Bevakningen av homosexualitet och dess närliggande frågor startade 1999, på grund av att RFSL då fortfarande beskrev den ökända Kinsey-rapporten som vetenskapliga fakta som man hänvisade till!!!

År 1999

RFSL - Riksförbundet för sexuellt likaberättigande

stöder

Kinsey-rapporten

Den största sexbluffen någonsin

Följande urklipp i den färgade rutan är hämtat från RFSL:s officiella hemsida. Urklippet är gjort 990422. Den visar att uppgifterna har funnits på hemsidan åtminstone sedan 960605. Hur många människor har vilseletts av detta måntro? Kanske till och med politiker ända inne i Riksdagen?

I USA genomförde Kinseyinstitutet med början under 40-talet en rad undersökningar om befolkningens sexualvanor. Studierna gällde uteslutande sexuella aktiviteter och tog ingen hänsyn till hur människorna identifierade sig själva. Resultaten väckte sensation särskilt eftersom de pekade på en stor dold homosexuell aktivitet. Undersökningarna visade bl a att 37 % av den manliga befolkningen i vuxen ålder hade haft åtminstone några homosexuella erfarenheter som lett fram till orgasm. Vidare hade 50 % av alla ogifta män upp till 35 år haft homosexuella erfarenheter någon gång. För kvinnor rapporterades liknande men något lägre siffror.

Resultaten av dessa och andra undersökningar tyder på att människor inte beter sig exklusivt homo- eller heterosexuellt. Istället kan befolkningen placeras utefter en glidande skala där ytterpolerna representeras av dem som beter sig enbart homo- eller heterosexuellt. På grundval av dessa undersökningar räknar man i USA med att ca 10 % av befolkningen är homosexuell.

I Sverige kan det därför vara realistiskt att uppskatta antalet homosexuella till mellan 5 och 10 % av befolkningen. Däremot är antalet personer med homosexuella erfarenheter förmodligen åtskilligt fler.

Upplagd 1996-06-05. Senast uppdaterad 1996-06-05.

Bluffen har avslöjats

Alfred Kinsey är nestorn bland de homosexuella forskarna. Hans myt om att 10 procent av befolkningen är homosexuell var en enda stor bluff. Denna bluff har under många år (kanske i alla år) cirkulerat som fakta och argument inom RFSL i Sverige. RFSL som i samma anda har salufört reseguiden "Spartacus" där bl.a. gavs tips om var man kunde hitta mycket unga pojkar för "sexuella tjänster". I RFSL:s tidning Kom Ut har porr och snusk i alla former förekommit och uppmaningar har också förekommit om att upphäva förbudet mot sex med barn.

Enligt Time så var anledningen till att Kinseys uppgifter slog igenom bl.a. den att det var god propaganda och Newsweek citerar gayaktivister som medger att de utnyttjade undersökningen i taktiskt syfte.

Zoologiprofessorn Alfred Kinsey blev en kändis i början på 1950-talet med den chockerande "Kinsey-rapporten". Kinsey tillsammans med sex forskare från Universitetet i Indiana hävdade att homosexualitet - så väl som all annan avvikande och perverterad sexuell aktivitet - är naturligt och normalt. Barn, hävdade Kinsey, är sexuella från födseln, även i vaggan. Små barn som är ett till två år påstods vilja ha "positiv" sex och sades tycka om behagliga känslor från sexuell aktivitet. Där framgår också att dessa forskare utförde sexuella experiment på spädbarn och uppåt för att försöka avgöra deras förmåga till orgasm!

Kinseys ovetenskapliga forskning hävdade vidare att av 10 män i befolkningen hade en varit homosexuell i mer än tre år. Och uppemot hälften av alla pojkar uppvuxna på bondgårdar skulle ha haft sexuellt umgänge med djur! Kinsey tyckte också att många av dessa beteenden i själva verket var någonting positivt. Enligt Kinsey hade sex av tio män varit tillsammans med prostituerade.

