Den här sidan är inte queer.   Den hävdar rätten att påstå att det normala är
att inte bryta mot de bibliska och sedan länge allmänt vedertagna normerna.

 
På de här sidorna hittar du information som RFSL inte vill publicera på sina egna sidor!

Här kan du välja vilket år du vill titta på - sidorna är upplagda i tidsföljd. År
1999,     2000,     2001,     2002,     2003,     2004,     2005,     2006,     2007,     2008,     2009,     2010,     2011,     2012,     2013,     2014,     2015,     2016,     2017,    

   Homoadoptioner, homohets, homoäktenskap, homokrav...
   Sista ordet är inte sagt än. Följ utvecklingen på dessa sidor!


Stockholm Pride 2004.

Debatten i USA om samkönade äktenskap. BP News.

Det går att bli fri från homosexualitet...           

...hundratals HIV-positiva har även blivit HIV-negativa.

Kanadensiska män och kvinnor som har valt att lämna homosexualiteten berättar på New Direction for Life's hemsida.

Gerard van den Aardveg gjorde under åren 1968-1975 ett omfattande forskningsprojekt med 101 klienter inblandade. Klienterna var homosexuella som ville få en ändrad sexuell identitet. Hans forskning presenteras i boken "On the Origins and Treatment of Homosexuality".

Closing the Closet: Testimonies of Deliverance From Homosexuality. Is Homosexuality Immutable? Can Gays Change? Former Homosexuals answer these questions through powerful testimonies of God's delivering power!

Den grymma sjukdomen aids och dess utbredning.

Gapminder HIV Chart 2009 over the World.

Myter om homosexualitet. Vetenskapliga undersökningar visar att livsstilen har ett högt pris.

Homosexuella myter av Sue Bohlin.

Exploring the Homosexual Myth.

¤¤¤ Om homosexualitet var genetiskt betingat skulle det gradvis försvinna från genpolen därför att de homosexuella reproducerar sig inte lika ofta. Och över en längre tidsperiod skulle ingen vara homosexuell längre.

¤¤¤ Den här webbsajten behandlar i första hand homosexualitet, men heterosexuella synder är inte bättre än homosexuella synder.

"Bibeln är för homosexuella vad Mein Kampf är för judar" enligt gay-aktivisten Peter Tatchell i Gay Today. Tarchell liksom många andra homosexuella förstår tydligen inte att Hitler var en maktfullkomlig galning, men att Bibeln innehåller direkta citat från människans skapare som i Bibeln uppenbarar sanningar om sig själv och människans ursprung och destination.

Övriga länkar:

Fakta, info och forskning, (www.homofili.com).

Til Helhet. Organisationen vill stötta människor som brottas med oönskade sexuella känslor, samt jobba med frågeställningar i skärningspunkten sexualitet, samfund och teologi..

Exodus är den största kristna organisationen i världen som behandlar homosexuella spörsmål.

Homosexuality and Child Sexual Abuse. Statistik visar att homosexuella män som representerar mindre än tre procent av de vuxna männen, begår ett oproportionellt antal (upp till en tredjedel) av fallen av sexuella övergrepp mot barn.

Columbia University psychiatrist Dr. Robert Spitzer has performed a study saying some highly motivated gays can change their sexual orientation. Spitzer har i undersökningen kartlagt 143 män och 57 kvinnor som försökt att överge sin homosexualitet. Av dessa hade 66 procent av männen och 44 procent av kvinnorna uppnått "bra heterosexuella funktioner". Men ett krav är att personerna är starkt motiverade för att lyckas.

Moving Out of Homosexuality: Two Men Share What Science Now Supports.

Out of Bondage: Helping Homosexuals Who Want to Change.

Homosexuell – finns det hopp om förändring? Thomas Danielsson om sin väg ut ur homosexualitetens dragningskraft

En förvirrad debatt om tolerans, homofobi, kärlek och människovärde av Stefan Gustavsson.

Möte med Agnes – Några tankar utifrån en film av Henrik Gustavsson.

Jämställa homo- och heterosexualitet? av studentpräst Torkel Lindahl.

Det gamla begreppet synd av Rolf Nordemar.

18-year old challenges pornography in Denmark.

Aussie anti-porn crusade cinches win over Playboy in Australia.

Tour Opening Students' Eyes to Dangers of Porn. Pornography is a massive problem on university campuses.

Petting and the Christian Teen Mike Druckenmiller.

Homosexual rights referendum loses 2-1 in Royal Oak, Mich. May 18, 2001.

Homosexualitetens naturliga orsaksgrund drunknar i en massiv politisk kampanj som inbegriper utfärdandet av dogmer i syfte att skyla över smärtsamma fakta om homosexualiteten som presenterats i facklitteraturen under flera årtionden. I terapirummen däremot är verklighetsbilden en annan. Kulturen är den viktigaste faktorn i formandet av individens sexualitet. Homosexuella fantasier hos män har sin upprinnelse i en längtan efter en kärleksfull far.

Läs om transvestiten Santiago som var ett mänskligt vrak när han räddades av missionsorganisationen Remar.

Dokument över en insändardiskussion på Aftonbladet 1998.

How America Went Gay av Charles W. Socarides.

CrossMinistry “Maleness and femaleness was God’s idea. Cross Ministry seeks to help struggling men and women find God’s perspective on human sexuality.”

A M O S O - Avslöjande av myter om sexuell orientering.

Charlene E. Cothran, a prominent homosexual activist and publisher and editor-in-chief of the black homosexual-oriented publication “Venus Magazine,” recently announced that she had embraced Christianity and renounced homosexuality. by Charlene E. Cothran, Venus Magazine Publisher.

10 Ways to Get Out of the Gay Life, If You Want Out by Charlene E. Cothran, Venus Magazine Publisher.

XXXchurch is designed to bring awareness, openness and accountability to those affected by pornography.

"Born Gay? No Way!" Adapted from the book Sexual Healing by David Kyle Foster

"Come out" of homosexuality! Tusentals före detta homosexuella har redan "kommit ut"! Anne Paulk är ett exempel på de som "kommit ut". Här kan du läsa mer om Anne Paulk. Här är ett flertal personal pages där människor delar sina personliga livshistorier.

Stephen Bennett delar sitt vittnesbörd om hur han blev fri från homosexualitet. Lyssna här (Real Audio).

How Can We Help? 7-minute video focuses on helping Christians and the Church understand and minister to homosexuals. Download the video (13.7 MB, QuickTime Player recommended).

Länkar till hjälp för homosexuella.

Övriga sidor med anknytning till homosexualitet:

Svenska kyrkan saknar andlig ledare.

Bibelns syn på homosexualitet.

De flesta av dagens hälsoproblem hos vuxna grundläggs i barn- och ungdomsåren. Människors grundläggande värderingar, levnadsvanor, utbildningsnivå och andra förutsättningar för att lyckas bra i livet avgörs till stor del under barndom och ungdomstid. Dagens Nyheter 2006-03-07.

Kan skilsmässa gå i arv? Ja, det finns ett samband, enlig en studie som visar att skilsmässobarn skiljer sig dubbelt så ofta som barn med gifta föräldrar. Risken är tredubbel i de fallen där båda makarna själva är skilsmässobarn. Världen idag 2006-03-08.
Skilsmässa är ett generationsbundet mönster och sannolikheten att själv separera ökar för den som har föräldrar som skilt sig. Det är belagt i forskning sedan länge. Stockholms Universitet 120306.


Skulle det finnas någonting som är felaktigt eller strider mot gällande lag på denna sidan så var god meddela mig så jag kan ändra på detta i så fall.  E-mail.  
Till www.homosidan.se