelmassa och skäggväxt bland annat, i förhoppningen att slutligen kunna få ett barn. Nya Tider 190103.

Mattias Berg: Dags att utvärdera den roll Espmark och Englund haft. Kjell Espmark och Peter Englund återvänder till Akademien. Gunnar Bolin och Mattias Berg kommenterar. Kjell Espmark och Peter Englund var två av de starkaste kritikerna om frågan om Frostenson närvaro i Akademin, säger Mattias Berg och fortsätter: "Jag känner att det är dags att utvärdera den roll de har haft. Det är ju litet grand ett lyckligt slut för deras del att de återkommer och Frostenson, om det blir så att hon lämnar, är det någon form av lösning. Samtidigt tycker jag att det är principiellt tveksamt att vara ledamot, men ändå inte. Antingen är man ledamot fullt ut eller så träder man ur definitivt, som Klas Östergren gjorde." SR 190110.
Katarina Frostenson lämnar Svenska Akademien.

Ledamoten Katarina Frostenson lämnar sin stol efter att ha nått en förlikning med Svenska Akademien. Hon får bland annat 12 875 kronor i månaden i ersättning. I ett pressmeddelande skriver Svenska Akademien att de inte kommer gå vidare med anklagelserna om sekretessbrott. "Förlikningen innebär en överenskommelse som vi båda parter tycker är rimlig. Så vi lämnar alltså den här kritiken därhän. Den processen hade nog varit väldigt lång och smärtsam för båda parter," säger Anders Olsson, ständig sekreterare i Svenska Akademien. Ett av kraven från Frostenson för ett eventuellt utträde var att hon skulle få ersättning. De två parterna har nu nått en överenskommelse som innebär att Frostenson får en ersättning på 12 875 kronor per månad, livet ut. Hon får även stöd för fortsatt boende i den lägenhet som hon hyr av Svenska Akademien. Summan är baserad på Frostensons tidigare ersättning från sitt arbete i Akademien. "Hon har arbetat aktivt i olika kommittéer i Akademien, bland annat i Nobelkommittén och Kommittén för den nya litteraturen, och då har vi funnit att det svarar ganska väl mot detta," säger Anders Olsson. "Det här betyder allt för Svenska Akademien. Det har förelegat ett slags ultimatum från flera av medlemmarna i Svenska Akademien att det här måste lösas på det sättet att Katarina Frostenson frivilligt avgår," säger Gunnar Bolin, kulturredaktionens kommentator. Katarina Frostensons plats i Akademien har varit ämne för diskussion och splittring i Akademien. Hennes man, i medierna kallad Kulturprofilen, anklagades och dömdes för sexuella övergrepp. Frostenson anklagades också för att ha läckt Nobelpristagare till sin man, som senare spred det vidare. Något som hon förnekar. Våren 2018 röstade Svenska Akademien om Frostenson skulle uteslutas. Nej-sidan vann omröstningen, men till följd av detta lämnade Kjell Espmark, Peter Englund och Klas Östergren sina stolar. Förra veckan meddelade Englund och Espmark att de återvände, men Östergren har utträtt permanent från Akademien. Även Sara Stridsberg, Lotta Lotass, Jayne Svenungsson och Kerstin Ekman har lämnat sina stolar under det gångna året, av olika anledningar. Med Frostensons utträde ur Svenska Akademien är det tre stolar som står tomma. Sara Danius har ännu inte lämnat besked om hon utträder eller återvänder till Akademien. SR 190119.
Horace Engdahl får lämna priskommittén. Nobelstiftelsens besked innebär att ledamoten Horace Engdahl kommer att lämna priskommittén. Anders Olsson: "Vi tror att det är bra för nobelprisarbetet att de personer som var inblandade i den här krisen på olika vis lämnar arbetet". SR 190305.

Jobbdatorn kan gömma barnporr. 1 av 500 jobbdatorer innehåller barnpornografiska bilder - det uppger IT-säkerhetsföretaget Net Clean i en färsk rapport. Övergreppsbilderna blir allt vanligare och grövre, men att hitta dem i kommunernas enorma datamängder är en svår utmaning. Det finns nämligen datorprogram som kan hitta bilderna och till och med automatiskt larma polisen. "Vi inom IT-driften i Bollnäs har föreslagit att vi ska installera liknande program i kommunens datanätverk, men ännu har vi inte fått någon sådan beställning." SR 190112.

Telefonlinje och KBT kan stoppa sexövergrepp. Personer som riskerar att begå sexuella övergrepp kan få hjälp via telefonlinjen PrevenTell och en internetbaserad KBT-behandling. PrevenTell tar emot samtal från hela landet, men drivs av mottagningen Anova i Stockholm där överläkaren Stefan Arver är chef. "Vi vet att sexuella övergrepp i huvudsak begås av personer som inte är kända av polisen eller myndigheter, utan det är nya förövare. Målet med PrevenTell är att vi ska förebygga sexuella övergrepp, och om vi ska nå någon större effekt räcker det inte med att ta hand om personer som redan blivit lagförda och dömda," säger han. Stefan Arver säger att PrevenTell är en sorts lågtröskelkontaktväg. Den som känner att man tappat kontrollen över sin sexualitet och är rädd att göra illa någon annan ska snabbt kunna söka hjälp. Att ägna väldigt mycket tid till sex kan bero på vad som kallas en hypersexuell störning. Med det menas till exempel att man har intensiva, sexuella fantasier och begär och ägnar så mycket tid till sex att det hindrar en från att göra andra saker. På Anova kan man få gå en behandling där man arbetar med att stoppa sina impulser, säger Stefan Arver. "Man ändrar sitt beteende genom att man är mer uppmärksam. Man kan hantera sina impulser innan de leder till någon typ av handling." Behandlingsprogrammet är baserat på kognitiv beteendeterapi och nu går det också att få behandlingen via internet. En första utvärdering av internetbehandlingen visade att de flesta lyckades ändra sitt beteende. Av de 21 personer som var med i studien hade åtta personer rapporterat att de hade ett intresse för att tvinga någon till sexuell handling. Efter behandlingens slut var det bara en person som uppgav att den fortfarande ville tvinga till sig sex. Kriminalvården är intresserade av att använda metoden för att minska risken för återfall hos sexualbrottsklienter. Cecilia Fielding är psykolog på Kriminalvården och arbetar med sexualbrottsbekämpning. Hon säger att den nya KBT-behandlingen via internet är bra för att den är så lättillgänglig. "Jag tror att det bidrar till ett mer aktivt deltagande i behandlingen också. Och det visar ju den här studien med, att de som deltog var aktiva och genomförde den." SR 190117.

Psykiatern som tar kampen mot genusteorierna. Genusteorier är kvacksalveri. Det menar psykiatern David Eberhard, som nyligen skrivit boken Det stora könsexperimentet. Han går också till hårt angrepp mot mediers okritiska rapportering om personer som vill ändra kön. "Om 30 år tror jag att vi kommer ha en debatt som liknar tvångssteriliseringsdebatten," säger han. Att förskolor, universitet och myndigheter i hög utsträckning använder sig av genusteorier är inget som uppskattas av David Eberhard, överläkare i psykiatri och verksamhetschef vid Prima vuxenpsykiatri. I den nyutkomna boken Det stora könsexperimentet sågar han teorierna och menar att de inte utgår från verkligheten. "Om man inte tar hänsyn till biologi när man gör studier ska man inte uttala sig alls, säger han, och påpekar att det är ett faktum att det finns medfödda skillnader mellan män och kvinnor." Världen iag 190119.

Michael Jackson anklagas för sexövergrepp i ny dokumentär. I helgen hade dokumentärfilmen "Leaving Neverland" premiär på amerikanska Sundance-festivalen. Filmen har väckt starka reaktioner i USA. Polis fanns på plats utanför visningen för att avvärja protester från Michael Jackson-fans. Det fanns också sjukvårdspersonal på plats efter filmvisningen för att stötta upprörda tittare, eftersom filmen ska innehålla grafiska beskrivningar. Så här rapporterar reportern Francesca Baccardi i MSNBC om stämningen i salongen. "Alla satt tysta, det var väldigt dyster stämning. Alla sa bara "Wow, wow"" säger reportern. I filmen medverkar Wade Robson och Jimmy Safechuck som var sju och nio år och stora Michael Jackson-fans, när de på 90-talet lärde känna popstjärnan. Han lärde också känna pojkarnas familjer, de reste tillsammans med Michael Jackson och familjerna lovades pengar och karriärmöjligheter. De i dag vuxna männen berättar hur Michael Jackson efter hand börjar utnyttja dem sexuellt, och om hur de i dag hanterar det som hände dem. Wade Robson är i dag känd koreograf och har arbetat med Britney Spears bland annat. Filmen debatteras kraftigt i USA och kopplas ihop med #Metoo, Bill Cosby, Kevin Spacey och R Kelly. Medlemmar ur Michael Jacksons familj säger att männen inte talar sanning och att filmen är ännu ett försök att exploatera Michael Jackson för att få pengar. De har stämt Sundance-festivalen för att de visar filmen. Dokumentären, som bland annat har producerats av HBO, kommer visas i USA och Storbritannien senare i vår. SR 190128.

Nytt filter mot barnporr och våldsporr i Kungsbackas IT-nät. Ett filter som slår larm om barnporr eller grov våldsporr upptäcks i Kungsbacka kommuns it-system håller på att installeras. Det nya filtret ska vara verksamt i IT-nätverken såväl hos kommunens tjänstemän som på skolorna. Det är ett komplement till de filter som redan finns, och bygger på information från polisen om olagliga bilder. "I första hand vill vi arbeta med "filtret i huvudet", alltså att värdegrunden i skolans arbete är steg ett. Att man talar om de här frågorna med eleverna om de här frågorna," säger Åsa Blide Larsson, utvecklare vid Kungsbacka kommuns förvaltning för förskola och grundskola. "Vi vet att det ibland kommer det upp på elevernas datorer saker som är högst olämpliga. Det som inte är bra är om man inte berättar om man ser något man inte kan hantera, eller rent av far illa av", säger Ulrika Jansson, rektor vid högstadiet på Åsaskolan. Under våren ska det nya nätfiltret mot barnporr och grov våldsporr finnas i IT-nätverken vid skolorna i Kungsbacka kommun. SR 190202.

Allt fler unga vill byta kön - läkare förvånas. Inom vården är man lika förvånad som i övriga samhällen över det stora antalet tonåriga flickor som upplever sig vara födda i fel kön. – På något sätt måste man hjälpa dem, säger överläkare Louise Frisén, som utreder barn och unga med misstänkt könsdysfori. Även om hon i dag framför allt arbetar som forskare, träffar Louise Frisén unga patienter en dag i veckan vid det team i Stockholm som utreder barn och unga upp till 18 års ålder. Antalet remisser till teamet har "galopperat", berättar hon, även om ökningen under 2018 var något mindre än de 100 procent om året som man sett sedan 2013. Världen idag 190203.

Forskare: Sex som självskadebeteende vanligare än väntat. Sex kan användas som ett självskadebeteende jämförbart med att skära eller bränna sig, menar forskarna bakom en ny avhandling vid Linköpings universitet. Förekomsten att använda sex för att medvetet skada sig själv var vanligare än forskarna förväntat sig. "Det fyller en funktion av att hantera jobbiga känslor och händelser, men det fyller också en funktion av att närhet och bekräftelse. Just det är lite vanligare hos dem som har sex som självskadebeteende än hos dem som skär eller bränner sig," säger Cecilia Fredlund, som står bakom forskningen. I studien tillfrågades tredjeårselever på gymnasiet över hela Sverige, och av de knappt sextusen som svarat uppgav 3,2 % av flickorna att de någon gång haft sex för att avsiktligt skada sig själva, och 0,8% av pojkarna. "Det var lite mer vanligt än vi hade förväntat oss," säger Cecilia Fredlund. Självskadebeteendet kunde ta sig uttryck i att sälja sex, ha sex med personer som man absolut inte ville ha sex med eller utsätta sig för våldsamma och förnedrande situationer. "Det är så viktigt att förstå det här som ett självskadebeteende för att vi ska kunna hjälpa de här personerna, för att de ska kunna få rätt hjälp och behandling." SR 190205.

Roland Sennerstam: Kyrkan måste vara vaksam mot övergrepp. Föräldrar, skola och kyrka måste alla vara vaksamma mot risken för övergrepp mot barn. Det finns inga frizoner, skriver Roland Sennerstam. I Sverige säger statistiken ett det finns 120 000 pedofila män, som arbetar på internet. Var observant! Ditt eget barn eller något barn i din närhet kan vara i fara. Dagen 190220.

Sara Danius lämnar Akademien. Svenska Akademiens tidigare ständiga sekreterare Sara Danius lämnar nu Akademien helt. Sara Danius advokat Anders Elmér bekräftar för Kulturnytt att Sara Danius lämnar Svenska Akademien. "Vi har fört förhandlingar i 9-10 månader nu och akademien har gått med på att man ska ha uppsägningstid. Förhandlingarna har rört om hon ska ha något ytterligare utöver det och det är det som landat i den här överenskommelsen. Hon får period med uppsägningstid, lön, pension och så får hon ett avgångsvederlag, Hon har fått ett avgångsvederlag på nio månader utöver uppsägningstiden fram till april. " säger Anders Elmér. SR 190226.
Litteraturprofessorn Sara Danius är död. Litteraturprofessorn och den tidigare ständiga sekreteraren i Svenska Akademin, Sara Danius är död. Hon blev 57 år gammal. År 2013 blev hon professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Året efter drabbades hon av bröstcancer, vilket hon var öppen med i syfte att ge tröst åt andra i samma situation. Under våren har cancern som hon var friskförklarad från kommit tillbaka. Den här gången överlevde hon inte sjukdomen. Sara Danius blev 57 år. SR 191012.

Föräldrar gick ut i protest mot hbtq-undervisning. Hundratals föräldrar till barn på en förortsskola i Storbritannien protesterar mot en homosexuell lärare som undervisar i ett mångfaldsprojekt. "Bevara våra barns oskuldsfullhet", kräver föräldrarna. Den homosexuelle läraren Andrew Moffat har mottagit brittiska imperieordern för sitt arbete för hbtq-frågor i skolan. Sedan 2014 har han bedrivit ett projekt kallat "No outsiders" som har till syfte att "fira mångfald" och "förbereda barnen för ett liv i moderna Storbritannien". Det är dock inte alla som uppskattar lärarens arbete. På grundskolan Parkfield Community School i Birmingham protesterar nu hundratals föräldrar mot lärarens undervisning. Om detta rapporterar bland annat BBC och brittiska Metro. Världen idag 190226.
Skola backar efter föräldrars hbtq-protest. Efter att 600 barn hållits hemma från skolan i protest mot en lärares hbtq-undervisning väljer Parkfield Community School att stoppa de omstridda lektionerna. Samtidigt förnekar skolan att beslutet har med föräldrarnas protest att göra. Världen idag 190314.

Vita huset vill avkriminalisera homosexualitet i världen. Trumpadministrationen uppges lansera en kampanj för att avkriminalisera homosexuella handlingar i världen, särskilt i länder som har dödsstraff för utlevd homosexualitet. Huruvida Donald Trump själv är medveten om kampanjen är oklart. Det var under ett möte med hbtq-aktivister i Berlin som USA:s Tysklandsambassadör, Richard Grenell, ska ha sagt att Trumpadministrationen lanserar en kampanj som har till syfte att avkriminalisera samkönade relationer i världen. Grenell är själv öppet homosexuell och en uttalad kritiker av regimer som kriminaliserar homosexuella handlingar, skriver Christian Post. Världen idag 190227.

Läkare: Fler måste testa sig för att stoppa gonorréökning. I mitten av 80-talet var gonorré nästan utrotad i Sverige. Men nu ökar könssjukdomen åter stort. "Vi ser att man bär på gonorré på ställen där man oftast inte får några symptom på sin infektion. Om man inte testar sig förblir sjukdomen oupptäckt och man riskerar att sprida den vidare;" säger Mattias Waldeck som är biträdande smittskyddsläkare i Skåne. Gonorré har ökat flera år i rad. Den har kommit in i grupper med större risktagande och där kondomanvändningen är för låg. Han uppmanar nu till testning och också till ökad användning av kondom. Och det är viktigt att testa också exempelvis svalg och ändtarm. SR 190311.

Fall om utebliven transgender-tårta läggs ner. Staten Colorado i USA har meddelat att man inte går vidare i sin klagan mot den kristne bagaren Jack Phillips för att han vägrat göra en tårta som skulle fira ett könsbyte. Samme Phillips har tidigare vunnit ett rättsfall för att han inte ville göra en tårta till ett samkönat par. Förra året friades Jack Phillips i en uppmärksammad dom i USA:s Högsta domstol sedan han nekat ett samkönat par att baka deras bröllopstårta. Phillips hänvisar till sin övertygelse och religionsfriheten. Kort efter att det rättsfallet var avklarat, hamnade bagaren i en ny storm. Denna gång för att han inte ville göra en tårta som skulle fira en persons könsbyte. Men i veckan valde staten Colorado att göra halt och inte driva fallet vidare. I gengäld släpper Phillips den stämning av staten som han i sin tur gjort. "Båda sidor var överens om att det inte gynnar någon att gå vidare med de här fallen," sade Colorados högste juridiske tjänsteman, Phil Weiser, i ett uttalande på tisdagen, enligt Christian Post. De principiella och konstitutionella frågorna kommer sannolikt att behöva lösas framöver, men det sker inte genom detta fall, konstaterade han. Kristen Waggoner vid Alliance Defending Freedom har försvarat Phillips och menar att beslutet är goda nyheter för samtliga inblandade. "Staten Colorado lägger ner sitt fall mot Jack och avslutar därmed sex och ett halvt år av fientlighet gentemot honom," sade hon. Världen idag 190313.

"Problematisk ensidighet i skolböcker om sex- och samlevnad." Det sex- och samlevnadsmaterial som används i svenska gymnasieskolor präglas av normkritik och en sexualitet frikopplad från stabila relationer. Det säger Olof Edsinger, en av dem som tidigare publicerat en kartläggning av läromedlen. "Jag tycker att man kan kräva att skolan, helt sakligt, redogör för att det finns andra hållningar," säger han. "Hur man får en relation att hålla är ingenting som tas upp i sex- och samlevnadsavsnitten i naturkunskapsböcker som används på svenska gymnasieskolor. I ett läromedel fick man däremot tips på hur man kan göra slut," säger Edsinger. Han berättar att det inte hellers står något om familjebildning och äktenskap, och i tre av de fyra läromedlen står det inget om den reproduktiva sidan av sexualiteten, såsom befruktning, könsceller eller graviditet. "Det är som om man anser att dessa frågor tillhör en helt annan del av livet," säger han. Så vad står det då i de svenska naturkunskapsböckerna? Jo, enligt Edsinger framställs sexualiteten ur ett väldigt individualistiskt perspektiv: Man kan ha sex med vem man vill, och det förväntas att alla elever antingen är sexuellt aktiva eller förväntas bli det snart. Böckerna präglas även av ett normkritiskt perspektiv, säger han. "Heteronormen och tvåkönsnormen ifrågasätts. En trogen parrelation framställs inte som något naturligt eller önskvärt. I grunden blir det en slags förljugenhet. Man undanhåller fakta som, enligt forskning, ger ett gott liv. Det är just stabila och långsiktiga relationer som vi mår bra av," säger han. Att många unga mår psykiskt dåligt i dag tror Edsinger delvis beror på den syn på sexualitet som avspeglas i materialet. Världen idag 190317.

RFSL i nytt utspel: Män kan föda barn. Vi behöver en föräldrabalk som tar hänsyn till att män kan föda barn och kvinnor kan ge upphov till spermier. Det skriver RFSL i en debattartikel i Dagens samhälle. Texten möter skarp kritik i sociala medier. "Sandra Ehne behöver ta hänsyn till ramverket för vår fysiska existens. Det vill säga att män inte kan föda barn och att kvinnor inte kan ge upphov till spermier", skriver en person på Twitter. Världen idag 190319.