Hur kunde Kinsey komma fram till dessa osanna uppgifter? Svar: Urvalet. De försökspersoner som Kinsey grundade sina slutsatser på var på intet sätt representivt för befolkningen i allmänhet. Omkring 75 procent av de manliga deltagarna hade anmält sig frivilligt! Det har också kommit fram att forskarna 1946 tecknade ner sexuella berättelser från 1400 personer som var dömda för sexbrott. Hur många av dem som finns med i urvalet av 5300 män framgår inte, men Kinsey har erkänt att hans första bok innefattade "åtskilliga hundra" manliga prostituerade. Det har i efterhand visat sig många av uppgifterna om barns reaktion på sex har kommit från en enda observatör - en pedofil som skulle ha haft sex med 317 pojkar! Tala om ovetenskapligt arbete! Att detta arbete inte avslöjades förrän långt senare berodde på att inga andra undersökningar hade gjorts vid denna tiden. Därför kunde Kinsey vara ensam auktoritet på området. Ingen hade några motbevis.

Dr. Judith Reisman har dokumenterat de groteska sexuella brott som Kinsey och hans grupp begick under den här tiden. Till exempel, så blev barn i 3 - 7 års åldern regelbundet avklädda och tvingade till att medverka i groteska sexuella handlingar som utfördes på dem. Tidtagarur användes ofta för att mäta barnens fysiska respons.

Reisman frågar sig: "Var var polisen och lagens tillämpande auktoriteter när dessa skamliga och kränkande kriminella handlingar utfördes?"

Kinseys "vetenskapliga" undersökningsresultat var detta att vuxna som använde barn för "sexutlopp" var helt normala. En av dem som var med i forskningen, rapporterades ha haft olika former av sexuell aktivitet med 800 barn. Han ansågs av Kinsey för att vara en "äkta gentleman" och "vetenskaplig hero".

Från Kinseys felaktiga undersökningsresultat byggdes sedan en ny generation nya teorier när det gällde sexuell frihet. Kinsey beskrevs i pressen och i den akademiska världen som "Fadern till den sexuella revolutionen". Författaren och novellskrivaren Gore Vidal, själv en välkänd homosexuell, förklarade att Kinsey var "den mest berömda mannen i Amerika, i världen".

Reisman avslöjar också i sin bok Kinseys förbindelser med satanismen, han var en beundrare av den homosexuelle brittiske satanisten Aleister Crowley. Det var Rockefeller Foundation som bistod med pengar till Kinseys pedofileri. Reisman har dokumenterat hur småbarn blev sexuellt antastade. Reisman visar att Kinsey ledde mänskliga experiment i en ljudisolerat laboratorium byggt efter hans instruktioner till universitetet i Indiana och att åtminstone 317 unga barn och unga pojkar missbrukades sexuellt, vilket protokollfördes vetenskapligt inför Kinsey-rapporten 1948. Kinsey hade också ett pornografiskt bibliotek. Kinseyinstituet lever vidare idag och bygger vidare på lögnerna från sin grundare.

Dr. Judith Reismans böcker heter "Kinsey, Sex and Fraud" (1990) samt "Kinsey: Crimes and Consequences" (1998). Läs Chapter 2 av boken. Eller läs den här sammanfattningen av boken som också inkluderar boken av James Jones’ Alfred C. Kinsey: A Public\Private Life. Det bästa publicerade i juni 1997 bluffen bakom Alfred Kinseys undersökningar. Newsweeks artikel publicerades 930308 och Times artikel 930426. Se också Judith Reismans artikel Kinsey and the Homosexual Revolution.

RFSL har under lång tid propagerat att de homosexuella är en ganska stor del av befolkningen, upp emot 10 procent. Detta är som synes en myt som har vederlagts av flera undersökningar. I en fransk undersökning tillfrågades 20.000 personer i åldern 18-65 år. Endast 1,1 procent av männen och 0,3 procent av kvinnorna hade haft homosexuellt umgänge under de senaste 12 månaderna (publicerat i Science 920703).

Battelle Human Affairs Research Center i USA intervjuade år 1991 3.321 män i åldern 20-39. Endast 1,1 procent var enbart homosexuella och endast 2,3 procent hade haft någon som helst homosexuell upplevelse. 1989 fann National Opinion Research Center att endast 1,2 procent av männen var enbart homosexuella. Census Bureau frågar ut 10.000 människor fyra gånger varje år. Deras statistik ligger på att mellan 2-3 procent av amerikanerna har någon gång haft en homosexuell erfarenhet.

Typiskt för ett homosexuellt leverne är att man byter partners ganska ofta. I de flesta fall förutsätter inte hellre en parbildning sexuell trohet. Det hävdar bland annat professor Asser Stenbäck i boken: Vad är homosexualitet? Hur många tänker sig sedan in i vad ett homosexuellt förhållande innebär. Enligt den franska undersökningen var det 70 procent av de homosexuella som föredrog samlag i ändtarmen och 17 procent i munnen. Är människan och dess slemhinnor och bakterieflora på dessa områden ämnade till detta? Säkerligen inte. Undersökningar visar också att homosexuella män har en betydligt kortare livslängd än andra.