Talita: Dags att lagstifta mot porrbranschen. Porrbranschen är en såpass tydlig inkörsport till prostitution att regeringen borde utreda hur den kan begränsas med lagstiftning. Det är ett av flera förslag som den ideella föreningen Talita gör i en ny rapport om den svenska porrindustrin. "Vi kommer inte att nå jämställdhet om vi inte tar tag i porrindustrin och motverkar att både producenter och konsumenter skadas," säger Talitas forskningsledare Meghan Donovan. Talita stöttar utsatta kvinnor utifrån en kristen värdegrund, och driver bland annat ett hem för kvinnor som varit utsatta för trafficking. Genom det arbetet har man sedan länge sett kopplingen mellan den prostitution och porrindustrin. Detta samband blir tydligt i rapporten Syns man inte, finns man inte - inblick i den svenska porrindustrin, som släpptes i torsdag. Den utgår framför allt från intervjuer med nio kvinnor med erfarenhet av att på något sätt försörja sig genom pornografi. "Mycket av det som framkom kände vi till genom tidigare forskning, som att låg ålder, ekonomisk utsatthet och psykisk ohälsa är starka faktorer för kvinnor som ger sig in i porrindustrin," säger Meghan Donevan till Världen idag. "Det som överrraskade mig var hur industrin jobbar medvetet för att dölja vad det egentligen handlar om och för att locka in unga tjejer." Rapporten mynnar ut i en rad förslag, så som statligt finansierade exitprogram för personer som vill lämna porrindustrin, och ökat fokus på porrkritiska samtal i skolan. Dessutom, menar man, bör regeringen låta granska den i dag oreglerade porrindustrin och se över hur sexhandeln inom branschen kan begränsas genom lagstiftning. "Den svenska sexköpslagen har lyckats minska prostitution och trafficking, samtidigt som den här andra industrin pågår för fullt. Jag tänker att Sverige, som ett av världens mest jämställda länder, borde ligga i framkanten även här." Världen idag 190325.

Myndighet öppnar för ett "tredje kön". Socialstyrelsen kan tänka sig att lägga till ett tredje kön i officiell statistik och vill "väcka frågan om hur statistik kan bli mer inkluderande". Myndigheten vill dock inte svara på Världen idags fråga hur lämpligt det är att föreslå detta innan riksdagen ens beslutat att utreda saken. Det är i ett remissvar till Statistiska centralbyrån (SCB) som Socialstyrelsen öppnar för ett tredje kön i den officiella statistiken. Man skriver att kön är mer komplext än att "enbart dela in i grupperna kvinnor och män". Men för att ett tredje kön ska kunna användas i exempelvis folk­bok­föringen, krävs en lagändring. Enligt undersökningar som gjorts finns i dag en majoritet i riksdagen för att utreda vad införandet av ett tredje kön skulle innebära. Men ett införande är alltså ännu långt borta. Mot förslaget står Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, som bland annat menar att det kan få långtgående och oöverblickbara konsekvenser att lämna tvåkönsprincipen. Världen idag 190327.

Svensk sexualupplysning intresserar i Mellanöstern. En webbsida som upplyser asylsökande om sex och samlevnad på uppdrag av den svenska regeringen har fått oväntad spridning i Mellanöstern. "Det är ju en rolig överraskning att så många hittat hit även från andra länder," säger Lotta Nordh Rubulis, som är projektledare på det företag som driver sajten på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Sajten youmo.se funkar som en ungdomsmottagning på nätet och riktar sig till ungdomar som söker asyl eller har fått uppehållstillstånd i Sverige. Men under förra året kom 80 procent av besöken från utlandet. SR 190328.

Amnesty: För få våldtäkter leder till åtal. Våldtäkter utreds för dåligt och alldeles för få fall leder till åtal. Det menar Amnesty i en ny rapport som publiceras i dag. Amnesty har jämfört dagens situation med hur det såg ut för tio år sedan och menar att det är för lite som förbättrats. Tvärtom pekar man på att andelen anmälda våldtäkter som leder till åtal minskat över tid. "Det är oacceptabelt. Sverige kan bättre och Sverige måste prioritera den här typen av ärenden på ett helt annat sätt än vad som sker i dag," säger Katarina Bergehed, sakkunnig gällande kvinnors rättigheter vid Amnesty och en av rapportens huvudförfattare. Några av orsakerna som Amnesty pekar på är att våldtäktsutredningar ofta stå tillbaka för annan grov brottslighet och att polis och åklagare inte arbetar enligt den metod de vet är mest effektiv. År 2007 anmäldes ungefär 3 500 våldtäkter mot personer över 15 år. Tio år senare, 2017, hade anmälningarna ökat till en bit över 5 000. Men andelen anmälningar som lett till åtal har under samma tidsperiod sjunkit från 12 procent till 7 procent, alltså nästan en halvering. Nu hoppas man inom polisen på att fler poliser och intern utbildning i hur man utreder våldtäktsfall ska leda till förändring. "Vi måste vara självkritiska och måste som organisation göra mer," säger Ulf Johansson som är regionchef för polisen i Stockholm och också sitter i den nationella ledningsgruppen. SR 190403.

Arrangörerna av Fagersta Pride dödshotade. Arrangörerna av Fagersta Pride, som äger rum för första gången i augusti, har hotats till livet. "Jag har fått hot genom postlådan hem till mig förra veckan och det är polisanmält. Vi kommer att visa nolltolerans mot detta," säger Mohammed Rabia, en av dem som är med och arrangerar Fagersta Pride. Han vill inte gå in på exakt hur hoten är formulerade eller utformade. "Ganska grovt där de hotar till livet, exakt kan jag inte berätta." Hur känns det här? "Det är klart man är orolig, det är ens liv det handlar om, men det kommer inte att stoppa oss. Vi kör. Pride blir av. Det blir tre dagar istället för en," säger Mohammed Rabia. SR 190406.

Ebba Witt-Brattström: "Horace var inget geni". Kvinnor kan både vara medaktörer och medbrottslingar till att stötta patriarkatet. Det säger Ebba Witt-Brattström i en stor intervju med SvD om sin nya bok ”Historiens metoovrål”. Hon beskriver sig själv som ”hjärntvättad” när hon 1997 försökte skydda den nu våldtäktsdömde kulturprofilen Jean-Claude Arnault. Witt-Brattström är trött på att få frågor om exmaken Horace Engdahl men i intervjun pratar hon om honom själv. "Horace var inget geni när jag träffade honom. Han var bara nörd. Han var en väldigt söt nörd," säger hon. Hon beskriver hur exmakarna nyligen möttes på Centralbron i Stockholm och hur Horace Engdahl gick över körbanan för att slippa passera henne. "Jag tänkte att nu går det för långt. Vi kommer ju få barnbarn." Omni 190406.

De vill belysa hbtq-frågor utifrån en bibeltrogen syn. Svenska evangeliska alliansen (SEA) och Apologia förlag kommer nu ut med antologin Bekänna färg: Kyrka och hbtq i en regnbågsfärgad värld. "Jag hoppas att den ska ge hopp till unga kristna som kämpar med oönskad attraktion till människor av samma kön," säger Ray Baker på Apologia. Ray Baker och Olof Edsinger från SEA är redaktörer för antologin som närmar sig det brännheta ämnet. Världen idag 190411.

Metoo i kultursektorn lyckades bryta tystnaden - men ser inte mycket förändring. Kulturnytt har gjort en rundringning till de nio uppropen inom kulturområdet under metoo-hösten 2017. Flera initiativtagare bakom metoo-upprop inom kulturområdet tycker att kampanjerna var lyckade och uppnådde sitt syfte. Skådespelarnas #tystnadtagning, hårdrocksscenens #killtheking och film- och tv-arbetarnas #metoobackstage hade som syfte att synliggöra och bryta tystnaden kring de här frågorna. De upplever att syftet med själva uppropet uppnåddes genom att vittnesmålen nådde ut och fick ett stort genomslag i media. Ett annat vanligt syfte som angavs var att stärka varandra genom att berätta med en röst, genom underskrifter och anonyma vittnesmål. Där anser musikbranschens #närmusikentystnar och dansares #tystdansa, bland flera andra, att syftet uppnåddes. Men många säger också att mer konkreta saker behöver hända. Sedan en tid tillbaka samlas alla hashtags som skapades under metoo i en samordnad förening. De jobbar nu under gemensam flagg för att åstadkomma verklig förändring. SR 190503.
Enkät: Det ledde kulturens metoo-upprop till. Hur har kulturvärlden förändrats sedan metoo? Kulturnytt kontaktade initiativtagare bakom nio metoo-upprop i kultursektorn för att ta reda på vilka konsekvenser deras kampanjer haft.
1. Vad var syftet med hashtagen och uppnåddes det?
2. Vilka konkreta konsekvenser, positiva eller negativa, hade hashtagen?
#tystnadtagning (skådespelare):
1. Syftet var att blottlägga den verklighet vi har hållit dold genom en tystnadskultur inom vår bransch. Anledningen till att vi anonymiserade var att vi ville slippa den kändisfixerade journalistiken som lätt ställer sig i vägen för det egentliga strukturproblemet. En syndabock löser inte ett kollektivt problem. Vi ville få makthavare att ta sitt ansvar genom att ta referenser på dem de jobbar med så att alla kan få gå trygga på sin arbetsplats. Effekten att metoden spreds så stort och bildade så många upprop både i Sverige och internationellt var helt oväntad men också något vi är väldigt stolta över. Syftet med att synliggöra strukturen uppnåddes men resultatet som skulle komma automatiskt av det, att makthavare började ta ansvar, har uteblivit... tyvärr.
2. Det negativa är att det verkar som att så länge vi inte hänger ut förövare med namn i media verkar ingenting hända annat än på byråkratisk nivå. Alla vill förändring i teorin men vi vet fortfarande inte hur vi ska komma åt det i praktiken eller hur de ska våga kanske. Vi hoppas att fler chefer börjar agera mer ansvarsfullt från och med nu. Det har också varit svårt att arbeta i en så stor grupp som vi är med många olika intressen och utan ledare men det har löst sig med tiden. En samordningsgrupp för alla 64 svenska upprop finns och där jobbar vi tillsammans på politisk nivå. Det är en kraft att räkna med.
#killtheking (metalscenen)
1. Syftet med hashtaggen #killtheking var att uppmärksamma situationen för kvinnor och icke-binära inom hårdrocks- och metalcommunityt (som är väldigt mansdominerat). Att genom framförallt vittnesmål belysa att det förekommer både sexism, våld, sexuella övergrepp och våldtäkt både inom, bakom, på och nedanför scenen och att det direkt speglar hur det ser ut i resten av samhället. Vi har långt kvar till en jämställd värld och detta gäller ju givetvis även musikbranschen - det ser vi ju hela tiden - men vi tycker att vi initierat en mycket viktig debatt inom hårdrocks- och metalvärlden som väckt mycket engagemang som i högsta grad lever vidare. Tystnadskulturen är fortfarande stark, men fler och fler sätter press på bokare, arrangörer och bolag att arbeta jämställt och med nolltolerans mot sexuella trakasserier och våld. Allt fler vågar ifrågasätta och värna om kvinnors trygghet och säkerhet inom hårdrock- och metalsfären, och det är otroligt viktigt att vi fortsätter prata om de problem som faktiskt finns. Därför arbetar vi i Dear Darkness fortfarande för en jämställd och trygg scen precis som vi gjorde innan, under och efter att #metoo briserade i Sverige i december 2017. Vårt community är internationellt, och en del i vårt fortsatta arbete har varit genom hashtaggen #metaltoo där vi ser att fler och fler liknande initiativ startas runt om i världen vilket känns både stort och viktigt. Det sker förändringar, och det är vi alla tillsammans som får dem att ske.
2. Tyvärr har det inte utmynnat i någon konkret förändring i rutiner, regler eller dylikt som vi fått kännedom om – just sådana bitar verkar gå trögt – men vi vet att flera skivbolag börjat se över/implementera jämställdhetspolicy så det är mycket möjligt att det är en effekt av #metoo-rörelsens olika upprop inom kultursektorn. #killtheking stod flera initiativtagare bakom (Hårdrock mot Rasism, Heavy Metal Action Night och Dear Darkness) men #metaltoo är initierat av Dear Darkness som en förlängning av vårt internationella engagemang.
#deadline (journalister)
1. Syftet var att samla personer i journalistbranschen för att få en styrka från varandra och visa att även i den här branschen så är sexuella övergrepp och trakasserier lika vanligt som i alla andra grupper. Syftet uppnåddes med råge, vi hade nog aldrig kunnat föreställa oss vilket tryck det blev.
2. Det är ju inte jättestora konsekvenser som människor uppfattar det som på sin arbetsplats. Så rent konkret, på ledarnivå och så, det vette tusan om det har hänt så himla mycket. Jag har upplevt att metoo-uppropen har använts i ett negativt syfte emellanåt. Det har blivit en backlash, "det är inte alla män och nu blir det här överdrivet och liksom nu blir det här en höna av en fjäder". Men det kom absolut mest positivt ur hashtagen. I huvudsak är det positiva den styrkan och kraften som alla i gruppen har känt av varann. Det var jättemånga som lämnade vittnesmål som kände styrka från varandra. Jag vet folk som inte råkat ut för något jättegrovt, men ändå råkat ut för någonting och det tog flera veckor för dem att våga berätta det i den här slutna gruppen. Så det hjälpte jättemånga att lätta på hjärtat med sina historier och förstå att man inte är ensam.
#skrattetihalsen (komiker)
1. Syftet var att synliggöra strukturer i stand up-branschen som i alla andra branscher, att kvinnorna blir osynliggjorda av sina kollegor som är killar, man kan komma ut efter ett gig och så är det ingen som säger någonting. Sen finns det också vittnesmål om övergrepp, till och med våldtäkt. Tyckte du syftet uppnåddes? Nej, vi är ju inte där än, men det är väl ingen. Men det jag tycker har uppnåtts överhuvudtaget med metoo är att nu finns det ingen som kan säga: jag hade ingen aning om det här, för nu har alla en aning. Och det finns en ökad medvetenhet.
2. Konsekvensen blev en ökad medvetenhet och en något större sammanhållning. Jag kan inte säga alla tjejer tyvärr, men många av oss tjejer i stand up-branschen håller ihop. Negativt kan jag se att de manliga nätverken som inte är så med på det här kanske tycker att vi är gnatiga kärringar, speciellt jag. Man har blivit lite kategoriserad. Det kanske var det de här tjejerna som inte ville vara med var rädda för. Att bli den jobbiga feministen som bara vill jobba med tjejer. Dom ballaste tycker väl att det här är larvigt det vi håller på med. Låter väldigt barnsligt men man får inte vara med de ballaste. Man ska kunna skämta om allt, "knulla barn" och så vidare. Där är man väl inte så het, som metoo-are. Men jag är jättenöjd, allt det här är ju historiskt, jättestort och början på en revolution som jag är väldigt glad att jag fick vara med om.
#tystdansa (dansare)
1. tystdansa startades och fungerade som en yta där personer för första gången fick möjlighet att berätta vad de hade varit med om i relation till metoo. I olika forum under tystdansa kräktes det ut sorg, smärta, ilska, besvikelse, men också kraft. Kraft av att känna att "nu händer det någonting", "nu gör vi någonting tillsammans", "nu sätter vi stopp för det här’; utan att egentligen riktigt veta hur vi skulle gå tillväga för att det skulle bli på bästa sätt, vem som bar vilket ansvar, vad som var brott och/eller inte och vem som hade vilken roll i det hela. Och parallellt stötta genom att agera psykologer, beskyddare, samtalsterapeuter, nära vänner och ibland även förväntas agera rättsväsande.
2. Vi startade tystdansa för att vara en del av förändringen där mäns våld mot kvinnor, icke-binära och transpersoner upphör. Tystdansa ledde till organisering, nätverk och kraft och styrka. Tystdansa har blivit en respekterad rörelse dit olika aktörer vänt sig till för att säkerställa att deras verksamheter är up-to-date med rådande frågor. Policys på skolor har uppdaterats och i många fall har även nya upprättats och ett aktivt samtal och ifrågasättande finns närvarande. Det negativa är att vi jobbar ideellt. Vi får avslag på bidrag som söks och vi har i mångt och mycket slitit ut oss själva – utan hjälp. I slutändan har vi inga specifika spetskompetenser, utan vi har testat oss fram som medmänniskor med civilkurage. Vi har inte möjlighet att agera exempelvis rättsväsande trots att vi vet om att brott begåtts i flera fall, vi har inte möjlighet att skydda alla vi vill, trots att vi vet om att det finns personer som hade behövt det. Och det är vedervärdigt! Locket som lyftes vintern 2017 redogjorde för strukturella och systematiska fel där män, på bekostnad av kvinnors och icke-binäras liv, fått figurera och missbruka makt samt begå brott utan konsekvenser. Afroamerikanska Tarana Burke lyfte på locket redan 2006, men fick inte samma gehör och långt tillbaka i historien har kvinnor sagt "stopp", "nej!", "jag vill inte" och "det räcker", men trots det står vi här idag och är förvånade över mäns våld och maktmissbruk. Vi startade tystdansa för att inte glömma eller acceptera livsförhållanden för mer än halva jordens befolkning. Mäns våld måste upphöra, det finns inga andra alternativt.
#theshowisover (cirkusarbetare)
1. Syftet med The show is over var att samla vittnesmål från de kvinnor som arbetat med cirkus i Sverige och världen. Branschen är annorlunda än t ex teater då 19 det jobbar folk från hela världen i Sverige och svenska artister arbetar i världen, 2) rollerna är ibland väldigt lösa, du kan lätt glida mellan kreativ producent, regissör, artist, koreograf beroende på vad för produktion det handlar om, vilket gör att det inte alltid är lätt att se maktstrukturerna då det inte alltid är en klassisk hegemonisk bild av ledarskap. I uppropet finns därför alla kvinnor som arbetat inom modern cirkus, sk nycirkus. Vi är inte säkra men vi tror inte vi nådde helt fram till de klassiska traditionella cirkusarna. I alla fall inte direkt. 874 namnunderskrifter av kvinnor eller om du känner dig som kvinna inom cirkus från över 15 länder (kommer ej ihåg just nu).
2. Konkreta konsekvenser har varit att Cirkus Cirkör som är Sveriges stora nycirkusscen tog tag i sitt smutsiga bagage genom uppropet och genom de vittnesmål som kommit in kunnat arbeta med de strukturer som gjorde övergreppen möjliga. Genom att Kaliber producerade en väldigt bra dokumentär om en cirkusartist som arbetat hos dem och blivit våldtagen och hur de inte hade tagit hand om det. Nu har ju Cirkus Cirkör producerat två stora föreställningar, Guds olydiga revben tillsammans med Dramaten och Malmö Stadsteater och Ephinomia med enbart kvinnliga artister och ett starkt feministisk tema. Vet ej om det är bra eller dåligt att de nu tar cirkuspatent på ämnet men härligt att de reflekterar. Vi fick igång ett litet samarbete med andra artister i andra länder men där var det omöjligt att genomföra me too på samma sätt som i Sverige, det blev inte lika stort och folk ställde frågor, vad ska hända sen och det vet vi ju inte, visste vi inte? Konkreta konsekvenser är att vi nu kan referera till före och efter metoo inom svensk nycirkus. Många kände sig då stärkta och lyssnade på.
#metoobackstage (film- och tv-arbetare)
1. Det var jag tillsammans med regissörerna Lisa Ohlin och Eva Dahlman som startade Metoobackstage. Jag tyckte att det var viktigt att vi gick samman alla bakom scen och kamera. Det skulle bli väldigt många grupper annars. Syftet var att bryta tystnaden och utanförskapet, våga berätta. Ansluta oss i grupp för att stötta varandra. Det väckte sorg, ilska och hämndbegär men också idéer och energi och hopp om att kunna förändra. Då jag var med i initiationsskedet med Sofia Helin i Tystnadtagning så önskade vi att det skulle samla alla yrkesgrupper – alla skulle göra sig hörda. Vi visste att juristerna var på gång så därför väntade vi med att publicera Metoobackstage t ex. Vi insåg ganska snart att samma mönster fanns på i stort sett alla arbetsplatser i samhället. Att det ofta handlade om en missbruksproblematik där vi alla var mer eller mindre medberoende. Och att det fanns ett maktmissbruk där olika härskartekniker rådde.
2. Negativt: Jag tyckte tidigt att jakten på förövare eller eventuella förövare var olycklig. Det fanns kvinnor som blev besatta av ett slags hämndbegär och på impuls kastade sig ut. Vi ville undvika att kvinnor skulle anklagas för förtal och vi ville undvika att förövares eller misstänkta förövares liv skulle bli förstörda, att de skulle hängas ut utan bevis. Vi ville helt enkelt skydda både offer och förövare. Teaterförbundet öppnade omedelbart en jour där alla kunde få professionell hjälp dit vi hänvisade alla våra medlemmar. Positivt: Jag är nu med i Samordningen Metoouppropen (partipolitiskt obunden och religiöst obunden) med Emmy Lilliehorn i spetsen och kommer att verka där istället. Och där arbetet ska frångå den mediala kändisfokuseringen och istället verka för allas röster. Vårt mål är att påverka de politiska partierna för att få till stånd verklig förändring, ett paradigmskifte när det gäller jämställdhet för alla medborgare som är eller upplever sig som förtryckta på sin arbetsplats. Vi ska motverka sexuella trakasserier och övergrepp och mobbing på samtliga arbetsplatser och förhoppningsvis kommer det att ge ringar på vattnet och skapa möten utanför arbetsplatserna också. Och vi vill föra kampen tillsammans!
#närmusikentystnar (musikbranschen)
1. Syftet var att samla alla som identifierar sig som kvinnor inom musikbranschen och sammanställa våra vittnesmål och få en klar bild av hur vardagen är för alla oss. Hur vi kan förflytta skammen från offret till förövaren, utan att personifiera berättelserna. Utan att jobba uppsökande så fick vi väldigt mycket respons där skivbolag, bokningsbolag, artistagenturer med flera ändrade sina policys, uppdaterade värdegrunder och jobbade med personalen i förebyggande syfte. Genomslaget var faktiskt enormt. Utländska bolag och medier hörde av sig och ville ha så mycket information som var möjligt för att kunna ha vårt arbete som förebild i deras eget tillstånd.
2. Det positiva har varit det som kanske känns självklart: Vi har vågat prata med varandra om vad vi upplever, och upplevt. När en person säger att de tackar ja till ett jobb trots obehag inför sexuellt initierande arbetsgivare, har hundra personer bekräftat att de gjort samma sak. Rädslor har blivit till sammanhörande och sammanhang. Man ställer helt andra krav idag. Det har stärkt många att våga tacka nej till saker som inte känns bra. Systerskapet kring hashtaggen är oändligt och starkt. Man vågar visa sig sårbar och bolla frågor och tankar och upplevelser som man tidigare höll för sig själv. Det negativa har väl varit att människor förutsatt att vi vill hänga ut folk, och att vi initiativtagare således blivit utsatta. Men vi har varit extremt noga med att respektera alla inblandade. Så de negativa kommentarerna på trollforum har inte påverkat oss.
#visjungerut (operasångare)
1. Syftet med uppropet på kortare sikt: att synliggöra tystnadskultur och den utsatthet som blir om en person meddelar att den varit med om ett oönskat beteende. På längre sikt: bygga om strukturer så att liknande hashtags inte behövs. Tycker att det första är under arbete. Att se till att det på alla arbetsplatser skapas hållbara rutiner för att hantera trakasserier, oavsett anställningsform. Att alla ska känna sig trygga på jobbet! Nej. Syftet och målen är inte uppnådda ännu. Att ändra invanda strukturer tar tid. Det är förstås olika på alla de olika operahusen, konserthusen och högskolor som finns runt om i landet, men generellt sett är vi på väg även om det förstås är en bra bit kvar att gå från fina handlingsplaner och policys till faktisk handling och konkret förändring.
2. Positiva: Något mer utrymme, förståelse och marginal kring de som vill trotsa tystnadskulturen. Upproren har fått en enorm uppmärksamhet som har visat på hur utbrett och omfattande tystnadskulturen varit. Det är inte längre tabu att prata om frågan nu när vi vet att så många blivit drabbade. Hashtagen har skapat en gemenskap, en plattform att söka stöd, skapa praxis och omgruppera på! En ventil för det som så många har hållit för sig själva och inte vågat eller orkat prata om. Positivt att fack och arbetsgivare nu tar frågan på allvar och gemensamt och målmedvetet arbetar med att förhindra uppkomsten av alla former av trakasserier. Negativa: man pratar om upproren som, ibland i negativ bemärkelse, en "rörelse", när upproren i själva verket uppmärksammat att man på många arbetsplatser inte följer/har följt gällande svensk lagstiftning!
Av tio tillfrågade svarade nio. #ikulturarbetarnasrum svarade inte. Två av de tillfrågade, #deadline och #skrattetihalsen, svarade över telefon, övriga över mejl. SR 190305.

"Kulturprofilen" blir av med utmärkelse. Under eftermiddagen har Kungen beslutat att återkalla Nordstjärneorden från Jean-Claude Arnault, en utmärkelse den så kallade kulturprofilens tilldelades 2015. Beslutet kom i dag med anledning av att Arnaults ansökan om resning i högsta domstolen gällande hans våldtäktsdom avslagits. Det bekräftar hovets presstjänst för Ekot. Det har hänt tidigare att ordnar dragits tillbaka, även om detta är ovanligt. SR 190507.

S: Bötfäll EU-länder som inte erkänner homoäktenskap. De EU-länder som inte erkänner samkönade äktenskap bör få böter. Det säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) apropå ett socialdemokratiskt förslag inför EU-valet. I sociala medier får Strandhäll kritik för att "sätta sig till doms över andra medlemsländer". Hälften av EU:s 28 medlemsländer tillåter samkönade äktenskap, visar en kartläggning som nyhetssajten Europaportalen har gjort. Undersökningen visar också att åtta länder tillåter registrerat partnerskap för samkönade par, medan sex länder inte tillåter någotdera. Nu kräver Socialdemokraterna att alla EU-länder ska erkänna samkönade äktenskap. De länder som man särskilt ska rikta blicken mot är, enligt Strandhäll, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Rumänien och Bulgarien som varken erkänner samkönade äktenskap eller registrerade partnerskap. När Världen idag tar kontakt med Socialdemokraterna för att ställa några frågor inför EU-valet uppger de samtidigt att de tycker att socialpolitiken i första hand är en nationell fråga. "Varje land måste själv kunna bestämma sina egna socialpolitiska ambitioner", skriver de i ett mejl. Hbtq-frågan verkar dock vara ett undantag. Världen idag 190513.

Taiwans parlament öppnar för samkönade äktenskap. Taiwans parlament har idag röstat för ett lagförslag som tillåter homosexuella par att ingå äktenskap. Beslutet banar väg för att Taiwan snart ska kunna bli först i Asien med att tillåta samkönade äktenskap. "Äntligen, vi är så glada, idag verkar ingen ha velat stanna kvar på jobbet," säger homoaktivisten Zhen Genyu på telefon från Taibei. Han arbetar med reklam och när beskedet kom idag om att Taiwans parlament röstat för lagändringar som ska tillåta äktenskap för homosexuella, tog han ledigt en stund för att gå ut och fira. Taiwans högsta domstol sade redan 2017 att heterosexuella och homosexuella bör vara lika inför lagen, men många konservativa väljare är emot beslutet. I en folkomröstning förra året röstade den konservativa folkliga majoriteten nej till samkönade äktenskap. Det styrande Demokratiska framstegspartiet, där det finns starkt stöd för samkönade äktenskap, gjorde samtidigt en stor valförlust, till förmån för det kinavänliga Nationalistpartiet. I samband med valförlusten avgick Taiwans president Tsai Ying-wen som partiordförande. Men idag segrade alltså ja-sidan i parlamentet. Hittills har en part i ett homosexuellt förhållande på Taiwan bland annat saknat rättighet att ärva den andra, trots gemensam egendom, och inte kunnat ge ett nödvändigt samtycke till en större operation på sjukhus för den andra parten. Att homosexuella och deras svårighet att få leva som andra par blivit synliga i samhället på Taiwan har lett till ett växande stöd för deras rättigheter. Men samtidigt finns många motståndare, både inom de religiösa samfunden och bland vissa som omfattar en traditionell konfuciansk syn på familjen, där det är viktigt att föda söner. "Det kommer nog alltid att finnas en konflikt," säger Zhen Genyu. Men som homosexuell känner han sig efter beslutet i parlamentet idag nu förvissad om att stödet för likaberättigande har blivit så starkt inom politiken att utvecklingen inte ska kunna stoppas. SR 190517.
Ändå hade drygt 72 procent av invånarna så sent som i november i en folkomröstning tagit ställning för äktenskapet som institution för en man och en kvinna. Världen idag 190517.

50 barn räddade vid tillslag mot pedofilring. Nio personer har gripits i Thailand, USA och Australien och 50 barn har räddats i samband med att en pedofilring har spräckts, meddelar Interpol. Det rapporterar AFP. Fler frihetsberövanden väntas i härvan och polisen i närmare 60 länder undersöker förgreningar. Interpols utredningar inleddes för två år sedan på det mörka nätet, som brukar kallas darknet. Förutom de 50 barn som har räddats arbetar polisen för att identifiera ytterligare ett hundratal som finns med på bilder som har delats på sajten. De första frihetsberövandena gjordes i början av 2018, då en man greps i Thailand och en i Australien. SR 190523.

Samkönade relationer förblir olagliga i Kenya. Kenyas högsta beslutande domstol röstade nej till att legalisera samkönade relationer. Det var en enhällig domstol, bestående av tre domare, som valde att rösta för att behålla de delar av brottsbalken i Kenya som innebär att samkönade sexuella relationer är olagliga, rapporterar nyhetsbyrån AP. Personer som döms för att ha begått homosexuella handlingar riskerar 14 års fängelse. SR 190524.

Könsbyten "experimentell behandling". Vårdens villighet att hormonbehandla och operera unga kvinnor som vill bli män är "en av de största skandalerna i den medicinska historien". Det menar professor Christopher Gillberg, som förra veckan talade i riksdagen om den explosionsartade ökningen av antalet ungdomar som vill byta kön. Antalet barn och unga – framför allt unga flickor – som söker vård för att de upplever sig vara det motsatta könet har ökat explosionsartat de senaste åren. Exempelvis ökade antalet patienter till könsdysforiteamet på Akademiska sjukhuset i Uppsala med 80 procent under förra året. Utvecklingen, som nyligen beskrevs i SVT:s Uppdrag granskning, är skälet till att stiftelsen ”Familjen först” arrangerade ett seminarium med professor Christopher Gillberg som huvudtalare förra onsdagen. Han och en rad forskare vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset larmade i mars i en debattartikel om att barn med könsdysfori behandlas utan förankring i vetenskap, beprövad erfarenhet och ofta utan etisk granskning. "Det som framför allt upprört oss är att Socialstyrelsens råd om behandling av könsdysfori saknar vetenskaplig grund," sade Christopher Gillberg i riksdagen. "Det här är en helt experimentell behandling av en stor grupp ungdomar under 18 år som helt saknar vetenskapligt stöd." I råden, som publicerades 2015, skriver Socialstyrelsen bland annat att vården bör erbjuda ungdomar pubertetsbromsande behandling också om könsdysforin endast är ”trolig”, och att beslut om behandling med könskonträra hormoner ska kunna tas så snart ungdomen anses tillräckligt mogen. För kirurgiska ingrepp av underlivet är gränsen 18 år. Men till exempel bröst kan opereras bort tidigare. Samtidigt medger myndigheten att det vetenskapliga underlaget för de flesta av rekommendationerna i kunskapsstödet är "av låg eller mycket låg kvalitet". Christopher Gillberg anser heller inte att utredningarna av könsdysfori tar tillräcklig hänsyn till de andra förklaringar som kan ligga bakom en önskan om att byta kön. Detta höll Fanny, mamma tilll en flicka som vill ändra sitt kön, med om. "Efter bara en handfull samtal skickas barnet till endokrinolog eller kirurg, som bara har att utföra behandlingen. Det finns ingen som har ett övergripnade ansvar och inget sammansatt team som följer upp vad som verkligen är bäst," sade Fanny, som representerade ett nätverk av föräldrar. Hennes egen 16-åriga dotter började definiera sig som pojke för två år sedan, i samband med att hon kände sig ensam och fann nya vänner genom internet. "Det var några månader då hon inte hade några vänner och hängde mycket på internet. Där hittade hon en krets av äldre transsexuella som föreslog att hon kanske också var transsexuell," sade Fanny. Både Fanny och andra i nätverket berättade i riksdagen om hur tonåringar i en del fall tvingat sig till utredning och behandling genom att hota med att ta sina liv, och att några föräldrar till och med mist vårdnaden av sina barn för att de ifrågasatt deras könsdysfori. "Som förälder blir man snabbt väldigt, väldigt ensam, eftersom både samhället och vården stöttar barnet i dess nya identitet utan att ifrågasätta," sade Fanny. Christopher Gillberg sade att han och andra kritiker sätter sitt hopp till Statens medicinsk-etiska råd (Smer), som nyligen uppmanade regeringen att stärka kunskapen om hur könsdysfori utreds och behandlas. I uppdragen till tre myndigheter ingår också att ta reda på hur vanligt det är att barn eller unga som påbörjat behandling ångrar sig. Världen idag 190524.

Toppmoderaten i nytt blåsväder - skämtade om gruppsex. I en bild i sociala medier skämtade Sölvesborgs kommunalråd Emilie Pilthammar (M) om gruppsex, tillsammans med kommunala toppolitiker från Sverigedemokraterna och Moderaterna. Nu väcks ny, kraftig, kritik mot henne. Inte ens en vecka har gått sedan Sölvesborgs kommunalråd, toppmoderaten Emilie Pilthammar, hamnade i blåsväder efter att ha tagit EU-kandidaten Peter Lundgren (SD) i försvar. Hon var då kritisk till att någon annan polisanmält SD-toppens brösttafsande, trots att den utsatta kvinnan valt att inte göra det. I natt publicerade hon en bild i sociala medier, där hon tillsammans med två kommunala toppolitiker skämtar om gruppsex. Hon står framåtböjd med öppen mun mot Niklas Joelsson (M), barn- och utbildningsnämndens ordförande, som håller en flaska mellan benen. Bakom henne står Peter Thyrén (SD), kultur- och fritidsnämndens ordförande, med händerna på hennes bak. Något som Aftonbladet var först med att rapportera om. "Totalt omdömeslöst". I bildtexten skriver Pilthammar: "Känsliga och lättkränkta tittare varnas! Alla medverkande är med på kollaget och gör det för skojs skull. Ingen behöver anmäla eller känna sig utsatt! (Och bilden betyder inte att vi på något sätt förespråkar sexuella trakasserier eller tafsande så alla är på det klara med det!) Vi är ironiska!" "Det är totalt omdömeslöst och absolut inget som Moderaterna står bakom. Det förvånar mig, man bör ha bättre omdöme än så," säger Roger Fredriksson (M), distriktsordförande, till SVT Nyheter Blekinge. Även Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer menar att agerandet är "totalt omdömeslöst". I sociala medier skriver utbildningsministern Anna Ekström (S) om bilden: "Är karln med flaskan alltså ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Sölvesborg? Om det finns några vuxna kvar i rummet i Moderaterna så ser ni till att föräldrar och elever, lärare och rektorer i Sölvesborg får politiker de kan ha respekt för!" svt 190526.
Emilie Pilthammar om gruppsexbilden: Dåligt omdöme. Efter bilden med gruppsexskämtet vill Moderaterna att avgående kommunpolitikern Emilie Pilthammar helt ska lämna partiet. "De vill utesluta mig. Men jag har redan lämnat partiet," säger hon till Ekot. I brevet skriver Moderaterna att Pilthammar visat dåligt omdöme. "Det kan jag inte säga något emot. Det tycker jag också. Jag hade ju inte gjort om det, men saker och ting är som de är." Emilie Pilthammar har varit medlem i Moderaterna i över 20 år. En vecka efter skandalen briserade säger hon att det känns "rätt skönt" att ha lämnat politiken. SR 190601.

Ikeas kasse får regnbågsvariant. Ikeas välkända kasse kommer snart att finnas i regnbågsmönster. Med kassen vill företaget hylla Pride och visa att de tror på alla människors lika värde. Huruvida kassen kommer säljas i länder som Saudiarabien och Pakistan är i nuläget inte klart. De flesta svenskar känner antagligen igen Ikeas blå kasse "Frakta". Från och med 1 juli, före Stockholm Pride, kommer kassen finnas i regnbågsmönster, rapporterar Nyheter24. Världen idag 190527.

Svenskars sexuella hälsa kartlagd. I dag presenterades den största undersökning som gjorts kring svenskarna sexuella och reproduktiva hälsa. I undersökningen, som gjorts på uppdrag av regeringen, har nästan 15 000 personer mellan 16-84 år svarat på frågor om bland annat sexuellt beteende. Men också om preventivmedel, prostitution och konsekvenser vid förlossning. 42 procent av kvinnorna som svarade i studien uppger att de utsatts för sexuella trakasserier och mer än en tredjedel för sexuellt övergrepp. För män är motsvarande siffror strax under 10 procent. "Jag tycker siffrorna kring sexuella trakasserier, övergrepp och våld är högst anmärkningsvärda," säger Louise Mannheimer, enhetschef för sexuell hälsa och HIV-prevention på Folkhälsomyndigheten. Extra utsatta är HBTQ-personer. "De sticker ut nästan i alla frågor som vi tittat på, inte minst när det gäller sexuella trakasseriet, övergrepp och våld." Undersökningen visar bland annat att 26 procent av kvinnorna svarat att en förlossning medfört fysiska konsekvenser, att 70 procent av männen tittar på porr, 9 procent av männen har gett ersättning för sex, och en tredjedel av kvinnorna har genomgått en abort. Och så frågan för oss nyfikna, hur ofta har folk sex egentligen: 20 procent uppger att de inte haft sex senaste året. 30 procent att de har sex 1-3 gånger i månaden och 16 procent att de har sex fler gånger i veckan. SR 190528.

Frekventa porranvändare mindre nöjda med sexlivet. Porrtittandet är mycket större hos män än kvinnor, visar Folkhälsomyndighetens nya undersökning. Och de som tittar på porr ofta uppger att de i högre grad har sämre sexuell hälsa. 70 procent av alla män uppger att de konsumerar porr medan en lika stor andel av alla kvinnor säger att de aldrig gör det. Detta framgår av Folkhälsomyndighetens nya befolkningsundersökning, som har kartlagt sexuell hälsa hos svenskar mellan 16 och 84 år. Unga män, mellan 16-29 år, är den grupp som oftast tittar på porr och nästan hälften av dem, 41 procent, gör det minst tre gånger i veckan. Enligt undersökningen kopplas det ihop med en rad negativa effekter. Charlotte Deogan är utredare på Folkhälsomyndigheten. "Man har högre sexuella prestationskrav, man har större erfarenhet av att ge eller ta emot sex mot ersättning. Man är också mer missnöjd med det egna sexlivet och man har också ett högre sexuellt risktagande," säger hon. SR 190528.

Stora skillnader mellan könen i frågor om sex. Den första stora svenska sexstudien på över 20 år visar att det är stora skillnader mellan kvinnor och män i många frågor som rör sexualitet. Det är Folkhälsomyndigheten som frågat 14 500 personer om sexuell hälsa och rättigheter och studien visar att de flesta, runt 60 procent, är nöjda med sitt sexliv. Men ungefär 30 procent av männen och 20 procent av kvinnorna skulle vilja ha mer sex. De flesta tillfrågade säger att de kan kommunicera om sex, men det är färre män än kvinnor som upplever att de kan säga nej till sex och drygt 60 procent av kvinnorna och 30 procent av männen haft sex fast de inte velat. Folkhälsomyndigheten skriver på Svenska Dagbladets debattsida att senast en liknande studie gjordes var 1996, innan sexköpslagen, samtyckeslagstiftning och metoo. Nästan hälften av kvinnorna i enkäten nu uppger att de någon gång utsatts för sexuella trakasserier och ungefär 40 procent av kvinnorna hade varit med om något annan form av sexuellt övergrepp. Att sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor är så vanliga utgör ett stort folkhälsoproblem och måste upphöra, skriver företrädarna för Folkhälsomyndigheten. Det krävs ett jämställdhetsarbete på bred front i hela samhället för att ändra attityderna, menar de. De pekar också på att yngre personer ofta har ungdomsmottagningar att vända sig till, men att också vuxna och äldre behöver mer tillgång till råd och stöd om sexualitetsfrågor. SR 190528.
Flyktingströmmen inte huvudorsak till fler sexbrott. Den stora ökningen av anmälda sexualbrott dom senaste åren kan inte förklaras av att det kom rekordmånga flyktingar till Sverige 2015. Det framgår av en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, där Stina Holmberg är utrednings- och forskningsråd. Andelen kvinnor som uppger att dom utsatts för sexbrott har det gått från drygt 1 procent år 2011 till drygt 4 procent 2016, enligt Brås nationella trygghetsundersökning. Även antalet polisanmälningar har ökat - men inte lika kraftigt. Regeringen har gett Brå i uppdrag att utreda vad den här ökningen kan bero på. Och enligt BRÅ finns idag en ökad benägenhet bland kvinnor att tala öppet om utsatthet för sexuella ofredanden, och det leder till att fler uppger för myndigheter att de blivit utsatta. Dessutom har det sedan 2010 varit flera uppmärksammade upprop mot sexualbrott i sociala medier, som haft gemensamt att de skickat signaler om att sexualbrott inte ska tolereras, och att de ska anmälas. Enligt studien är orsaken snarare en ökad benägenhet att anmäla sexualbrott - och att det sker fler sexbrott på nätet. Och den stora flyktingströmmen 2015 har alltså som mest bidragit till en liten del av ökningen, enligt BRÅ. Stina Holmberg vid myndigheten påpekar dock att studien inte gjort en närmare analys av den misstänkte gärningsmannens härkomst. SR 190529.