Var finns detta med i RFSL-informationen??? Nej, det vill inte RFSL nämna. RFSL är väldigt skickliga på att dra de slutsatser som gynnar deras sak. Att det sedan blir en falsk bild av verkligheten bryr man sig inte om. Tyvärr blir dock många manipulerade ända upp i riksdagen genom detta.

Bertil Lundberg

Kinsey: Crimes & Consequences (book). The book describes the allegedly scientific research of Alfred Kinsey and colleagues, which largely shaped modern Western society's beliefs and understanding of the nature of human sexuality.

Felaktig forskning bakom kyrkans syn på homosex. Rune Imberg i Dagen 040819 om Alfred Kinsey-rapporten.

Kinseys forskning var övergrepp! Hur kan svenska intellektuella hylla Kinsey? Världen idag 050411.


En nationell studie av 315 800 kanadensare fann att 1,7 procent ansåg sig själva för att vara bisexuell eller homosexuell. (Stats Canada, 2004).
En studie av 5 514 kanadensiska högskolestudenter under 25 år fann ut att 1 procent var homosexuella och 1 procent var bisexuella. (King et al., 1988).


Ecce homo - Kulturen angriper Jesu renhet och integritet. (990205)

Personligt brev från Mona Sahlin angående Ecce Homo utställningen i Riksdagen. (990327)


Hur mycket bryr sig RFSL om HIV?

Riksförbundet för sexuellt likaberättigade (RFSL) är besvikna över att den så kallade informationsplikten blir kvar. Den innebär att hivpositiva är skyldiga att tala om för sin partner att de är smittade. Bastuklubbarna vill de också ska öppnas på nytt. (Detta meddelas i Dagen 990427)

RFSL har utsett Malmö till den homovänligaste kommunen i landet. Den främsta motiveringen är Malmös "livaktiga homosexuella föreningsliv och det kommersiella nöjeslivet". (Nyhetsbrev från RFSL 990427) Det är tydligen den miljön som homosexualiteten frodas i! Många homosexuella flyttar därför också från mindre orter till en storstad där detta utbud är fullödigare.

I RFSLs tidning KOM UT (nr 1/2000) korades "Sveriges homovänligaste dagstidningar". På första platsen hamnade Aftonbladet, tätt följd av Expressen. Varför just dessa tidningar? Jo, på grund av deras nöjesbevakning!


Lesbiska kvinnor dricker mer alkohol än andra kvinnor

Karin Helmersson Bergmark hävdar i en forskningsrapport som hon offentliggjorde 990412 att lesbiska kvinnor dricker mer alkohol än andra heterosexuella kvinnor. Orsaken till detta som hon kommit fram till är de lesbiska kvinnornas livsstil och att de inte föder barn som andra kvinnor. De lesbiska kvinnorna dricker 66 procent av vad männen dricker, medan de heterosexuella kvinnorna dricker 40-55 procent av vad männen dricker.


Vill du dö i förtid? Lev ut den homosexuella livsstilen!

Den homosexuella livsstilen breder ut sig i samhället. Inte minst på TV-kanalernas såpor är det nu inne med otrohet, lösa förbindelser, svek, skilsmässor och en stark trend av gaykultur. Svenska Dagbladets nöjesredaktion skriver att "Den senaste tv-trenden ropar entydigt: gayserier." Homosexualitet görs till något självklart för alla människor i alla samhällsklasser. De unga lockas att experimentera med sin sexualitet och gärna sluta som homosexuell. Men vilken blir konsekvenserna? Jo, skadade människor och en för tidig död. Fakta i USA visar på att medellivslängden för homosexuella män (som inte dör i aids) är så låg som endast 43 år (49 för lesbiska kvinnor). För dem som dör i aids är medellivslängden 39 år. Manliga homosexuella löper 14 gånger större risk att få syfilis än andra män och 8 gånger större risk att få hepatit.