RFSL hoppar av Almedalsveckan. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, RFSL riks, ställer in sin medverkan under Almedalsveckan. Det var Gotlands Tidningar först att rapportera om. Orsaken till att organisationen hoppar av är de senaste årens hat och hot som organisationen fått ta emot av nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, NMR. RFSL vill tydligt markera mot den tolerans mot intolerans och hat som organisationen ser i rådande praxis, alltså hur svensk lag tolkas när det gäller nazistisk organisering. Region Gotland har hittills inte fått in någon förfrågan från NMR om markupplåtelse under Almedalsveckan. Om en sådan kommer är det troligt att den får avslag, enligt Mia Stuhre, projektledare för Almedalsveckan. SR 190529.

Pastor Arrested for Preaching Against Homosexuality in Canada. Pastor David Lynn of Christ Forgiveness Ministries was arrested on June 4, 2019, for preaching the gospel publicly in Toronto, Canada. The neighborhood he was preaching in was Church-Wellesley Village. This neighborhood is known to be a place where many of the LGBTQ community in Toronto reside. His ministry is currently on an outdoor preaching tour throughout the 22 districts of Toronto. June 4, happened to be the day they scheduled for that district. It is not uncommon for someone to think "open-air preaching" and "LGBTQ neighborhood" and immediately jump to thoughts of preachers condemning homosexuals to hell. However, Pastor Lynn's preaching was some of the most loving and gracious preaching I have ever seen and heard, which is why it is outrageous that he was arrested. The entire time of preaching was livestreamed via Facebook and can be found on YouTube. Throughout the video, it is surprising to see the reaction of those who were listening to Lynn's preaching. The more love he poured out, the more hate and resistance he received. As anyone can see if they view the video, Pastor Lynn was respectful and kind throughout all of his time preaching. As he shared the gospel, he also made statements like "We are here to tell you that we hate nobody." He emphasized God's love again and again. He proceeded to ask those protesting him if they would be willing to tolerate him as a Christian. But those listening were unwilling to dialogue, and many asked him to leave the street corner. Charisma 190607.

Homosexuella handlingar tillåts i Botswana. Homosexuella handlingar är inte längre förbjudet i landet. Detta efter en uppmärksammad dom. Botswanas högsta domstol har beslutat att avkriminalisera homosexuella handlingar. En uppmärksammad dom på en kontinent där homosexualitet är förbjudet i över hälften av alla länder. Det var knäpptyst i salen när domaren Michael Leburu under två timmar läste upp domen i Botswanas huvudstad Gaborone tidigare idag. I detalj redogjorde han för en vad den eniga domarbänken kommit fram till, och landade i att det inte är lagens uppgift att reglera vuxna människors kärlek så länge det sker i samförstånd. Att alla har rätt till ett privatliv och vad den den allmänna opinionen tycker är irrelevant i sammanhanget, menar domstolen. Det var en anonym medborgare som hade överklagat några paragrafer i Botswanas brottsbalk som förbjuder homosexuella handlingar. Under rättegången argumenterade staten för att lagen inte är diskriminerande, eftersom den gäller alla medborgare, oavsett sexuell läggning. Ett argument domstolen ogillade. Domen i Botswana idag firas nu som en historisk framgång av en hårt prövad afrikansk HBTQ-rörelse. Homosexuella handlingar är förbudet i någon form i en majoritet av Afrikas länder. Ofta i lagar ärvda av europeiska kolonialmakter som som ofta har starkt stöd i den allmänna opinionen. I Kenya slutade en liknande juridisk prövning förra månaden i ett bakslag för HBTQ-rörelsen. Också i Uganda och Tanzania har den politiska retoriken om homosexualitet hårdnat på senare år. Samtidigt har det gått åt ett motsatt, mer liberalt, håll i länder som Mocambique och Angola. Så sent som i januari förbjöd Angola all diskriminering baserad på sexuell läggning. SR 190611.

Vatikanen: Människan är inte fri att välja sitt kön. En människa skapas till man eller kvinna och är inte alls fri att välja sitt kön. Det hävdar Vatikanen i ett dokument som nu får stor uppmärksamhet. Dagen 190612.
Vatikanen till angrepp mot genusteorier i skolan. Genusteori är ett förvirrat koncept. Det är budskapet i en skrift som släppts av Vatikanen och är tänkt att fungera som en guide i katolska skolor. Idéerna förnekar den naturliga skillnaden mellan män och kvinnor, står det i texten. I en skrift med titeln "Till man och kvinna skapade han dem" går den katolska institutionen till hårt angrepp mot teorierna. Genusteori är "sällan grundad i mer än ett förvirrande frihetskoncept på känslornas och begärens område", står det i skriften, enligt nyhetsbyrån TT. Den brittiska tidningen The Guardian skriver att skriften ska skickas till katolska skolor världen över och är tänkt att hjälpa lärare att motarbeta idéer som "förnekar den naturliga skillnaden mellan en man och en kvinna". Tidningen skriver vidare att skriften slår fast att "det har blivit allt tydligare att vi står inför vad som kan kallas en utbildningskris, särskilt i ämnen som rör emotionalitet och sexualitet". Kardinalen Giuseppe Versaldi säger, enligt The Guardian, att genusteori "syftar till att införa ett enda tänkesätt" som får prägla barnens utbildning. Teorin "leder till utbildningsprogram och lagstiftningsinriktningar som främjar en personlig identitet och en emotionell intimitet som är separerad från den biologiska skillnaden mellan man och kvinna", säger han, enligt tidningen. Dokumentet uppges stödja tanken på kärnfamiljen och att det finns medfödda biologiska skillnader mellan män och kvinnor. "Det är utifrån kön som en människa får de karaktärsdrag som på biologisk, psykologisk och andlig nivå gör den personen till man eller kvinna", står det i skriften, enligt The Guardian. Världen idag 190612. Kommentar: Hbtq-organisationerna gillar inte skrifte, då förstår man att den är bra.

Barnmorska: Porrinspirerat sex påverkar unga negativt. Långa smärtsamma samlag, porrberoende och övergrepp med inslag från porrens värld. Ungas konsumtion av porr får konsekvenser för deras sexliv, menar både ungdomsmottagningen och tjejjouren i Borås. SR 190613.

Pridechef sökte kontakt med barn på hbtq-forum. En chef på Stockholm Pride och en högt uppsatt chef på Utrikesdepartementet finns bland männen som söker kontakt med 14-åriga "David" när Svenska Dagbladet gör en granskning av svenska forum för hbtq-personer. På bara några dagar hör ett hundratal män av sig med diverse inviter till det påhittade kontot. Totalt hör fler än 250 män av sig till pojken, skriver tidningen. Bland männen som skriver med "David" finns en diskjockey, en ensamkommande, en fritidspolitiker, ett manligt gift par, ett medium och en person som arbetat på Försvarets radioanstalt. Det finns också en pensionerad lärare i 70-årsåldern, en pensionerad polis och en högt uppsatt chef på utrikesdepartementet. Värllden idag 190619.

Från Paradise hotel till Jesus. Han var vinnare av Paradise Hotel. Han kunde få vilken tjej han ville. Ändå ville han bara dö. Då mötte han Jesus. insidan 190705.

Populär restaurang vandaliserad under Prideparad. En Chick-fil-A-restaurang blev i söndags vandaliserad under Prideparaden i New York. Världen idag har tidigare berättat om snabbmatskedjans ägare som är aktiva baptister och stått upp för en kristen syn på samkönade äktenskap. Det var under en Prideparad i New York på söndagen som en av Chick-fil-A:s restauranger utsattes för sabotage, skriver The Christian Post. På skyltfönstret satt bland annat rosa tejpremsor i form av ett kryss med orden "Fuck haters" skrivna. Restaurangen var vid tillfället stängd, detta i och med företagets policy att alltid ha stängt söndagar. Det var på tisdagen fortfarande oklart om någon polisanmälan gjorts eller om några misstänkta fanns, enligt The Christian Post. Världen idag 190706.

Malmöpolisen går i Pride - väcker kritik. Uniformerad polis ska medverka på Pridefestivalen i Malmö och bland annat dela ut ”pride-tatueringar”. Händelsen väcker kritik och på Göteborgspostens ledarsida frågar man sig nu om offentliganställda verkligen är skyldiga att omfamna vissa värderingar. Ledarskribent Håkan Boström tar spjärn emot nyheten att föreståndaren för polisutbildningen i Malmö meddelat att man ska delta i årets Prideparad. Även om det är främst lärare och annan personal som ska delta ifrågasätter Boström om en universitetsutbildning verkligen ska medverka formellt i en manifestation som är uppenbart politisk. Syftet förvanskas när en manifestation omvandlas till en officiell uppvisning av statlig värdegrund, skriver han. Världen idag 190716.

Woman Forced to Close Business After Refusing to Wax Genitals of Trans Person - Others Could be Next. A Brazilian immigrant to Canada has been forced to shut down her body waxing business after she refused to wax the male genitals of a transgender activist. Jessica Yaniv, formerly known as Jonathan Yaniv, is a biological male who identifies as a woman. The Post Millennial reports that Yaniv filed a complaint with the British Columbia Human Rights Tribunal last year after Marcia Da Silva refused to wax him. Yaniv argued that the mother of two discriminated against him on the basis of sex and he is now demanding financial restitution. Da Silva, who operated her business out of her own home, said she refused to serve Yaniv due to safety concerns and alleged harassment from him, not because he is transgender. Da Silva told the tribunal during last week's proceedings that the ordeal has forced her to shut down her business and it is not longer a source of income for her family. She isn't the only one who has been targeted by Yaniv. The transgender activist also filed complaints against 15 other British Columbian estheticians for refusing to wax his genitalia. According to Jay Cameron, an attorney from the Justice Centre for Constitutional Freedoms, most of the women are low-income immigrants. "Some of my clients have been very significantly affected on a personal level. (Another client also) closed her business, she has been depressed, anxious, sleepless and that has gone on for a period of many, many months," Cameron said. CBN 190723.

Unga HBTQ-tjejer utsätts för våld och mobbning. Nya siffror från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors Nationella ungdomsenkät visar att många av hbtq-tjejerna, som svarat på enkäten, uppger att de utsatts för våld eller mobbning. "Det blev till sist att jag var en bakterie. Så fort jag skulle röra någons penna, papper eller nåt sånt, så gick man och tvättade med tvål och vatten. Och det blev ju värre liksom. Sexuella trakasserier, mordhot och lite sånt," säger Adriana Ögren. Adriana Ögren mobbades under flera år på grund av sin transsexualitet. Men hon är inte ensam. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor skickar vart tredje år ut en enkät till 5 000 personer i åldrarna 16-25 runtom i Sverige. Strax under hälften av dem svarade på den senaste enkäten och av dem uppger 40 procent av de unga HBTQ-tjejerna att de utsatts för mobbning, misshandel eller sexuellt våld de senaste sex månaderna. Jêran Rostam, förbundsordförande på RFSL Ungdom är inte förvånad över siffrorna och tror att de kan bero på flera saker. "En blandning mellan sexism och HBTQ-fobi, men också att en som till exempel är trans-tjej kan vara väldigt utsatt. Det är väl lite av ett misslyckande från samhällets sida att det är så stora skillnader. Våra medlemmar utsätts för det här och vi jobbar aktivt med det dagligen. Men det behöver ju tas på allvar och göras mer på alla olika nivåer - i alla olika sammanhang," säger Jêran Rostam. Totalt svarar 35 procent av de unga HBTQ-personerna att de utsatts för våld eller mobbning. Men enligt Brottsförebyggande rådets senaste hatbrottsstatistik från 2017 sjunker antalet anmälningar mot hatbrott - med sexuell läggning som motiv. Shari Tingman på polisens demokrati- och hatbrottsgrupp i Stockholm menar att det är ett stort problem - att få anmäler. Polisen måste också bli bättre på att bemöta HBTQ-personer, enligt Tingman. "Vi måste börja inifrån, utbilda oss själva. Kan vi inte förstå människorna utanför de här väggarna, då kommer vi aldrig att få nåt gehör från dem," säger Shari Tingman. SR 190726.

"Flera likheter mellan Pride och religiösa ritualer." I hyllningen till olikheter skapas en likformighet inom ramen för Pridefestivaler, skriver flera professorer vid Köpenhamns handelshögskola CBS, i Sydsvenskan. De anser att festivalen har många likheter med religiösa ritualer såsom klädsel och gåvor till åskådare. "Under ytan av fest finns i alla Prideparader fortfarande en djupare avsikt, jämförbar med karnevalernas, de katolska korsvandringarna och andra religiösa högtider och festligheter", skriver de. Omni 180928. Sydsvenskan 180928.

Fler lesbiska par skaffar barn. Forskarna har följt utvecklingen hos över fyra miljoner svenskar i åldern 16 till 49 år. En ny studie från Stockholms universitet visar att fler samkönade kvinnopar skaffar barn, det rapporterar Dagens Nyheter. Andelen som skaffat barn fem år efter ingånget äktenskap ökade från 6 till 48 procent under perioden 95 till 2012. Bland heteroparen minskade i stället barnafödandet, från 60 till drygt 50 procent. I början av 2000-talet genomfördes två reformer som gjort det lättare för samkönade kvinnopar att skaffa barn. Enligt DN sammanfaller reformerna med det ökade barnafödandet. SR 190728.

Äldre hade inget val - fick prideflaggor på borden. Under West Pride i Göteborg hade ett av stadens äldreboenden placerat prideflaggor på alla matbord i hyresgästernas gemensamhetsutrymme. Detta upprörde dottern till en av de boende. "ag reagerade starkt. Jag upplever att man går in i de äldres personliga sfär och påtvingar dem en slags åsikt," säger kvinnan som vill vara anonym. Världen idag 190729.

... och en som ännu inte blivit dömd. När Pridefestivalen inleddes i helgen kan en pedofil finnas bland cheferna. I mitten av juni skrev Svenska Dagbladet om hur pedofiler söker barn på Qruiser och Grindr, Sveriges största forum för hbtq-personer - en av dem var Pridechef. En chef inom Stockholm Pride kontaktade en fejkad profil, som uppgavs tillhöra en 14-årig pojke, som SvD hade upprättat på Qruiser. Medlemskapet på Qruiser är personligt och knutet till en individ. Men förlagschefen John Voss säger att de inte informerat Pridefestivalen om vem Pridechefen är. "Nej, vi vet ju inte vem det är." Världen idag 190730.

Här är hbtq-profilerna som dömts för brott mot barn. Pridefestivalen i Stockholm är i full gång. Samtidigt visar Världen idags granskning att flera personer med koppling till Pride, eller dess närstående organisationer, har dömts för olika sexuella brott mot barn. Maria Modin från Stockholm Prides pressavdelning vill inte kommentera eftersom hon anser att frågorna är "vinklade/felaktiga". 39-årig man - dömd för barnvåldtäkt. 40-årig kvinna - dömd för barnporrbrott. 40-årig man - dömd för barnvåldtäkt. 42-årig man - dömd för barnporrbrott. 44-årig man - dömd för barnövergrepp. 30-årig man - dömd för barnporrbrott. Se hela listan i denna länken - Världen idag 190730.

Prostituerade debatterar på Clarion hotel. Avkriminalisering av sexköp är ämnet för två seminarier på Clarion hotel under Stockholm Pride. Detta trots att Nordic Choice Hotels inte accepterar kriminalitet eller prostitution och vill förebygga människohandel på sina hotell. Det ena seminariet är ett panelsamtal mellan prostituerade, som arrangeras av Fuckförbundet. På Nordic Choice Hotels hemsida kan man läsa allt om Stockholm Pride, bland annat om "Pride House", som i år är placerat på Clarion Hotel Stockholm. "Pride House är Stockholm Prides hjärna, hjärta och själ. Det är platsen för spännande seminarier, debatter och workshops", skriver hotellkedjan. Ett av dessa seminarier arrangeras av Fuckförbundet, en ideell förening för Sveriges ”sexarbetare”. I en paneldebatt kommer några av dessa prostituerade att diskutera vad en avkriminalisering skulle innebära och vilka "kreativa metoder" detta skulle möjliggöra för arbetet mot exploatering av prostituerade, enligt seminariebeskrivningen. När Världen idag frågar Nordic Choice Hotels hur detta rimmar med deras etiska riktlinjer, försvarar de sitt beslut att upplåta lokalerna. "Som bolag kommenterar vi aldrig våra gäster och den verksamhet som bedrivs av externa i våra lokaler," svarar kommunikationschef Kenneth Hultgren i ett mejl. "I de fall vi tackar nej till att låta människor/organisationer/företag hyra in sig hos oss så är det av säkerhetsskäl (utifrån rekommendation av polisen) eller att arrangören är olaglig eller odemokratisk." Även RSFL anordnar ett seminarium på hotellet på samma tema. "Sveriges sexköpslag fyller 20 år och går på internationell export. Är det verkligen något vi ska fira och vara stolta över?" undrar förbundet, som vill verka för "sexarbetares rättigheter och möjligheter". "Båda organisationerna [Fuckförbundet och RFSL] vill riva upp sexköpslagen, det är väl känt. Det är utifrån den agendan de arrangerar seminarier och bedriver opinion i ämnet," menar Per Ewert. "Dessa organisationer undviker konsekvent begreppet prostitution och använder förskönande omskrivningar. RFSL talar om "sex mot ersättning". Det är ett sätt att avdramatisera det hela, samtidigt som polis och socialarbetare berättar om den mörka verkligheten." På hemsidan skriver hotellkedjan: "Vi längtar till Kinkykvarteret som erbjuder massa smått och gott för de som är intresserade av BDSM, läder och fetischism! Prova på smisk, lär dig bästa knoparna för bondage och shoppa loss bland kittlande och spännande leksaker!" Världen idag 190731.

25-årige Sky föddes som tjej - nu vill han bli gravid. Han berättar att han föddes i en biologisk flickkropp, men att han alltid vetat att han är en pojke. Under stora delar av sin uppväxt skämdes han över sin feminina kropp och sin ljusa röst. För två år sedan gjorde han en könskorrigering, men utan att operera underlivet. "Jag kan tänka mig att bli gravid i framtiden," säger Sky, 25. Exp 190731. Kommentar: Kan man föda barn är man inte en man.

HBTQ-ungdomar ska få fler mötesplatser. Många unga hbtq-personer väljer bort fritidsaktiviteter av rädsla för dåligt bemötande. Nu vill regeringen ge dem fler frizoner. Regeringen beslutade i dag att ge Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, i uppdrag att underlätta för unga hbtq-personer att få tillgång till egna mötesplatser. Så här säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen: "Det kan till exempel handla om att en kommun som har en fritidsverksamhet, en fritidsgård, viker en kväll i veckan för just unga hbtq-personer. Och då har man också skapat en frizon för just dessa ungdomar så det är klart att kommunerna har väldigt stora möjligheter att ta steg framåt i de här frågorna och skapa de här frizonerna. Sedan behöver vi förstås även jobba brett med de här frågorna." En tidigare undersökning som MUCF gjort visade att bland unga hbtq-personer hade 24 procent valt bort fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemötta. Gruppen är även överrepresenterad vad gäller psykisk ohälsa, vilket också kräver stöd och hjälp, säger Åsa Lindhagen. "Det är ju en oerhört viktig fråga och det är klart att när det gäller den psykiska ohälsan, som vi också ser är större bland hbtq-personer så är förstås möjligheterna att få stöd och hjälp om man lider av psykisk ohälsa oerhört viktigt." SR 190801. Kommentar: HBTQ-ungdomar kommer alltid att vara överrepresenterade vad gäller psykisk ohälsa, det ligger i sin natur.

Filippa Reinfeldt får hbtq-tjänst. Filippa Reinfeldt är Moderaternas nya talesperson i hbtq-frågor, rapporterar Expressen. "Jag är glad över att i dag få välkomna Filippa Reinfeldt tillbaka till en ledande politisk roll i Moderaterna", skriver partiledaren Ulf Kristersson i ett pressmeddelande. Världen idag 190802.

Kim Loeld ordförande, Petra Sundqvist volontär, Haninge Kvinnojour: "Vi måste börja prata om porren." Om skolor ska ha nolltolerans mot våld, måste man även göra något åt det sexualiserade våldet. Det skriver två representanter från Haninge Kvinnojour, som menar att porren i dag är alldeles för lättillgänglig, alldeles för långt ner i åldrarna. Det finns nog ingen fråga som barn lämnas så ensamma i som porrfrågan. Porr är extremt lättillgängligt och möjligt att "snubbla in" på även för de yngsta barnen. Porrindustrin är en del av människohandelsindustrin. Vi pratar om en av de största ekonomierna i världen som idag har en obevakad ingång rakt in till våra barn och unga. I kombination med att sexualundervisningen har stora brister blir det här riktigt illa. Det finns väldigt lite som balanserar ungas syn på sex och därmed begränsas de också i sitt eget sökandet efter sin sexualitet och kring hur sex ska vara. Vi måste också förstå att mainstreamporr 2019 inte handlar om sex, utan om våld och nu måste vi agera ut­ifrån det. 98 procent av alla killar och 54 procent av alla tjejer har sett porr när de är 16 år. De som konsumerar porr ser extremt mycket våld, det normaliseras. Polis vittnar om att såväl förövare som sexköpare hämtar inspiration från porr. Vi inom Haninge Tjejjour och Kvinnojour ser också att både våldet och de skeva förväntningar på tjejer och kvinnor ofta är konsekvenser av porrkonsumtion. Vi måste se sambanden. Vi måste förebygga. Och vi måste försvåra porrindustrins tillgång till våra barn och unga. Förskolan och skolan ska naturligtvis vara porrfria zoner. Skolor hävdar nolltolerans när det handlar om våld, då kan det inte vara rimligt att sexualiserat våld är ett klick bort. Vi inser att porrfilter i värsta fall även kan hindra ungdomar att söka information och svar på frågor. Men filter ger en signal om att det inte är okej och på förskolan och för de yngsta barnen borde det vara lag. Inget barn ska "snubbla" in på de här bilderna. I Haninge ska vi påbörja en kartläggning för att se hur skolorna arbetar mot porr och med motbilder. Vi har också efterfrågat ett möte med våra politiker för att diskutera frågan. Ska vi få stopp på våldet, då måste vi också agera mot porren. mitt i Stockholm 190809. Kommentar: Det är RFSL som styr sexualundervisningen i Sverige och de har inga problem med att barn ser på porr.

Hollywood is driving global sex trafficking epidemic by glamorizing porn, Christian activist says. Hollywood's normalization of pornography is feeding the sex trafficking industry, says Noel Yeatts, president of the anti-trafficking organization World Help. "The United States is the number one consumer of sex worldwide, and we’ve become numb enough to pornography that we’re fine with films and TV shows that glamorize this particular issue," Yeatts told The Christian Post. "The danger here is that we forget there are people behind this issue, and it causes us to become cold to the sex-trafficking epidemic that is right on our doorstep." "As Christians", she added, "we have an incredible opportunity to make a difference. In this #MeToo world we live in, we can’t forget that there are women who have been saying that for hundreds of years, yet no one has been listening. Together, we can change that." World Help exists to rescue vulnerable girls from sex trafficking and help them pursue their dreams. The organization ministers in Thailand and India, and focuses on meeting urgent physical needs while also investing in sustainable solutions in the fight against poverty and spiritual darkness. Since 1991, the group has touched the lives of nearly 84 million people and saved countless women and girls from the sex trafficking industry. "What we do is rescue girls from the sex industry and give them a second chance," Yeatts said. "We house them in one of our freedom homes and give them an education, spiritual discipleship, and a safe place to live." Yeatts cited the high rates of poverty and hardship in tribal communities across both India and Thailand as a driving force behind the sex trafficking epidemic. Oftentimes, girls enter into prostitution because they are expected to provide for their families. Many of them, she revealed, are just 9 to 14 years old. "A lot of people don’t understand extreme poverty drives this business globally," she said. "In reality, poverty is the pimp. Girls come from rural areas of extreme poverty with the burden of providing for their families. They end up in bars because it’s the only place that will give them a safe place to live. One thing leads to another, and before they know it, they're trapped in this industry." In Bangkok, a city known as Southeast Asia's "gateway for human trafficking," upward of 30,000 girls can be found working in well over 1,000 bars, Yeatts said, and that number is growing. " talked to one girl at a bar and I was surprised to see how much we had in common," she recalled. "She pulled out her phone and showed me her son, and then it hit me that our lives could not be further apart. We wanted the same things, like providing for our children, but I have resources and she doesn't. Poverty had robbed her of any opportunity." World Help’s freedom homes have housed hundreds of girls over the years, giving new life to those captured in the sex industry. "I’m always struck by the difference between the girls on the street and in the home," Yeatts said. "In the home, they’re little girls dancing and playing, but the laughing and dancing doesn’t tell the whole story because these girls’ stories were full of physical and sexual abuse, child pornography, and abandonment and hunger. It’s heartbreaking." "Because of this home, these girls are receiving the help they need and they’re beginning to heal,” she continued. “One little girl said to me, ‘I’ve been lonely for a very long time. But I feel love here. I’ve begun to dream again.’" All Christian in the U.S. have a role to play in preventing abuse worldwide, Yeatts said, noting that the first step in ending sex trafficking is educating children. "I see American men on the streets and in the bars and it makes me wonder - what are we teaching our kids and youth? Why is this behavior normalized and accepted as adults?" she asked. "The way we combat this is to make it unacceptable and stop the demand. When you look at this issue, you have to understand our country is creating the demand." All it takes is $50 to help introduce one girl to freedom and break the chains of slavery, Yeatts said, reiterating her belief that “poverty is the pimp." "That’s why we place such an emphasis on education in our homes," she said. "Anyone can join this global fight against sex trafficking, whether it’s through donations or prayer. I believe that if all of us unite, we can end this vicious cycle." Christian Post 190810.

Granskade könsbyten - får RFSL-tistel. Uppdrag gransknings program "Tranståget och tonårsflickorna" i våras visade på stora brister inom vården för unga som vill genomgå könskorrigering. Bland annat intervjuades flera som ångrar behandlingen. Men RFSL Stockholm ogillar granskningen och ger nu SVT-programmet ”Rosa tisteln”. ”Det här visar väl hur RFSL spårat ut”, menar Henrik Anckarsäter, verksam som professor/överläkare i rättspsykiatri vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Världen idag 190813.

Spred Världen idag-artikel - fick sparken. En lärare har fått lämna sitt jobb på en folkhögskola i Karlskrona efter att ha delat Världen idags artikel om hbtq-profiler som dömts för sexuella brott mot barn. "Det är horribelt", säger han. Höstterminen blev inte som prästen och läraren Franciskus Urban Sylvan hade tänkt sig. Han har sedan två år tillbaka undervisat i filosofi, etik och ledarskap på Litorina folkhögskola i Karlskrona. Men i början av augusti kallades han in för ett samtal med ledningen för folkhögskolan – ett samtal som ledde fram till att hans anställning upphörde. Några dagar tidigare hade han delat Världen idags artikel om hbtq-profiler som dömts för sexuella övergrepp på barn. "Artikeln som Världen idag skrev och som jag länkade till på min privata Facebooksida togs upp när jag kallades till ett samtal med skolledningen," säger Franciskus Urban Sylvan till Världen idag. "Det påstods att jag skapat ett tumult på skolan genom denna delning. Det ledde till ett uttalande från rektorn att de inte ser någon möjlighet för mig att vara kvar. Jag tvingades att lämna min tjänst." Han säger att han under hela sin tid på skolan varit mån om att skilja på sin tjänst som lärare och sina personliga uppfattningar i olika frågor. "Jag tycker att det här är alldeles horribelt. Samtidigt är det ett mönster vi ser nu, där man inte förstår vad man gör. Hela vårt samhälle är så genomsyrat av den nya tidens ideologi att det inte längre går att resonera i de här frågorna." Det finns, påminner han, en grundlagskyddad rättighet att uttrycka sig och ha åsikter. "De reagerar på något jag gjort i det privata och menar att det då skulle smitta min professionella gärning som lärare, som ju fungerat bra i flera år utan några konstigheter eller reaktioner." Franciskus Urban Sylvan berättar för Världen idag att han nu fattat beslutet att inte driva saken juridiskt, även om han skulle kunna göra det. Världen idag 190814. Kommentar: Mycket konstigt att han inte driver denna frågan vidare.

Larm om nätporr: Unga oroliga för impotens. Ungdomsmottagningar får allt fler frågor om risken att bli impotent på grund porrkonsumtion och försäljningen av potensmedel ökar kraftigt bland unga. När tittandet på pornografiskt material ökar och innehållet blir grövre märker fler av fysiska problem. Samtidigt meddelar nu Stockholms stad att man inför porrfilter på skolor och förskolor. Världen idag 190815.

Verksam i frikyrka - dömdes för barnövergrepp. Som ungdomsledare i den hbtq-certifierade frikyrkan i Västsverige har han under lång tid jobbat med barn och ungdomar och varit pådrivande i kyrkans engagemang i hbtq-frågor och i ortens Pride-tåg. I sommar dömdes mannen till ett långt fängelsestraff för grov våldtäkt mot barn och för barnpornografibrott. Även en arbetskollega, som i dag jobbar på annan plats, genomförde övergrepp på pojken under våren och sommaren 2012 i företagets personalutrymmen. Även kollegan fick i sommar ett långt fängelsestraff. Våren 2012 introducerade ungdomsledaren pojken för en vän som han hade träffat på QX Cruiser för 10-15 år sedan. Även denne man förgrep sig på pojken och fick därför sex års fängelse när tingsrätten kom med sin dom nyligen. I en chatkonversation som finns med i förundersökningen resonerar de båda männen om de ska ”fixa sömnmedel” som Stilnoct eller titta på porrfilmer ihop med pojken för att underlätta ett övergrepp. Världen idag 190821.

Anmälda barnsexbrott ökar. Antalet anmälda barnsexbrott ökar kraftigt i Sverige. Under det första halvåret i år anmäldes 15 procent fler våldtäkter på barn under 15 år i jämförelse med samma period under förra året. Antalet anmälda våldtäkter i åldrarna 15–17 år ökade lika mycket. För pojkar under 15 år var ökningen 30 procent. Antalet anmälningar som gällde kontakt med barn i sexuellt syfte, så kallad ”grooming”, ökade med 65 procent under det första halvåret i jämförelse med samma period under förra året. Antalet anmälda barnpornografibrott ökade med 77 procent, från 344 till 608, under samma period, samtidigt som antalet anmälningar när det gäller internetrelaterade barnpornografibrott fördubblades (siffror enligt Brottsförebyggande rådet). Förra året kom det in 10 000 tips om barnpornografibrott till rikspolisen, vilket var rekord. På polisens Nationella operativa avdelning (NOA) sitter fem utredare som enbart tar emot den strida ström av tips som kommer om misstänkta dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Och tipsen blir bara fler. I år tror NOA att tipsen kommer att öka till cirka 20 000, vilket är en fördubbling jämfört med 2018. SR 190822.

Han ville inte trycka "gay pride"-tröjor - nu åtalas han i HD. 2012 vägrade den kristne amerikanske grafikern trycka gay-vänliga tröjor och hänvisade till andra företag. Då åtalades han för diskriminering. Nu har fallet nått Högsta domstolen. Tingsrätten år 2017 menade att Adamson inte behövde tvingas trycka tröjor med budskap som kolliderade med hans kristna tro. Nu har fallet alltså nått HD. Amerikanska kristna nyhetswebben CBN skriver att två lesbiska företagare har ställt sig bakom Adamson, Kathy Trautvertter och Diane DiGeloromo. De äger företaget BMP T-shirts och säger att de kan "se hans sida av saken", eftersom de själva inte skulle kunna tänka sig att trycka eller skapa "anti-gay-t-shirts". Adamsons försvarare Jim Campbell sa inför fredagens förhandlingar att HD borde följa tingsrättens domslut, eftersom amerikaner inte ska tvingas trycka sådant som går emot deras övertygelse. "Amerikaner måste alltid ha rätten att neka att uttrycka ideer som går emot deras samvete", sa han. "Blaine Adamson levererar till alla människor, men han kan inte trycka vilka budskap som helst. Han har en grundlagsskyddad rättighet i amerikansk lag att göra det." Dagen 190826.<(p>

Präst i Bohuslän anmäls efter Pride-kritisk insändare. "Unga människor måste varnas för att delta i pridefirande", skrev prästen Jan-Åke Karlsson i en insändare om "hbtq-propaganda" i början på augusti. Nu har han anmälts till Domkapitlet av mamman till den transsexuella Youtube-stjärnan Viktoria Harrysson. Den 9 augusti skrev Jan-Åke Karlsson en insändare i Bohusläningen, under rubriken "Våga vägra pridefestivaler". "Massmedia driver en medveten kampanj för att alla ska tycka att hbtq-livet är rätt och naturligt. Skolor påtvingar elever hbtq-tänket. Alla ska gilla det, annars är man kärlekslös. Det är ren hjärntvätt", skriver han bland annat, och tar upp att barns och tonåringars osäkerhet kring könsidentitet aldrig varit så stor som nu. Världen idag 190826.

New Study Confirms: People Aren’t Born Gay. The biggest study to date regarding the genetic basis of sexuality has shown five spots on the human genome that are linked to same-sex sexual behavior - however, none of the markers are reliable enough to predict one’s sexuality reports the Nature International Journal of Science. (Den största studien hittills avseende den genetiska grunden för sexualitet har visat fem fläckar på det mänskliga genomet som är kopplade till sexuellt beteende av samma kön - men ingen av markörerna är tillräckligt pålitliga för att förutsäga ens sexualitet rapporterar Nature International Journal of Science.) The findings that were published on Thursday, were based on the genomes of almost 500,000 people, support the results of earlier, smaller studies while confirming the suspicions of a lot of scientists: although sexual preferences possess a genetic component, no single gene has a significant effect on sexual behaviors. "There is no ‘gay gene’," said lead study author Andrea Ganna, a geneticist at the Broad Institute of MIT and Harvard in Cambridge, Massachusetts. Ganna and his fellow researchers also utilized the analysis to estimate that as much as 25% of sexual behavior can be explained by genetics, while the rest is influenced by both environmental and cultural factors - a figure that matches the findings of smaller studies. "This is a solid study," says Melinda Mills, a sociologist at the University of Oxford, UK, who studies the genetic basis of reproductive behaviors. BreakingIsraelNews

Breaking the Chains: From LGBT to Freedom in Christ. Despite what the mainstream media may report about the rise of the LGBTQ movement, the Freedom March proves that homosexuality doesn't have to hold anyone hostage. This remnant of believers knows freedom in Christ is possible for those who call upon the name of the Lord. "These ex-LGBTQ testimonies need to be heard," says Freedom March founder Jeffrey McCall. "I wanted to do it publicly in the streets of major cities like the Lord Jesus would have done. I believe my testimony plays into it because I once lived the homosexual and transgender life. I can relate to many of these testimonies of leaving the LGBTQ lifestyle and how that feels." McCall himself is a living lesson not to judge a book by its cover. On first glance, the founder of the Freedom March looks intimidating. When he walks into a room, he strides with purpose and towers over most of its occupants, instantly commanding everyone's attention. But when he speaks, he does so not with gruffness but with gentleness, humility and compassion. He freely hugs and greets his fellow brothers and sisters in Christ. McCall is the loving leader of this movement. But the man who lights up the room didn't always think he was a man. And now he's on a God-given mission to show the lesbian, gay, bisexual, transgender and queer community that freedom is possible. McCall, now 32, lived as a woman named Scarlet for two years before having a supernatural encounter with the Holy Spirit. Based on media rhetoric, McCall thought he was the only one who knew it was possible to be set free by Jesus. But when he connected with the documentary Here's My Heart, which shares the testimonies of multiple people who have left the LGBTQ community, he realized those people needed to share their stories on a larger platform. Read more in Charisma September 2019.

Kristen man utsatt för kränkande attack under Jönköping Pride. Under årets Prideparad i Jönköping utsattes en kristen man för kränkande behandling. Mannen som varje år stått längs paradvägen med skylten "Mamma Pappa Barn = Sant" blev nedslagen för tre år sedan. I år fick han ketchup slängt i ansiktet. Alltsedan den första Pride­festi­valen i Jönköping 2013 har Lars-Gunnar Börefelt stått med sin skylt vid sidan av Pridetåget. 2016 blev han attackerad av flera män, som slog honom i bakhuvudet, slog sönder hans glasögon och knuffade honom så att han föll över en barnvagn, något Världen idag tidigare har skrivit om. Efter misshandeln för tre år sedan ska en funktionär för Prideparaden ha sagt till Börefelt att han fick skylla sig själv att han blev nedslagen, eftersom han bar på en sådan skylt. I år hade han med sig tre personer som stod bakom honom till skydd mot eventuella påhopp bakifrån. Men i stället klev en kvinna fram till honom för att kleta ketchup på hans skylt och slängde resten av ketchupen i ansiktet på honom. Händelsen dokumenterades av Världen idags fotograf. "Jag hann inte reagera. Det rann ner på kläderna och jag var tvungen att gå in på en restaurang och torka av mig," säger Lars-Gunnar Börefelt. De två senaste åren har han fått hjälp av polisen, som även uppmanat honom att anmäla årets attack, något han dock har avstått ifrån. Världen idag 190903.

Brasiliens Bolsonaro avskedar filmchef - vill främja "kristna värden". Chefen för filminstitutet Ancine har sparkats, tillsammans med hela styrelsen. Bolsonaro vill ersätta sparkade Christian de Castro med en frikyrklig chef, som "kan recitera 200 bibelverser och bär en bibel under armen". Brasiliens president har retat upp sig på en film som handlar om en kvinna som tjänar pengar på att sälja sex till män. Filmen "Bruna Surfistinha" har fått statligt filmstöd. Nu har Jair Bolsonaro avskedat filminstitutets chef, och också hela institutets styrelse, skriver flera svenska medier. Presidenten har gjort sig känd som en stark kritiker av det han kallar "genusideologi", och nu vill han stoppa filmer som torgför denna ideologi eller på annat sätt inte lever upp till presidentens krav på moral. Redan tidigare, i augusti, meddelade Bolsonaro att stödet till filmer och tv-program med hbtq-innehåll skulle strypas. Projekt som återspeglar "familjevärderingar" ska i stället värnas. Enligt Dagens Nyheter ska filminstitutet Ancine i framtiden grundas på "kristna värderingar". Dagen 190905.

Seriösa thaimassörer peppras med frågor om sexköp. Enligt polisen i Helsingborg är prostitution ett växande problem på många av thaimassagesalongerna, något som också drabbar de seriösa salongerna. En uppsökande studie som Frälsningsarmén i Helsingborg har gjort visar att av 40 tillfrågade salonger har alla fått frågan om sexköp. Enkätstudien visar också att det är vanligt att kvinnorna blir utsatta för brott, som rån och trakasserier men även i ett fall av våldtäkt, brott som kvinnorna inte vågar anmäla. Polisen gjorde i våras i samarbete med Miljöförvaltningen inspektioner vid ett antal av salongerna i Helsingborg. På ett antal påträffades bland annat kondomer som talar för att prostitution förekommer. "Vår uppfattning är att det bedrivs prostitution i någon form vid ungefär hälften av Helsingborgs 50 thaimassagesalonger," säger Mathias Lööw vid polisens fokusgrupp i Helsingborg. SR 190906.

Freedom March wants gay people in Florida to know they're "free to leave homosexuality". Freedom March is an organization that has recently launched a faith-based movement of people who have "turned away from homosexual lifestyles" due to their interpretation of the Christian scriptures. They're bringing one of their marches to Orlando this month, where more than a dozen people plan to give testimonies. Freedom March founder Jeffrey McCall says he never underwent conversion therapy. Just three years ago, he says, he called himself Scarlet. Depressed and suicidal, according to McCall, Scarlet wanted surgery: breast implants and hip augmentation. She was seeing a psychologist and a psychiatrist, McCall says. It was "a personal encounter with God" in 2016 that ended his identification as Scarlet, McCall tells Orlando Weekly, not counseling. "What I believe is only through God's holy spirit can anyone transform or change. I believe that is the power and work of God, and not of man," McCall says. "As far as the old-school conversion therapy ... I don't believe in that. That doesn't have the power of God in it." Orlando Weekly 190911.

Samstyret stoppar prideflaggan på stadshuset i Sölvesborg. Prideflaggan får inte längre hissas på stadshuset i Sölvesborg. Det har samstyret beslutat men åsikterna bland Moderaterna går isär. I fortsättningen kommer Sölvesborgs kommun bara att hissa den svenska flaggan under årets 17 nationella flaggdagar. Det enda undantaget är vid vänortsbesök då det landets flagga kan hissas. "För oss är traditionen viktig och jag vet att många av våra äldre kommuninvånare delar den uppfattningen," säger kommunalrådet Louise Erixon (SD) Blekinge Läns Tidning. Hon tycker att prideflaggan på stadshuset är olämplig och oförsvarlig. Men åsikterna går isär bland Moderaterna, säger kommunalrådet Paul Andersson (M) iSölvesborg. Oppositionen i Sölvesborg beklagar att den nuvarande ledningen inte vill visa solidaritet med hbtq-rörelsen. "Jag är ärligt talat inte förvånad. Louise Erixon har tydligt visat sitt motstånd tidigare år då vi hissat flaggan," säger gruppledaren Roine Olsson (S). Även i Ronneby kommun driver Sverigedemokraterna frågan om att sluta använda prideflaggan. "Det är en flagga som inte ska hänga i våra flaggstänger", säger Nicolas Westrup (SD), gruppledare i Ronneby till BLT. SR 190920. Kommentar: Helt rätt, prideflaggan är en flagga som inte ska hänga i våra offentliga flaggstänger. Den som vill kan hänga upp den privat på egen flaggstång.