För några år sedan marscherade ungefär 250 000 homosexuella i en demonstrationsmarch i Washington. De som var över 50 år var inte många. Av flera tusen tillfrågade hittades bara 5 stycken som var över 50 år! Varför? Gays är inga lyckliga människor. De råkar betydligt oftare än vanliga människor ut för vad man kallar "ond, bråd död". Enligt Family Research Institute (vars ordförande är den omdiskuterade Paul Cameron) dör homosexuella män 60 gånger oftare genom självmord, 45 gånger oftare i bilolyckor och 10 gånger mer i hjärtattacker än andra i Nordamerika. Den homosexuella livsstilen har ett högt pris! En undersökning från 1978 i USA visade att 28 procent av de homosexuella männen hade haft sexuell gemenskap med 1000 eller fler partners. Det finns bara ett ord för sådant: Omoral!


Medical Problems and Diseases Associated with Homosexual Behavior.


Vill du leva längre? Vet du vad du skall göra då?

"Gå till kyrkan - och lev längre" uppmanar Expressen i en liten artikel i början på augusti 1999. Anledningen är en forskarrapport gjord av en grupp sociologer vid University of Michigan, som har frågat ut 3617 amerikaner. Och de kom fram till att den som går i kyrkan minst en gång per månad lever längre än andra. Detta delvis beroende på kyrkobesökaren lever mera sunt, röker mindre, är mindre stressad, motionerar mer och är mer sällan överviktig. Men även sedan alla dessa faktorer plockats bort visade det sig att de som är religiösa i allmänhet mår bättre. Och vi kan väl tillägga att den homosexuella livsstilen finns naturligtvis inte hos dessa människor.

Studie visar: Människor som går i kyrkan lever längre. Detta enligt National Institutes of Health till Newsweek.


Levande tro på Gud ger längre liv

En levande tro på Gud påverkar hälsan positivt. Det visar en tysk studie av professor Tonald Grosarth-Maticek i Heidelberg. Han har fått svar från över 35 000 människor och funnit att som ensam faktor är en spontan och levande gudskontakt viktigast för hälsan. Förutom denna undersökningen finns det mer än 300 kända studier världen över som bekräftar att en levande tro är bra för hälsan. Läs hela artikeln i Nya Dagen 020313.


Riksdagen behandlade motion om äktenskap för de homosexuella

Rfsl och riksdagsmän, framför allt inom miljöpartitet och vänsterpartiet, som stöder denna rörelsen kämpar allt intensivare för att de homo- och bisexuella ska bli betraktade som en folkgrupp och därmed att brottsbalkens bestämmelser om hets mot folkgrupp ska kunna utvidgas till att omfatta också dessa sexuellt avvikande. Att jämföra homo- och bisexuella som en folkgrupp liknande romer, judar, japaner eller mörkhyade är helt orimligt. Ingvar Svensson (kd) sa mycket träffande i en replik i riksdagen när ämnet diskuterades: "Det finns en bra fråga att ställa sig: Är heterosexuella en folkgrupp? Då förstår alla att homosexuella inte är en folkgrupp i sig."

Om det nu är så att homosexuella utsätts för mer våld än övriga i samhället, så kanske det finns en anledning till detta. Den livsstil som de homosexuella utövar kan nog bidra till att de hamnar i fler våldssituationer än andra. Någon ytterligare lagstiftning på detta området behövs inte. Om någon homosexuell utsätts för olaga hot, misshandel eller mord, så finns det väl allmänna lagar att beivra detta som för vilken annan medborgare i samhället som utsätts för sådant.

Vad de homosexulla och bisexuella är ute efter är inget annat än att legitimera sin livsstil i samhället. Och målet för detta verkar vara att jämställa äktenskapet för man och kvinna med ett äktenskap mellan man och man och mellan kvinna och kvinna. Kommer Sverige att hamna i den situationen en dag? Otroligt är det inte. Redan nu läggs motioner fram om detta. Den senaste som nyss behandlats i riksdagen avvisades med 249 röster mot 48. Av de riksdagsledamöter som ville ha äktenskap för homosexuella var 35 från vänsterpartiet och 13 från miljöpartiet.

I riksdagens utskott pågår för närvarande ett omfattande utrednings- och översynsarbete. Det är på grund av detta inga socialdemokraterna röstade för denna motion eller andra liknande motioner. Utredningens förslag ska vara klart den 31 oktober år 2000. En fråga som kommittén nu funderar på är att straffbelägga hets mot homosexuella. Huruvida detta kommer att innebära att yttrandefriheten i vårt land stryps återstår att se. Att bibeln betraktar homosexualitet som synd är dock ingenting som någon svensk brottsbalk kan bestämma över, och att hindra ett kristet synsätt i denna frågan vore att samtidigt strypa religionsfriheten i landet.

RFSU-bulletinen i juni 1999 meddelar det har bildats en homogrupp i Riksdagen. Några ledamöter från alla partier utom kd och m ingår i denna nybildade grupp. Den som är sammankallande är vänsterpartisten Tasso Stafilidis.


Forskare visar att homosexualitet inte är ärftligt

George Rice och Georges Ebers är två neurologer som arbetar vid University of Western Ontario i Kanada. De har undersökt 52 homosexuella brödrapar, och de har hos dem undersökt den genetiska markören och fann inte något som helst påvisbart samband mellan mellan homosexualitet och q-28-regionen på x-kromosomen. Tidskriften Science skriver att samma resultat har en amerikansk forskargrupp kommit fram till. Det här slår undan bevisen på de rön som Dean Hamers offentliggjorde 1993. Han menade då att q-28 fanns i en större grad hos homosexuella, vilket skulle betyda att homosexualitet var medfödd. Så är alltså nu inte fallet. Detta är en nyhet som du knappast lär kunna få läsa på RFSL:s officiella hemsida!

Finns gay-genen? av Jeffrey B. Satinover.

Exploding the Myth of Constitutional Homosexuality by Charles Socarides.


Homofobipriset gick till den norska pingströrelsen

1999 års homofobipris har av Riksorganisationen för lesbisk och homofil frigörelse i Oslo tilldelats Pingströrelsen i Norge. Man får gratulera de norska pingstvännerna till denna ära! Motivet i priset anges med att pingstvännernas förkunnelse "har en nedtryckande kraft, då de förnekar lesbiskt och homofilt samliv och identitet". Vidare anges att pingströrelsen "har människofientliga tolkningar av Bibeln". När studerar lesbianer och homofiler Bibeln??? Den boken har de nog fobi emot.

Även RFSL i Sverige delar ut sådana priser, samt korar de riksdagsmän och EU-parlamentariker som är mest homovänliga, respektive homoovänliga. Detta ingår i en väl genomtänkt strategi som syftar till att måla upp homosexuella som offer och för att att märka dem som öppet är emot homosexualitet som homofober. Ett av attackmålen blir då att måla ut bibeltrogna kyrkor och människor som nedtryckande och livsförnekande människor och rörelser. Homofobi betydde från början en irrationell rädsla för homosexuella men har nu inkluderat varje uppfattning och åsikt som inte fullständigt överensstämmer med deras egen. Homofobi har i dessa kretsar blivit detsamma som intolerans!


Ärkebiskopen får uppskattningspris från RFSL

Stockholm Pride, en festival för homo- och bisexuella startade i Stockholm 990728. Då passade RFSL på att dela ut årets utmärkelser för bra respektive dåliga insatser för de homosexuella. Uppskattningspriset guldlambdan gick under stort jubel till ärkebiskopen K G Hammar för hans "oreserverade stöd till Elisabeth Ohlsons omdebatterade fotoutställning Ecce Homo. Se där! Se där! Vilka vänner K G Hammar har allierat sig med. För att hylla Elisabeth Ohlsson hade man på scenen gjort en installation som föreställde en av hennes bilder - Nattvarden, där Jesus framställs som transvestit och de övriga nattvardsgästerna som homosexuella. Så tänker sig Elisabeth Ohlsson den första nattvarden! Rena hädelsen framställs som kristen konst. K G Hammar är i dåligt sällskap. Kan någon verkligen tro att Jesus vill bli behandlad på detta sättet? I en intervju i Kyrkans Tidning får vi veta att K G Hammar uttrycker tacksamhet för att ha fått detta priset. Elisabeth Ohlsson meddelar samtidigt att hon har gått ur Svenska kyrkan. Trots K G Hammar är det för "lågt i taket" för henne. Homofobipriset gick till Utlänningsnämnden.