Förskolans namnförslag har blivit en politisk diskussion. Vad den nya förskolan i Årjäng ska heta har kommit upp i diskussion. Oppositionen anser nämligen att det gamla förslaget Regnbågen är för politiskt laddat. Oppositionens namnförslag till förskolan är istället Källan. Jonas Ås är kristdemokratisk oppositionspolitiker och han anser att namnet förknippas med en politisk symbol som är olämplig att ha som namn till en förskola. "Barn som kan få negativt av det här hemma och bli negativt påverkade, det är dem vi måste ta hänsyn till," säger Jonas Ås. Daniel Schützer, socialdemokratiskt kommunalråd i Årjäng, tycker däremot att om nu namnförslaget kopplas till en politisk symbol så är inte det något negativt. "Det har blivit den mest använda symbolen för mänskliga rättigheter, och kan man inte ställa upp på det, då tycker jag man är lite snett ute," säger Daniel Schützer. SR 190913.

Gnesta hissar prideflaggan - som markering mot Sölvesborg. Regnbågsflaggan ska hissas vid kommunhuset första fredagen i månaden. Beslutet i Gnesta kommer som en motreaktion på beslutet i Sölvesborg, där prideflaggan inte längre får hissas på kommunhuset. "Det är viktigt att inte vara tyst när det blåser kalla vindar. Vi vill visa var vi står och att vi vill vara en modern och anständig kommun som står upp för mänskliga rättigheter," säger Gnestas kommunstyrelseordförande Johan Rocklind (S). SR 190916.

Fängslande och personligt om vägen från gayvärlden. Jackie Hill Perry skriver trovärdigt att hennes kamp med sin läggning fortsätter, men att hon finner att livet med Gud är så mycket viktigare än hennes sexuella läggning, sammanfattar Anethe Carlsson. Boken Gay tjej, god Gud är ett personligt vittnesbörd om Jackie Hill Perrys trasighet och resan till att bli hel. Ärligt talat är boken en av de vackraste böcker jag läst på väldigt länge, språkligt och innehållsmässigt; det är poesi från början till slut. Heder åt den som lyckats översätta boken så att det vackra språket kommer fram även på svenska. Världen idag 190917.

SD välkomnar pridetåg i Sölvesborg. Efter flaggdebatten i Sölvesborg väntas ett pridetåg anordnas i staden. Vilket välkomnas av kommunalråd Louise Erixon, Sverigedemokraterna. Vilka flaggor som ska vaja i Sölvesborg har den här veckan varit ett hett samtalsämne i hela landet, och lett till manifestationer, senast i Stockholm igår kväll. Kommunfullmäktige i Sölvesborg bestämde nyligen att bara svenska flaggan och den egna kommunflaggan ska hissas framöver på kommunens stänger och byggnader. Det betyder att exempelvis EU-flaggan och regnbågsflaggan inte ska användas längre, och det senare har väckt mycket kritik. "De som har gjort det här till att hamna om en regnbågsflagga är media, inte vi. Man kan inte applicera åsikter på någon annan, och sen har den inte möjlighet att värja sig. Vi står upp för alla människors lika värde, säger kommunalråd Louise Erixon, SD. Hur står Sölvesborgs kommun upp för alla människors lika värde? "Vår svenska fana representerar alla våra medborgare oavsett olikheter, och det räcker mycket väl. Och nu kommer vi få ett pridetåg till Sölvesborg, ryktas det om. Det tycker jag är en fantastisk utveckling av den här debatten. Då får vi precis som vi vill - att civilsamhälle, organisationer och privatpersoner flaggar och opinionsbildar. Men kommunen som institution håller sig neutral. SR 190920.
"Pridearrangörer mobbar och politiserar". Debatten om Sölvesborgs nej till prideflaggan på kommunala flaggstänger går vidare. I förra veckan försvarades beslutet av två hbtq-personer inom Sverigedemokraterna, som menar att Pride har blivit en politisk rörelse. "För oss hbt-personer inom SD är det en självklarhet att Sölvesborg ska anamma objektivitetsprincipen när det kommer till flaggning." Det skriver Tobbe Alm, kommunfullmäktigeledamot i Sölvesborg och Bo Broman, riksdagsledamot, i en debattartikel i Expressen. Världen idag 190925.
Stefan Gustavsson: Rätt av Sölvesborg att inte hissa prideflaggan.Nu hävdar förespråkarna för prideflaggan att den står för alla människors lika värde och att det därför är självklart att kommunen ska använda den symbolen. Men det är ett ihåligt resonemang. Pride är en sexualpolitisk lobbyrörelse, nära knuten till RFSL, med en agenda av normupplösning. Detta känner alla väl till. Och stat och kommun ska inte gå lobbyorganisationers ärende och skylta med deras symboler. De ska representera alla sina medborgare. Världen idag 190925.

Offer för människohandel fick uppehållstillstånd efter FN-beslut. Joy var sexslav men lyckades fly till Sverige. Efter att FN stoppat en utvisning har hon nu fått uppehållstillstånd. – Det är tydligt att högre medvetenhet och expertis behövs inom Migrationsverket och svenska domstolar, säger Rebecca Ahlstrand på Skandinaviska människorättsjuristerna. Skandinaviska människo­rätts­juristerna (SSHRL) företräder Joy, som kommer från Nigeria och som överlevt människohandel för sexuella ändamål. Som 15-åring fick hon löfte om att jobba på frisersalong, men blev i stället offer för trafficking i Grekland. Joy berättar själv under tårar i ett filmklipp på Youtube. Världen idag 190924.

HBTQ-material censureras i populär app. Den populära appen TikTok, före detta Musical.ly har censurerat HBTQ-innehåll, avslöjar The Guardian. Den kinesiska appen har uppmanat till att ta bort eller dölja innehåll där till exempel homosexuella par kramas och håller hand. Censuren har skett i länder där homosexualitet inte är olagligt. Reglerna följer på flera andra begränsningar av innehåll på TikTok, som berör ämnen känsliga i Kina och Turkiet. Appen används för att skapa videoklipp och livesändningar och är vanlig bland barn och unga. Enligt statens medieråd använder 600 miljoner människor TikTok världen över. SR 190927. Kommentar: Helt rätt av TikTok. Barn behöver inte HBTQ-påverkan.

Tog strid mot namnet "Regnbågen" på förskola - fick dödshot. En förskola i Årjäng har hamnat i fokus sedan kommunen ville döpa den till Regnbågen. Men efter att borgerliga partier valt att stoppa förslaget, har bland annat en KD-politiker fått motta kraftiga hot mot sig själv och sina barn. Oppositionen i Årjäng ansåg att det gamla förslaget på förskolans namn, Regnbågen, är för politiskt laddat. I stället föreslog man namnet Källan. Jonas Ås (KD), som är oppositionsråd, menade att namnet Regnbågen förknippas med en politisk symbol och är olämpligt på en förskola. Detta skulle kunna påverka barn negativt hemma och det är något som kommunen måste ta hänsyn till, har han sagt till P4 Värmland. Daniel Schützer, socialdemokratiskt kommunalråd i Årjäng, medgav att namnförslaget kan kopplas till en politisk symbol, men att det inte är något negativt eftersom det handlar om en symbol "för mänskliga rättigheter". Det är naturligtvis den så kal­lade regnbågsflaggan som åsyftas i debatten som blossat upp i Årjäng, en flagga som har sitt ursprung i hbtq-rörelsen. Frågan om förskolenamnet har uppmärksammats i medier, och ett tag efter den mest akuta uppståndelsen gick Jonas Ås ut med ett Facebook­inlägg, där han är kritisk till hur saken beskrivits. "Debatten har spårat ur fullständigt, och jag trodde inte när jag gick in i politiken att mina barn skulle bli mordhotade på grund av att jag som politiker följer FN:s barnkonvention när jag röstar. Men så blev tyvärr den bittra sanningen. Att få meddelande att mina barns skallar ska krossas mot klippor är inte acceptabelt", skriver han. Världen idag 191002.

Storbritannien: Ingen könskorrigering av barn. 'Hundreds' of young trans people seeking help to return to original sex. A woman who detransitioned in 2018 says there are many people who have had gender reassignment surgery who wish they hadn't. Hundreds of young transgender people are seeking help to return to their original sex, a woman who is setting up a charity has told Sky News. Charlie Evans, 28, was born female but identified as male for nearly 10 years before detransitioning. The number of young people seeking gender transition is at an all-time high but we hear very little, if anything, about those who may come to regret their decision. There is currently no data to reflect the number who may be unhappy in their new gender or who may opt to detransition to their biological sex. Charlie detransitioned and went public with her story last year - and said she was stunned by the number of people she discovered in a similar position. "I'm in communication with 19 and 20-year-olds who have had full gender reassignment surgery who wish they hadn't, and their dysphoria hasn't been relieved, they don't feel better for it," she says. "They don't know what their options are now." Charlie says she has been contacted by "hundreds" of people seeking help - 30 people alone in her area of Newcastle. "I think some of the common characteristics are that they tend to be around their mid-20s, they're mostly female and mostly same-sex attracted, and often autistic as well." She recalls being approached by a young girl with a beard who hugged her after giving a public talk, who explained she was a destransitioned woman too. "She said she felt shunned by the LGBT community for being a traitor. So I felt I had to do something." Charlie is now launching a charity called The Detransition Advocacy Network, with their first meeting set to be held in Manchester at the end of the month. Sky News went to meet one person who has contacted Charlie's network for help. She does not want to be identified so we have changed her name. Ruby is now 21 but first began identifying as male at 13. After taking testosterone her voice got a lot deeper, she grew facial hair and her body changed. She had been planning to have surgery to remove her breasts this summer. However, in May, Ruby voiced the growing doubts she had been harbouring and made the decision to come off testosterone and detransition to identify as female. "I didn't think any change was going to be enough in the end and I thought it was better to work on changing how I felt about myself, than changing my body," says Ruby. "I've seen similarities in the way I experience gender dysphoria, in the way I experience other body image issues." Ruby explains she has also had an eating disorder but she does not feel that issue was explored in the therapy sessions she had when she went to gender identity services. "When I was at my gender clinic to get referred for hormones, we had a session where I went over my mental health issues and I told them about my eating disorder and they didn't suggest that that could maybe connected with my gender dysphoria," says Ruby. "For everyone who has gender dysphoria, whether they are trans or not, I want there to be more options for us because I think there is a system of saying, 'okay here's your hormones, here's your surgery, off you go'. I don't think that's helpful for anyone." The Tavistock and Portman NHS Trust offers gender identity services for children under 18, with some patients as young as three or four years old. They now have a record number of referrals and see 3,200% more patients than they did 10 years ago - with the increase for girls up by 5,337%. With referrals at a record high, it suggests cases of detransition will rise too. In a statement, a trust spokesperson said: "Decisions about physical interventions made in our care are arrived at after a thorough exploration process. While some of our patients may decide not to pursue physical treatment or drop out of treatment, the experience of regret described here is rarely seen." Gender transition has positive outcomes for many people and even talking about detransition is viewed by some as transphobic. But some believe further research and more discussion is needed in treating people with gender dysphoria, as well as more options for them than gender transition. Sky News 191005.

Stor demonstration mot fransk sexualreform. I Paris har det under lördagen hållits protester mot en ny fertilitetslag, som bland annat innebär att ensamstående får gratis behandling. Ett tjugotal organisationer står bakom protesterna mot den första större sexualpolitiska reformen i Frankrike sedan samkönade äktenskap tilläts 2013. Lagen innebär att sjukvården ska erbjuda gratis fertilitetsbehandling till alla kvinnor under 43 år. Även till ensamstående och till dem som lever i samkönade relationer. Två tredjedelar av befolkningen är för lagen, enligt en stor fransk mätning. Arrangörerna påstår att 600 000 personer deltog i söndagens protester, samtidigt som ett oberoende institut räknar antalet till omkring 75 000, rapporterar tv-kanalen BFMTV. Arrangörerna chartrade två snabbtåg och omkring 100 bussar för att transportera demonstranter till Paris, men lyckades alltså inte samla lika många som under protesterna mot äktenskapsreformen 2012-2013 där 340 000 demonstranter deltog i Paris vid ett tillfälle, enligt polisens uppskattning. Lagen antogs i nationalförsamlingen i september och ska i mitten av oktober granskas av senaten. SR 191006.

Många kvinnor behandlas illa vid förlossning. En ny omfattande studie i tidskriften The Lancet visar att var tredje kvinna upplevde fysiska eller psykiska övergrepp vid sin förlossning i fyra olika låginkomstländer. Marie Berg, universitetssjukhusbarnmorska och professor i vårdvetenskap med inriktning reproduktiv och perinatal hälsa vid Göteborgs universitet, har själv forskat kring hur gravida kvinnor behandlas i Rwanda, och menar att det här är ett utbrett problem: "Kvinnor kunde knacka på dörren där personalen låg och sov, och blev bemött med orden: Ni getter, ni kor varför kommer ni, ni ska hålla er på er plats. Fruktansvärda ord kunde komma." Forskarna har studerat situationen för kvinnor på olika hälsovårdsmottagningar i Ghana, Guinea, Myanmar och Nigeria genom att vara på plats vid förlossningen och genom att göra enkätstudier i efterhand. Resultatet visar att mer än var tredje kvinna upplevde olika typer av dåligt bemötande och rena fysiska övergrepp. Som att inte informeras och tillfrågas innan vårdpersonalen genomförde ett större ingrepp: "Till exempel att göra en inre vaginal undersökning, eller att klippa kvinnan i mellangården. Självklart ska vi informera, men även få kvinnans samtycke." Och det är något man inte alltid gör då alltså? "Absolut, det framkom i den här studien, och det framgick vid våra kvalitativa studier i Rwanda." Studien visar att unga mödrar och de som saknar utbildning är mest utsatta- Något Marie Berg inte förvånas över: "De kanske har blivit ofrivilligt gravida, de kanske är ensamstående, och då blir de ännu mer utsatta och hierarkiskt behandlade av personalen, kan jag gissa. Och det andra med utbildningsnivån, det vet vi, att ju lägre utbildningsnivå, desto svårare har man för att ta för sig och tala för sin sak." Marie Berg menar att det här är något som kan få allvarliga konsekvenser även på sikt: "De har hört kanske av andra kvinnor som blivit dåligt behandlade, det i sig är en rädsla - Och rädslan kan i sig påverka hur förlossningen blir, de kanske inte vill föda, och kräver att få ett kejsarsnitt, vilket är mycket mer otryggt i de här länderna och som vi ska hålla nere." SR 191010.

Polis: "RFSL sviker de allra mest utsatta". Under hösten uppmärksammar RFSL att det är 20 år sedan sexköpslagen infördes i Sverige. I ett uttalande på sin hemsida förespråkar de nu avkriminalisering av sexköp. Men polisen Simon Häggström är kritisk. "Genom att vilja avskaffa en avgörande del i vår sexköpslagstiftning sviker RFSL de allra mest utsatta i vårt samhälle", skriver han på Facebook. "För oss som rättighetsorganisation är det en självklarhet att stå upp för att alla som har sex mot ersättning ska ha tillgång till sina mänskliga rättigheter och till en trygg vardag," säger RFSL:s förbundsordförande Sandra Ehne i uttalandet. Och vidare: "Vi ser hur vår kriminaliserande lagstiftning stigmatiserar och skapar stora svårigheter och är glada över att den diskuteras och problematiseras." Simon Häggström, polis och specialiserad på prostitution och människohandel för sexuella ändamål, är kritisk till RFSL:s ståndpunkt. Han menar att det är viktigt med en lagstiftning som "lägger skulden där den hör hemma". "När jag i dag läser RFSL:s ställningstagande - blir jag mörkrädd och jag kan inte annat än undra vad det är för verklighet RFSL lever i?", skriver han i sitt Facebookinlägg. Efter elva års arbete i dessa miljöer anser han att de frivilliga former som RFSL talar om sällan förekommer i verkligheten: "I tusentals möten med kvinnor, män och transpersoner blir det för mig tydligt att prostitutionsmarknaden domineras av människor som tvingats dit på grund av omständigheter i livet som de många gånger inte kunnat rå för. Det rör sig oftast om fattigdom, sexuella övergrepp, missbruk och psykisk ohälsa." Simon Häggström har den bestämda uppfattningen att ett avskaffande av sexköpslagen inte skulle skydda dessa människor, utan i stället ge sexköpare och hallickar utrymme att kunna exploatera dem ännu mer. "Att gömma sig bakom regnbågsflaggans färger och göra sexhandeln till en fråga om mänskliga rättigheter, är att överge ett stort antal människor som är i ett desperat behov av hjälp." Häggström poängterar, att det dessa människor behöver är rimliga förutsättningar att kunna leva ett normalt liv utan att behöva sälja sin egen kropp. "Där hade RFSL kunnat göra en stor insats som en av landets största hbtq-organisationer", menar han. Världen idag 191010.

Olof Edsinger: Tack, Uppdrag Granskning, för samtalet ni öppnat för. SVT:s Uppdrag Granskning lät sig inte kväsas. Trots att de under Stockholm Pride fick ta emot den negativa utmärkelsen "Rosa tisteln" av RFSL för sitt program om unga transpersoner som ångrat sina könskorrigerande behandlingar, släppte de i torsdags del två i samma serie. Denna gång med ännu fler fakta, ännu fler experter och - kanske viktigast av allt - ytterligare en ung människa som trädde fram och vittnade om hur viktigt det är att skynda långsamt i dessa frågor. Uppdrag Granskning satte även in de olika rösterna i ett större sammanhang. Bland annat intervjuade de specialistläkaren i barn- och ungdomspsykiatri, Angela Sämfjord, som för några år sedan var drivande i uppbyggnaden av den könskorrigerande vården i Västra Götaland. När hon insåg det bräckliga hälsotillstånd som så många av patienterna befann sig i - och som trots detta förväntades fatta långtgående beslut om sin egen framtid - valde hon att sluta. Av rena samvetsskäl, alltså. I programmet anger hon bland annat följande siffror från sitt tidigare arbete: Bland de sökande till avdelningen
var en klar övervikt - ungefär 85 procent - biologiska kvinnor.

hade närmare 90 procent en samsjuklighet med andra psykiatriska diagnoser.
hade 80 procent två eller fler psykiatriska diagnoser.
hade 45 procent ett dokumenterat självskadebeteende.
hade 20 procent en autismdiagnos.
Den första siffran är faktiskt särskilt anmärkningsvärd, eftersom transsexualism traditionellt har varit överrepresenterad bland biologiska män. Men problemet med de övriga siffrorna är förstås ännu mer uppenbart. Sämfjord själv hävdar att mer än en tredjedel av de sökande på avdelningen hade så starka symptom att de borde ha remitterats till psykiatrin snarare än till könsdysforiutredningen. Men trots detta förväntades de ge klartecken till ett av de största ingrepp som över huvud taget kan ske inom av den svenska vården. De svenska siffrorna ligger helt i linje med de resultat som för något år sedan presenterades av den amerikanska forskaren Lisa Littman, och vars rön har varit viktiga för att lansera begreppet Rapid Onset Gender Dysphoria (ungefär: hastigt uppkommen könsdysfori). ROGD skiljer sig från klassisk transsexualism genom att den uppstår senare i livet, ofta i samband med tonåren. Littmans studie visade därtill att hela 44 procent av de ungdomar som ingick i hennes undersökning hade kommit ut som trans efter att en kompis hade gjort det. Faktum är att det i 37 procent av kompisgängen var en majoritet av ungdomarna som hade kommit ut som trans! Detta fick henne att lansera peer contagion - alltså "smitta" från andra jämnåriga - som en av de primära förklaringarna till fenomenet. Världen idag 191012.

Hissning av prideflaggan JO-anmäls. Kulturnämnden i Uppsala har JO-anmälts av en privatperson för sitt beslut att kulturförvaltningens lokaler i Uppsala ska hissa och hänga upp prideflaggan under oktober månad. Beslutet har även kritiserats av SD:s representant i nämnden. Det var på sitt sammanträde den 28 september som kulturnämnden i Uppsala kommun beslutade att den av pride­rörelsen ofta använda regnbågs­flaggan ska användas utanför och i kulturförvaltningens lokaler. Påbudet gäller nu för verksamheter som biblioteken, fritidsgårdarna och konstmuséet, enligt information på Uppsala kommuns webbsida. "Kulturnämnden vill samarbeta med RFSL och andra organisationer för att stärka hbtq-­personers rättigheter," säger kulturnämndens ordförande Linda Eskilsson (MP), i en kommentar på sidan. Världen idag 191010.

Överläkare Sven Román: Behandlingar av könsdysfori är en epidemi. Barnpsykiatrikern och överläkaren Sven Román menar att behandlingen av unga som vill byta kön exploderat i stora delar av västvärlden, inte minst i Sverige. Dåligt samvete gentemot transpersoner tror han är en av orsakerna bakom. En av talarna var barnpsykiatrikern Sven Román som menar att behandlingen av könsdysfori bland unga är en av Sveriges största medicinska skandaler. "Det är för att omfattningen är så stor och det saknas fullständig vetenskaplig grund för denna aggressiva behandling," säger han till Dagen efter seminariets slut. Han använder också ord som epidemi och pandemi för att beskriva hur pass vanligt det blivit med detta ingrepp. "I Sverige är det tveklöst en epidemi. 2001 hade 12 personer under 25 år diagnosen könsdysfori, 2018 var det 1 859, det är en enorm skillnad." Dagen 191018.

Youtube stängde ned pastorspars kanal. Anklagelser om hets mot folkgrupp ligger bakom Youtubes beslut att tystna pastorsparet från Vetlanda. "Vi är chockade och mycket ledsna, vår Youtube-kanal med 461 prenumeranter är avstängda för all framtid", skriver Stefan Hallman på sin Facebook-sida. Tillsammans med sin fru Maria har de sänt programmet "Hallmans Live" och själva beskriver de att innehållet handlar om att predika evangelium och att de i varje program erbjuder tittarna att ta emot Jesus. Men Youtube menar att de också sprider hets mot folkgrupp och via ett mejl har pastorsparet nu fått beskedet att deras kanal stängts ner. "De har bestulit oss på alla dessa tv-program. Vi är riktigt förgrymmade," säger Maria Hallman till Vetlanda-Posten, som rapporterat om händelsen. När hon får frågan om de skulle ägna sig åt hets mot folkgrupp svarar hon absolut inte, och fortsätter: "Vi kristna måste få tala fritt. Det är yttrandefrihet och åsiktsfrihet i detta land," säger Maria Hallman. Exakt vad som fick Youtube att stänga ned kanalen framkommer inte, men paret Hallman har bland annat tydligt uttalat sig mot homosexualitet. För två år sedan skrev de ett brev till kommunen om att Regnbågsveckan borde ställas in, annars skulle Guds vrede drabba Vetlanda. Paret Hallman vill nu att människor är med och protesterar i hopp om att de ska få tillbaka sin plattform på Youtube. Dagen 191020. Kommentar: Det finns massvis med you tube-program med samma inställning som Hallmans har om homosexualitet, kommer alla dessa nu att stängas ner? Det är inte åsiktsfrihet.

Walk for Freedom samlade hundratals på flera orter. På lördagen arrangerades Walk for Freedom i nio svenska städer. Sammanlagt deltog omkring tvåtusen människor i denna tysta manifestation mot människohandel. "Vi har sett att enskilda människors liv faktiskt förändrats," säger Hillsongpastorn Lina Nielsen om arbetet mot trafficking. På lördagen protesterade människor på över 450 platser i mer än 50 länder mot vår tids slaveri. Initiativet kommer från A21, en politiskt och religiöst obunden organisation som vill avskaffa människohandel, den snabbast växande organiserade brottsligheten i världen. Sedan sex år tillbaka är Hillsong Church lokal arrangör i flera städer i Sverige. I Sverige handlar det främst om att kvinnor och barn tvingas till prostitution, men även tiggeri och arbete under mycket dåliga förhållanden förekommer, förklarar hon. "Handeln med barn har ökat under de senaste åren och det finns en efterfrågan på yngre och yngre personer. Enligt polisen finns det över 200 lägenhetsbordeller bara i Stockholm." Årets Walk for Freedom arrangerades i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Jönköping, Örebro, Västerås, Karlstad och Växjö. På de olika platserna talade både politiker och representanter för organisationer som arbetar mot trafficking. Flygblad delades ut, med information om människohandel, om tecken på att sådan förekommer och hur man som enskild kan larma. A21 grundades i Australien av predikanten Christine Caine. Världen idag 191022.

Bibliotek hbtq-certifierades för 133 000 kronor. Personalen på nyligen hbtq-certifierade Trelleborgs bibliotek ska nu tänka mer på att gå ifrån "tvåkönsnormen" och använda könsneutrala uttryck i stället för orden mamma och pappa. Det skriver Lokaltidningen Trelleborg och uppger att hbtq-utbildningen kostade 133 000 kronor. I ett mejl-svar till den nämnda tidningen beskriver bibliotekarien Liv Olofsson Lundström hur de under RFSL:s certifieringsutbildning har arbetat med normkritik. Nu ämnar de förändra både sitt kundbemötande och sitt bokbestånd, efter att ha reflekterat över samhällets normer. "Vi tänker också mer på att till exempel använda könsneutrala uttryck, såsom 'vårdnadshavare' i stället för 'mamma', 'pappa', både i tal och i tryck, och att gå ifrån tvåkönsnormen," uppger hon. Certifieringen är enligt bibliotekariens uppgifter starten på ett treårigt arbete, där de ska utveckla verksamheten enligt en handlingsplan som de har tagit fram. En certifieringssymbol och en regnbågsflagga ska redan finnas på bibliotekets fasad. Världen idag 191024. Kommentar: Det behövs fortfarande en mamma och en pappa för att ett barn ska bli till! Allt annat är trams och flum. Tänk vad pengar det finns när RFSL vill komma på besök för att sprida sin ideologi. Sverige håller på att vända tillbaks till sitt hedniska tillstånd, det betyder att kristenheten också behöver vända tillbaks till sitt ursprung som vi ser i Apostlagärningarna.

V vill skärpa sexköpslagen. Vänsterpartiet vill att den som köper sexuella tjänster inte längre ska kunna dömas till böter - utan straffas med fängelse. "De, ofta män, som köper kvinnors kroppar, som anser sig ha rätt att göra fruktansvärda saker, de måste få ett kännbart straff," säger Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson Linda Westerlund Snecker. Regeringen har föreslagit höjda straff för köp av sexuell handling av barn, något som det finns brett politiskt stöd för i riksdagen. Frågan diskuteras just nu i justitieutskottet och i det sammanhanget har Vänsterpartiet i en motion fört fram att även den som köper sex av vuxna ska få strängare straff. Möjligheten att dömas till böter ska avskaffas, anser den rättspolitiska talespersonen Linda Westerlund Snecker. "Man kommer undan för enkelt för ett väldigt allvarligt brott, som inte bara sätter de här kvinnorna, som oftast tvingas sälja sex i en oerhört skör position, utan det här här är en del av den internationella brottsligheten, gängkriminaliteten. All kriminalitet sitter ihop och gynnar varandra. Här måste vi ta i med hårdhandskarna," säger hon. Riksdagen har de senaste åren fattat beslut om straffskärpningar på en rad områden. Men det här förslaget ser inte ut att få stöd. Flera företrädare för de övriga partierna som Ekot har varit i kontakt med säger nej. Liberalernas rättspolitiske talesperson Johan Pehrson anser att det är rimligt att böter även i fortsättningen är normalpåföljden för den som döms för sexköp av en vuxen. "Att just den här straffskärpningen ska till, den tror vi kan skada mer, då kommer ännu mer av den här typen av prostitution att hitta andra vägar och göra de här kvinnorna kanske än mer utsatta," säger han. Sverigedemokraternas rättspolitiske talesperson Adam Marttinen tycker att det ska vara ett värre brott att köpa sexuella handlingar av barn än att köpa sex av vuxna. "Barn befinner sig i en absolut mer utsatt situation än vad vuxna gör, det måste också återspeglas i straffskalan när man dömer ut olika typer av straff. Sverigedemokraterna tycker att det ska vara en skillnad däremellan," säger han. Vänsterpartiets Linda Westerlund Snecker är besviken över beskedet från övriga partierna. "Man sviker de allra mest sköra brottsoffren som vi har i vårt samhälle, prostituerade kvinnor som lever i ett väldigt stort utanförskap," säger hon. SR 191030. Kommentar: Bra förslag av Vänsterpartiet men nu är det Liberalerna och Sverigedemokraterna m fl som inte vill beivra prostitutionen.
Malmöpolisen avslöjade 21 sexköpare på en vecka. 21 män som köpt sex har avslöjats av polis under en riktad insats som Malmöpolisen genomförde tidigare i oktober. Polisen spanade då under fyra dagar mot tio lägenheter runt om i Malmö och konfronterade sedan männen som köpt sex där. De flesta männen erkände direkt. "De blev extremt ångerfulla. Många fick panik," berättar Jens af Forselles som är gruppchef för lokalpolisområde Malmö Norr. Tidigare har polisen mest ingripit mot gatuprostitution, men efter en modell som använts i Stockholm valde man nu att istället koncentrera sig på sexhandeln i dolda miljöer. SR 191030. Kommentar: Polisens insatser är bra hjälp för männen att upphöra med sitt beteende.
19 män misstänks för sexköp i Jönköping. 19 män misstänks för köp av sexuella tjänster eller försök till köp av sexuella tjänster, enligt SVT Nyheter Jönköping. Polisen har via annonser på eskortsidor på nätet kunnat hitta kvinnorna som sålt sex och då kunnat spana på de lägenheter eller hotell där sexköpen har skett, rapporterar SVT Nyheter Jönköping. Det handlar om ett 10-tal kvinnor som sålt sex, men de är inte misstänkta för något brott. Det finns inte heller någon som är misstänkt för koppleri. SR 191030.

Finska KD-politikern Päivi Räsänen utreds för hets mot folkgrupp. Efter att ha kritiserat Evangelisk-lutherska kyrkans engagemang i Pride i Helsingfors anmäldes riksdagsledamoten Päivi Räsänen. Nu har hon kallats till polisförhör. Päivi Räsänen var Kristdemokraternas partiledare i Finland från 2004 till 2015. Men själv tillbakavisar Päivi Räsänen alla anklagelser. "Om man anser att åsikter som uttrycks i Bibeln är hets mot folkgrupp så borde det logiskt sett också innebära att det är straffbart att sprida eller inneha Bibeln." Att hon nu utreds för hets mot folkgrupp beror på att hon i somras kritiserade Evangelisk-lutherska kyrkans engagemang i Pride i Helsingfors. "Hur går kyrkans doktrin, Bibeln, ihop med idén om att upphöja skam och skuld till någonting att vara stolt över", skrev Räsänen på Twitter i juni. Vid tillfället delade hon även bibelcitat om homosexualitet. Hon ångrar inte Twittermeddelandena som har orsakat den senaste polisutredningen. Och hon säger att hon kommer att fortsätta att presentera "Guds heliga ords undervisning", oavsett utgången av den pågående utredningen. Dagen 191030. Kommentar: En modig kvinna.
Kristen politiker kan dömas för hets efter Pridekritik. Den finska, kristdemokratiska riksdagsledamoten Päivi Räsänen har skarpt kritiserat att den lutherska kyrkan i Finland ställt sig bakom Pride. Nu utreds hon för hets mot folkgrupp. "Man måste lyda Gud mer än människor," säger Päivi Räsänen. Bakgrunden är ett inlägg på sociala medier som hon skrev i somras där hon ifrågasatte att den finska lutherska kyrkan sluter upp bakom Pride. "Hur går grunden i kyrkans undervisning, Bibeln, ihop med att lyfta upp synd och skam som skäl till stolthet (pride)", frågade hon sig. Hon publicerade också en bild på bibeltexten från Romarbrevet kapitel 1 där utlevd homosexualitet beskrivs som synd. Under förra veckan kallades Päivi Räsänen till ett polisförhör som varade i fyra timmar. Nu har riksåklagaren bestämt att en skrift, som hon författade för 15 år sedan, om en biblisk syn på äktenskapet, också ska bli föremål för en förundersökning. Den nya juridiska processen förvånar Räsänen och många andra eftersom polisen tidigare uppgett att det inte finns någon anledning att undersöka fallet vidare, då man inte anser att något brott begåtts. Men riksåklagaren har nu alltså gjort en helt annan bedömning. "Det är svårt att förstå vad som nu sker i mitt hemland," säger Päivi Räsänen, som tidigare varit partiledare för finska Kristdemokraterna och inrikesminister i regeringen, till Evangelical Focus. Päivi Räsänens fall har väckt stor uppmärksamhet i Finland men också i flera andra länder. Nyligen rapporterade amerikanska Fox News med rubriken: "Finsk politiker undersöks för hatbrott efter att ha delat bibelvers på Facebook." Vissa kristna debattörer i USA menar också att fallet är ett tydligt uttryck för förföljelse mot kristna. Världen idag 191107. Kommentar: Vi behöver en ledare som Donald Trump som kan vända på detta i både Sverige och Finland. Tyvärr är det svårt att se att det finns någon sådan ledare.

Man åtalas för sexualbrott mot 84 barn. En man åtalas för sexualbrott mot 84 barn på nätet. Mannen misstänks ha kommit i kontakt med barnen genom ett populärt dataspel för barn. Mannen åtalas för bland annat våldtäkt mot barn och grova sexuella övergrepp mot barn. "Det handlar om ett spel där mannen kontaktat barnen på chattfunktioner. Han har bett dem göra saker i sexuella sammanhang, vissa barn har blivit ombedda att göra saker på sina syskon," säger kammaråklagare Marina Chirakova. Enligt åklagaren är barnen mellan 7 och 14 år och kommer från hela Sverige. SR 191031. Kommentar: Vilket straff kommer en sådan pervers person att få?

Problem med kemsex allt vanligare. Att ta droger i sexuellt syfte, så kallat kemsex, blir allt vanligare bland gruppen män som har sex med män. RFSL ser nu en stor framfart av fenomenet i Stockholm. RFSL bedriver ett utåtriktat arbete där volontärer besöker natt- och bastuklubbar för män som har sex med män. "Där har volontärer vittnat om hur folk tar droger öppet och att det ligger sprutor i lokalerna," säger Emil Briones Ahlén, projektledare på RFSL Stockholm. Enligt honom har organisationen sett en stor ökning och normalisering av så kallat kemsex. "Man tar droger för att förhöja sexet. Det kan vara två eller flera personer. Det är inte ovanligt att det är en fest som kan pågå i några timmar till flera dygn," säger han. Venhälsan är en mottagning i Stockholm som vänder sig till män som har sex med män. Förra året fick nästan 50 personer en hiv-diagnos här och bland en femtedel kunde hiv-smittan kopplas till kemsex, enligt Finn Filén, biträdande överläkare på Venhälsan. "En femtedel är ganska mycket och det som vi har märkt i patientmötena är att det här börjar bli vanligare," säger han. Ekot har varit i kontakt med RFSL i Malmö och Göteborg som inte ser samma trend som man ser i Stockholm, där RFSL nu har startat en samtalsmottagning för utövare av kemsex. "Vi vill finnas på plats och hjälpa innan det blir ett problem som exploderar," säger Emil Briones Ahlén. SR 191103.

Kammarkollegiet söker transpersoner som har rätt till ersättning. Med endast ett halvår kvar söker Kammarkollegiet i Karlstad nu personer som steriliserades i samband med en könskorrigering - för att dela ut statlig ersättning. Kammarkollegiet i Karlstad är ansvariga för att informera de personer som är berättigade till statensersättning på 225 000 kronor, efter att ha steriliserats efter en könskorrigering mellan 1972 och 2013. Sedan 1 maj 2018 har 507 berättigade personer beviljats sin ersättning, men Kammarkollegiet i Karlstad vet de att det finns fler personer med rätt till ersättningen som inte sökt pengarna. "Vi tror att det finns sammanlagt 600 till 750 personer som är berättigade till ersättningen och det är dem vi söker," säger Anna Jildenhed, skadereglerare på Kammarkollegiet i Karlstad. Att skicka in sin ansökan till Kammarkollegiet i Karlstad är tidsbegränsat till 1 maj 2020 och därför arbetar man nu hårt för att få ut informationen innan det blir för sent. SR 191106.

Föreningar måste närvara på hbtq-föreläsning - "Var väldigt obehagligt". Från och med i höst måste föreningarna i Vetlanda närvara på informationsträffar för att få ut hela sitt kommunala bidrag. På premiärsamlingen hölls en hbtq-föreläsning som fick både ris och ros. Dagen 191106. Kommentar: Obehaglig utveckling...

Kritik mot domar: "Kommer väldigt lindrigt undan". I en dom från i år dömdes en man för att ha köpt sex av ett barn. Den villkorliga domen med 50 timmars samhällstjänst är för lindrig menar Monica Ekström. I P4 Värmlands granskning av domar som lett till samhällstjänst har vi bland annat hittat flera exempel på där personer dömts för sexbrott mot barn. Det här väcker känslor. "Jag tycker trots allt att man kommer väldigt lindrigt undan," säger Monica Ekström som är ordförande för Brottsofferjouren i Värmland. Lars Holmgård, lagman vid Värmlands tingsrätt, säger att han varken kan eller får uttala sig om hur andra domare dömt. Men han säger att rätten alltid gör en bedömning om personen är lämplig för samhällstjänst eller inte. SR 191111. Kommentar: Absolut, alldeles för låga straff, vilket gör att det rätt snart begår nya brott.

Polisen: Transpersoner utnyttjas i människohandel. Polisen ser en trend där transpersoner personer utnyttjas i koppleri och människohandel för sexuella ändamål. Senaste åren har polisen upptäckt ett tiotal transpersoner som säljs i lägenhetsbordeller, enligt kommissarie Kajsa Wahlberg, vid polisens Nationella operativa avdelning, Noa. "Det är alltså personer som är födda till män men har en könsidentitet att vara kvinna. De säljs också i lägenhetsbordeller och annonseras ut på internet," säger hon. Polisen har upptäckt den här typen av sexuell handel med transpersoner i främst Stockholm, men också i Västra Götaland. Personerna är i huvudsak från Sydamerika, enligt en årsrapport om människohandel från myndigheten. För att bättre kunna utreda den typen av ärenden behövs mer kunskap, säger Kajsa Wahlberg. "Detta är något vi behöver undersöka mera för det är ett ganska nytt fenomen, men vi ser det både för 2018 och 2019." RFSL:s ordförande Deidre Palacios är inte förvånad att transpersoner utnyttjas på det här sättet, då de rent generellt är en utsatt grupp. "Det är oroväckande med inte förvånande. Vi ser att transpersoner är mer utsatta och det är hemskt att de nu också är mer utsatta för människohandel i Sverige," säger hen. Totalt dömdes 15 personer förra året för människohandel. I tolv fall handlade det om tiggeri och i tre fall sexuella ändamål. Det är fler dömda än något annat år, sedan människohandelsparagrafen infördes 2002. En förklaring är att de som tvingas till tiggeri utsätts för mer våld, och att de därför i större utsträckning valt att vittna - men också om att polisen blivit bättre på den här typen av utredningar, även på regional nivå. I större utsträckning än tidigare ser polisen även hur kvinnor som tvingas tigga också utnyttjades i prostitution. Kvinnorna som utsätts för människohandel för sexuella ändamål kommer främst från Rumänien, enligt Kajsa Wahlberg. "Det är kvinnor ifrån Rumänien som dominerar, så ser det ut inom EU också. Och Nigeria, men även Colombia. Så en del kvinnor kommer från Sydamerika nu," säger hon. När det gäller brottet koppleri - att personer organiserar sexköp - har antalet dömda mer än fördubblats. Från 12 personer 2017, till 25 förra året. SR 191113.

Nattklubbsprofil häktad för fyra fall av våldtäkt. En känd profil i Stockholms nattliv har häktats, misstänkt för fyra fall av våldtäkt, skriver Aftonbladet. Mannen misstänks ha våldtagit en kvinna tre gånger i oktober. Profilen och en vän till honom misstänks också för att ha våldtagit en annan kvinna i en bil en vecka senare, skriver tidningen. Båda männen nekar till brott. Omni 191116. Kommentar: Lägg ner alla nattklubbar, så kommer våldtäkterna att minskas.

New census data: About 1 million same-sex households in US. Same-sex married and unmarried couples make up about 1 percent of all homes. The Census Bureau estimates about 1 million same-sex married and unmarried couples are living together nationwide, according to new figures released Tuesday. Same-sex households make up about 1 percent of all homes, according to data released as part of the Current Population Survey and the first time such figures were included in its main results. The estimates provide a limited glimpse into the LGBTQ population in America, which has not shown up in federal surveys for much of the nation’s history. The Census Bureau plans to include more data about same-sex relationships but advocates worry decisions by President Donald Trump’s administration have hindered efforts to count LGBTQ residents as a whole. Limiting that ability may have implications for assessing the needs of the community as well as spending in federal programs. Roll Call 191119.

Talita: Tragiskt och okunnigt av RFSL att vilja legalisera sexköp. Människohandel och prostitution har exploderat i de länder som följt prostitutionslobbyns recept, skriver Josephine Appelqvist och Anna Sander på föreningen Talita. I år är det 20 år sedan Sverige, som första land i världen, kriminaliserade köp av sexuella tjänster. Utgångspunkten för sexköpslagen är insikten att det är efterfrågan som är drivkraften bakom prostitution och människohandel. Därför skulle lagstiftningen fokusera på köparen och inte som tidigare på säljaren. Beslutet att införa ett förbud mot köp av sexuell tjänst togs inte över en natt. Tvärtom föregicks lagen av över 30 års gedigen forskning inom prostitutionsområdet - en forskning som i många hänseenden är exceptionell, därför att den bygger på vad människor i prostitution berättat. Forskningen visade att den som far illa i prostitutionen är den som säljer sig (oftast en kvinna) och hon behöver därför allt stöd hon kan få för att lämna sexhandeln. Köparen däremot (oftast en man) använder kvinnan som en vara, vilket är helt oacceptabelt i ett jämlikt samhälle. Vi kan konstatera att lagen har varit en framgång. År 2010 genom­fördes en officiell utvärdering av lagen som bland annat visade att den haft en avskräckande effekt på presumtiva köpare. Man såg även att kriminella nätverk tar förbudet med i beräkningen när de etablerar sig i Sverige. De ser inte Sverige som en attraktiv marknad för sina kriminella aktiviteter, eftersom sexköpare är rädda för att åka fast. Lika viktigt som det är att kriminalisera köparen, är det att inte kriminalisera säljaren. Kvinnorna och männen som utnyttjas i sexhandeln måste ha möjlighet att komma bort från prostitutionen, utan att riskera någon form av påföljd. Vi i Talita, som dagligen möter dessa kvinnor och som erbjudit akut stöd och rehabilitering till målgruppen i många år, kan konstatera att det finns ett starkt stöd för sexköpslagen hos vår målgrupp. Polisen menar att lagen är det enskilt viktigaste verktyget för att komma åt gränsöverskridande människohandel. Vi kan vara stolta över de poliser som med envishet och stort engagemang bekämpar sexhandeln, men mer behöver göras. Utan specialiserade prostitutionsgrupper inom polisen (vilket i dagsläget inte finns i Stockholm) reduceras lagen till enbart en pappersprodukt. Det är dessa poliser som gör ingripanden mot sexköpare, utför personkontroller, träffar uppgiftslämnare, ser till att de utsatta får skydd och stöd, samverkar med socialtjänsten och som ständigt finns närvarande i prostitutionsmiljöer. Men kontrollen av hur förbudet efterlevs ute i samhället beror i stor utsträckning på de prioriteringar polisen gör och de resurser de har till sitt förfogande. Enligt både poliser och åklagare skulle betydligt fler sexköpare kunna lagföras om brottet var högre prioriterat. Ett skäl till att man inte prioriterar sexköpsbrott är brottets låga straffvärde. Trots att sexköpslagen har ett stort stöd, både i Sveriges riksdag och hos allmänheten, är vi många som nu känner oro för att en viktig organisation som RFSL aktivt arbetar för lagens upphävande. Det är extremt oroväckande och tragiskt att en organisation, som kallar sig feministisk och som säger sig kämpa för jämställdhet, uppvisar en sådan okunskap och likgiltighet för några av samhällets allra mest utsatta. Att legalisering av sexköp i Sverige inte är rätt väg att gå är uppenbart för den som följt utvecklingen i Europa och världen de senaste decennierna. Människohandel och prostitution har exploderat i de länder som följt prostitutionslobbyns recept. Majoriteten av de kvinnor som tvingats in i Tysklands bordeller eller till prostitution i Sverige är fattiga kvinnor från Östeuropa, Asien och Afrika som under hot om våld eller i brist på alternativ utnyttjas inom sexindustrin. Prostitution är inget arbete, det är mäns sexualiserade våld mot och förnedring av kvinnor. För att förbättra situationen för de utsatta i sexhandeln krävs det snarare en skärpning av den befintliga sexköpslagen, bland annat bättre tillgång till sociala insatser samt ännu mer utbildning och träning för professionella inom polisen, socialtjänsten och vården. Vi förespråkar även en utvidgning av vår befintliga prostitutionslagstiftning till att omfatta porrproduktion. Det är vad vi alla borde kämpa för. Dagen 191126.

Manifestationer mot sexuellt våld. I går hölls manifestationer mot sexuellt våld runt om i världen. I flera latinamerikanska och euroepiska huvudstäder samlades tusentals kvinnor för att sjunga en vers skriven av ett feministiskt kollektiv från Chile. "Felet var inte mitt, inte hur jag var klädd, eller var jag var. Det är du som är våldtäktsmannen. Det är polisen, domarna, staten, presidenten" sjöng tusentals kvinnor som i går samlades utanför presidentpalatset i Mexiko City. Samma performance, med lokala variationer, framfördes i går i flera latinamerikanska städer, men också i Paris, Madrid, Barcelona, Berlin, London och New York. Och förstås i röstkörens hemland, Chile, där kvinnor samlades utanför presidentpalatset La Moneda. Versen och koreografin "un violador en tu camino" (en våldtäktsman korsar din väg) framfördes av det chilenska konstkollektivet Las Tesis för en vecka sedan i Valparaiso, och har sen dess spritts över världen. Den ses som ett svar på flera rapporter om hur chilenska poliser våldtagit kvinnor som deltagit i de regeringskritiska protesterna, som pågått i snart två månader. Både Amnesty och Human Rights Watch har den senaste veckan kritiserat den chilenska regeringen för att ha brutit mot de mänskliga rättigheterna genom att ha låtit chilensk polis och militär använda övervåld mot demonstranterna. Båda organisationerna har dokumenterat fall av sexuellt våld och trakasserier. Gripna flickor och kvinnor har regelmässigt tvingats klä av sig i häkten och har sedan antastats av polis. SR 191130.

Two Gay Arabs Nearly Lynched to Death in Ramallah: LGBT Groups Silent. Two gay Israeli Arabs went to Ramallah to get nose jobs. But local residents recognized them as active members of the LGBT community and beat them severely. They also stole NIS 50,000 ($14,384). Oddly, none of Israel’s LGBT groups have condemned the beatings and the event itself got virtually zero coverage in Israel’s mainstream media outlets. According to reports, the attackers are being hailed as heroes in Ramallah media outlets. The Palestinian Authority has a history of hostility toward LGBT activities. Back in August, Breaking Israel News reported on an event hosted by the Arab gay group Al-Kaus was canceled by the PA claiming that it violated "traditional Palestinian values" and accused us of being "foreign agents". However, it has been widely reported that Yasser Arafat, the founder of the Palestinian Liberation Organization (PLO) was gay. BreakingIsraelNews 191203.

Inte längre er dotter. Finländska föräldrar förlorade vårdnaden om sin minderåriga dotter då de inte lät henne påbörja hormonbehandlingar för att korrigera sitt kön. Enligt Seta är det barnskyddets skyldighet att hjälpa om barnets bästa åsidosätts. Finländska Niina visar ett videoklipp på Nea. I det tittar Nea rakt in i kameran och säger att det här är ett röstprov: "Så här låter jag sex månader efter att jag började med testosteron". "Jag kan inte titta på det här," säger pappa Kari och lämnar rummet. Myndigheterna har omhändertagit deras barn, eftersom de ställde sig kritiska till barnets önskan att korrigera sitt kön. Familjen bor i ett annat EU-land. Nea omhändertogs för första gången som femton år gammal. Lite över ett år senare inledde hon hormonbehandlingen för att korrigera sitt kön. Allt började för två somrar sedan då familjen flyttade utomlands. Nea som då var femton år gammal sade att hon är en pojke och född i fel kropp. "Hon sa att hon ville börja hormonbehandling genast och senare operera bort brösten," berättar mamma Niina. Det kom som en chock för föräldrarna även om de hade lagt märke till att Nea hade börjat klä sig annorlunda. yle 191209. Kommentar: Kan inte hända i något annat land än Sverige.

Dokument avslöjar translobbyns metoder. Hur har frågor om könsidentitet och könskorrigering på kort tid kunnat etableras högt upp på den politiska och mediala agendan i stora delar av världen? Några av svaren på det går att finna i ett dokument som en av världens största juristbyråer och ett megaföretag varit delaktiga i att ta fram. Ett av de övergripande målen för initiativtagarna är att barn ska kunna göra könsbyte utan att det behöver godkännas av föräldrarna. Den svenska regeringen lade fram just ett sådant förslag förra året, men efter massiv kritik ska frågan utredas på nytt. "Vi hoppas att denna rapport ska vara ett kraftfullt verktyg för aktivister och icke-statliga organisationer som arbetar för att främja transungdomars rättigheter i hela Europa och bortom," står det i förordet till rapporten. Bakom dokumentet finns representanter för en av världens största juristbyråer, Dentons, och en gren av medieimperiet The Thomson Reuters Foundation. Här avslöjas vilka strategier som har använts i olika länder, vad som varit framgångsrikt och vad som misslyckats. Det beskrivs utförligt hur man effektivast får genomslag för sina åsikter. En strategi är att ligga före lagstiftarna och utforma egna förslag så att makthavare använder dessa som mall för sina debatter och beslut. Ett annat råd är att knyta samman frågor om könsidentitet med mer "populära", närliggande påverkansområden. Rapporten nämner Irland, Danmark och Norge där detta anses ha fungerat. Där genomfördes ändringar i lagen om könsigenkänning samtidigt som andra reformer, exempelvis samkönade äktenskap. "Detta skapade en skyddande hinna" för förslagen om köns­identitet, menar rapportförfattarna. Ytterligare en strategi är att undvika viss mediebevakning i länder där de stora medierna "missförstått" frågan och haft en kritisk rapportering. Eftersom allmänheten är "dåligt informerade" i transfrågor förespråkar rapportförfattarna att man i dessa länder i stället försöker påverka politikerna direkt. Skribenten James Kirkup på The Spectator sammanfattar i en analys hur han ser på translobbyns globala framgångar: "Inga politiska förslag som tagits fram i skuggorna kan överleva solljuset", skriver han. Världen idag 191205.

Bengt Olof Dike: RFSL:s krav på slopad sexköpslag solkar ner regnbågsflaggan. När RFSL försöker få bort ett effektivt hinder för kvinnoförnedring är passiviteten obegripligt utbredd. Regnbågsflaggan, denna färgglada flagga för RFSL (Riksförbundet för sexuellt lika­berättigande) och Pridefestivalerna, symboliserar nu också kravet på att slopa sexköpslagen och därmed göra kvinnor till handelsobjekt för hugade män med såväl fet som mager plånbok. Detta sedan nämnda organisation gått i författning om att "kriminaliserande lagstiftning stigmatiserar och bidrar till ökad utsatthet för personer som har sex mot ersättning", som saken formuleras på dess hemsida. Det är därmed dags att kommuner, andra myndigheter och offentliga organ, som länge har fallit till föga för RFSL-erbjudandet om så kallad hbtq-certifiering, i vilken gällande familjepolitiska och andra normer döms ut eller ifrågasätts, säger upp bekantskapen med organisationen. Men kravet på att slopa sexköpslagen, som har gällt i ett par decennier och vars införande det rådde bred samstämmighet om, har inte fått vare sig metoo-rörelsen, politiska partier eller deras riksdagsledamöter att reagera. Det feministiska Vänsterpartiet tiger som musen i vedboden, dess tidigare ordförande, Gudrun Schyman likaså. Och var ser, eller hör, vi upprörda protester från feministiska författare som Kajsa Ekis Ekman, Maria Sveland eller Katarina Wennstam? Hukar under tystnad gör även public servicekanalernas och de stora tidningarnas kulturredaktioner inför RFSL-kravet. Går organisationen med regnbågsflaggan som främsta symbol alltid under radarn och ska betraktas som sakrosankt? Det är ju alltid fest, glädje, kärlek på dess Pridefestivaler. Enligt totalt samstämmiga medier samlar huvudstadens festivaltåg på några innerstadsgator årligen en halv miljon åskådare, det vill säga 60 procent av hela Stockholms stads befolkning. Verklighetens, av RFSL tiodubblade, publiksiffra vidarebefordras okritiskt till lyssnare och läsare. Undra på att författaren Jonas Gardell där­efter i sin tur brukar upprepa och applådera den i sina artiklar på Expressens kultursida, där han är återkommande medarbetare och ofta skriver om frågor med anknytning till RFSL, Pride och regnbågsflaggan. Det är således plötsligt synd om sexköparna. De är offren för den aktuella lagen. Inte kvinnorna. Bort alltså med förbudet och låt den förnedrande handeln florera fritt! Kravet från det mot kritisk granskning uppenbarligen permanent skyddade RFSL borde sticka många i ögonen. Varken på Dagens Nyheters kultursidor (där kvinnofrågor brukar få stort utrymme) eller i Aftonbladets ännu mycket mer vänsterlutande kulturtexter nämns således inte saken. Sveriges Radios och SVT:s kulturjournalister är också tysta men desto mer på alerten i upprepningarna av att regnbågsflaggan i fortsättningen inte kommer att vara hissad i Sölvesborg så frekvent som tidigare. När RFSL försöker få bort ett effektivt hinder för kvinno­förnedring och därmed solkar ned regnbågsflaggans vackra färger, är passiviteten obegripligt utbredd. Märkligt. Vem vill nu hissa en flagga, som står för motbjudande handel med kvinnokroppen? Och fråga föräldrarna om organisationens påbud i dess inkomstbringande certifieringsverksamhet om att exempelvis tilltalen mamma och pappa ska slopas faller i god jord! Detta var nämligen vad personalen i Trelleborgs stadsbibliotek skulle lära sig när RFSL nyligen certifierade biblioteket för 133 000 kronor. Samtidigt ska regnbågsflaggan vaja på bibliotekets fasad. Varför har hittills nästan bara frikyrkliga krafter med skärpa reagerat mot sådana certifieringspåhitt? Svenska kyrkan har tyvärr gått i armkrok med RFSL i dess Pridefestivaler och andra arrange­mang, medan kommunpolitikernas flathet är anmärkningsvärd. Dagen 191207.

Skolverket väljer sexualhistoria före minoritetskunskap. Förslagen till ny läroplan som Skolverket tagit fram har kantats av hård kritik. Nu går regeringens egen utredare till storms mot hur kunskap om de nationella minoriteterna, däribland judar, hanteras. Utbildning om minoriteter vill Skolverket ersätta med bland annat sexualitetens historia. Skolverket föreslår att kunskaper om nationella minoriteter tas bort från kursplanerna i historia på högstadiet; i stället vill man skapa utrymme för bland annat sexualitetens historia. Det skriver Lennart Rohdin, tidigare regeringens särskilde utredare av en stärkt minoritetspolitik, i Dagens samhälle. "Att myndigheter ska lyssna på minoriteterna innan förslag tas fram struntar man i. Var finns skolminister Anna Ekström?" frågar sig Lennart Rohdin. Världen idag 191213. Kommentar: Skolverket vill säkert att RFSL ska skriva sexualitetens historia.

Trump officials call on 69 countries to decriminalize homosexuality. The Trump administration is calling on 69 countries that criminalize homosexuality to expand protections for citizens who identify as LGBT, a call that is backed by at least one conservative evangelical leader. Openly gay U.S. Ambassador to Germany Richard Grenell, the Ambassador to the United Nations Kelly Craft, and State Department Assistant Secretary for the Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Robert Destro, participated in a special meeting Wednesday sponsored by the U.S. Mission to the United Nations. The three joined other diplomats in criticizing U.N. member states that criminalize homosexuality and same-sex relationships as LGBT individuals across the globe are at risk of being imprisoned or sentenced to death. In a tweet Wednesday, Craft stressed that "no person should be harmed, tortured or killed because of their sexual orientation". "[Y]et at least 69 countries criminalize homosexuality," she wrote. "Our event today at the [United Nations] showed our commitment to defending human dignity & partnering with #LGBTQ groups to decriminalize homosexuality." The meeting comes as the Trump administration vocalized its intent earlier this year to launch a campaign to end the criminalization of homosexuality. "Individual men and women around the world have faced - and continue to face - punishment and even death, specifically because of their sexual orientation," Craft was quoted as saying by Fox News. "This is a wrong we should seek to right, and it is a wrong I am personally committed to helping right." Grenell read aloud a list of nations that either outlaw homosexuality or persecute LGBT individuals in some form. According to Fox News, such countries include Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, Jamaica, Kenya, Senegal, Cameroon, Antigua, Barbuda, Syria and Yemen, among dozens of others. Christian Post 191220.

Unga hbtq-personer mer otrygga än andra unga. Fysisk, psykisk och ekonomisk otrygghet är vanligare hos unga hbtq-personer än bland andra unga. Det visar en enkät som gått ut till 5 000 unga svenskar. "Jag har upplevt mycket homofobi i förorten. Jag har gått på restaurangen där jag bor i Flemingsberg och de har inte velat laga min mat för att jag är homosexuell, och jag har gått till frisören och en frisör har inte velat klippa mitt hår för att jag är homosexuell," berättar Akbar Abdul Rasul. Akbar Abdul Rasul är inte ensam om att under stora delar av sitt liv ha känt sig utsatt. Enligt en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ser fyra av tio unga hbtq-personer mörkt på framtiden. Motsvarande siffra för andra unga är att två av tio. Resultaten i rapporten bygger på myndighetens nationella ungdomsenkät, som skickats ut till 5 000 slumpmässigt utvalda unga i Sverige mellan 16 och 25 år. "Vi har fått många signaler från unga hbtq-personer att man lever i en utsatthet och att man många gånger känner att man har sämre villkor än andra unga," säger Lena Nyberg, som är generaldirektör för Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor. "Och det vi kan se i rapporten är bland annat att unga hbtq-personer upplever sämre trygghet i nästan alla miljöer. Att man gärna vill prata med sina föräldrar eller vuxna men att man avstår från att göra det." Många unga hbtq-personer upplever mer mobbning, hot, de känner sig mer sexuellt utsatta och utnyttjade, man upplever orättvisor, man upplever sig orättvist behandlad. "Och det som kanske förvånade mig allra mest är att man dessutom upplevde en större otrygghet vad gäller sin egen ekonomi," säger Lena Nyberg. Och det här känner Akbar Abdul Rasul igen sig i, som inte har ett jobb trots att han har dubbla examina och talar sex språk. "Jag har jobbat då och då i olika sammanhang. Jag jobbade på kulturhuset ett tag, tre månader. Jag jobbade som personlig assistent ett tag, jag jobbade med ensamkommande. Men det är inget jobb som har lett mig till någon ekonomisk stabilitet," säger Akbar Abdul Rasul. SR 191223. Kommentar: Så kommer det nog alltid att vara hur många pridefestivaler som hålls eller lagar som införs för hbtq-personer.

The trans sexualization of our children has begun. In the whole run-up surrounding the push for same-sex marriage and LGBT "rights", some predicted that the normalization of homosexuality would open the door to other deviant practices. Usually at the top of the list of things being warned against was pedophilia, but we were told over and over that this was offensive, and just an invalid "slippery slope" argument. It’s been just four years since so-called same-sex marriage was instituted by the Supreme Court, and it’s now clear that the slope was a lot slipperier than advertised. Consider, for example, the growing, nationwide trend of "drag queen story hours" at public libraries. Confused men, dressed in flamboyant makeup and women’s clothing, read often propagandist story books to young children. Last weekend, Lansdale Public Library outside of Philadelphia hosted such an event, where a drag queen who goes by the stage name "Annie Christ" - I’m not kidding - read to dozens of elementary school-aged children while in full costume. Later this month, a Greenville, South Carolina, public library plans to hold its own drag queen story hour, and similar events have taken place in Houston, Detroit, and even here in Colorado Springs. And, to be clear, drag queen story hour is not the worst news of children being sexualized. Last month, Huck Magazine featured a 10-year-old Canadian boy named Nemis, who is one of the first so-called "child drag queens". For the article, this young boy was photographed in full makeup and in a dress, alongside and touching a nearly naked man in high heels. Christian Post 191230.


Till indexsidan.


Skulle det finnas någonting som är felaktigt eller strider mot gällande lag på denna sidan så var god meddela mig så jag kan ändra på detta i så fall.  E-mail.