Det andliga utbudet på Stockholm Pride-veckan 1999

Här är några medverkande som stod för det andliga utbudet på Pride-veckan:
Sten Philipson, kontraktsprost i Lidingö, höll en mässa och ett seminarium om att "Sexualiteten har ett egenvärde".
Liberala katolska kyrkan, en ockult sammanslutning, höll en sakramental välsignelseandakt.
I en debatt om Ecce Homo medverkade artisten Alexander Bard (presenterad som mobilist, zoroastrier och sexuellt perveterad). Eva Brunne, lesbisk präst i Flemingsberg. Malin Norrby, fil.kand. Ulf Lidman, studerar teologi och tänker bli präst och är idag negativ till sådana som "omvänder" homosexuella. Niclas Berggren, ateist och ekonomie doktor. Varför fanns inga negativa personer till Ecce Homo med i debatten?
Lars Carlzon, biskop emeritus, höll en mässa.
Lars Gårdfeldt, präst, hade ett seminarium om "Våld i homorelationer".
Lena Lönnqvist, kontroversiell chefredaktör för tidningen Sändaren, predikade i Storkyrkan, när en mässa framfördes under rubriken "Kärlekens mässa - en specialskriven mässa med gayperspektiv". Stockholms Gaykör bidrog med sång och den som så önskade erbjöds välsignelse i Olaus Petrikapellet. Välsignelse av vad???, kan man fråga sig.


Gayrörelsen fick spader!

Gayrörelsen i USA fick spader när de fick veta att Exodus International, USA:s största ex-gay förening hade planerat sända TV-reklam som visade att homosexuella och lesbiska människor kan förändras. Gay-rörelsen skyndade sig att protestera hos alla de ledande TV-nätverken och be dem att inte sända inslagen. Bob Davies i Exodus International kommenterade det hela: "Jag tror att de vet medias makt". Så är det också i Sverige. RFSL är inte sena att synas och uttala sig i massmedierna när nånting händer som har anknytning till homosexualitet.


Articles on Homosexuality Ett stort antal artiklar om homosexualitet finns att ta del av på denna web-sidan.

Roots of Homosexuality by Bob Davies and Lori Rentzel. Innehåller förklaringar till varför homosexualitet kan uppstå.

Ryan Black är en av de som fått hjälp med att lämna sin homosexualitet genom Exodus International (engelska).


Homo-förespråkare vill FÖRBJUDA den här hemsidan!!!

RFSL:s frågeforum den 13 augusti 1999 har en aktion startats för att förbjuda (toleransnivån är bevisligen låg inom gayrörelsen) den här hemsidan på Internet. Bland annat uppmanas alla att skriva till Tele2 och klaga. Billy i Stockholm som var den som utlöste det hela skriver: "Jag hittade en tragisk hemsida med en massa skitsnack och falska påståenden om oss homosexuella. Får man skriva vad som helst på Internet? Får jag lägga upp en hemsida där jag sprider en massa rasistiska åsikter? Om inte så borde man inte få skriva så mycket skit om oss." De fakta som jag lagt upp på den sidan kallas alltså för "skitsnack".

Den mentalitet som sedan följer av denna uppmaningen är verkligen låg. Signaturen "Torkaren" skriver: "Bibeln är såååå helig för mig att jag mer än gärna torkar mig i arslet med den. Enda problemet är att papperet är för tunnt och av dålig kvalitét, men vad (svordom) gör det...".
Eller signaturen "Humanisten" som avger följande trosförklaring: "Vem bryr sig? Varför ska vi bry oss om vad som står i bibeln? Det är ju bara gammal skrock och vidskepelse. Gud? Nåt sånt finns inte. Inte heller andar, kristallhealing, änglar, Tor&Oden, Nirvana eller Jesus uppståndelse. Det finns inga, och har aldrig funnits några, mirakel. Ingen gud hör någon bön. När man dör finns inget kvar förutom en förmultnande kropp." En del annat som sedan följer är faktiskt för vidrigt för att jag vill citera det på den här sidan.

E-mails från denna gruppen av personer börjar också att komma in. Så här skriver en Stockholmare som presenterar sig som både kristen och homosexuell: "Jag måste säga att jag skrattade gott åt din hemsida. Det är en massa makalös smörja du sprider. Fortsätt och kasta skit på människor om du tror att det gör dig till något mer än en fattig stackare."
När jag läser hans hemsida så finner jag att den är ett enda stort försvar för gaykulturen (stolt över att ha kommit ut som bög helt och hållet berömmer han sig för att vara).


Ska homosexuella få adoptera barn?

En sifo-undersökning har gjorts i denna frågan bland de förtroendevalda. Resultatet (i procent) visar att endast två av partierna i riksdagen vill ha denna förändring.

Parti     Emot     För
kd        79         14
c          71         22
m         65         21
s          59         30
fp         47         40
-------------------
mp       39         41
v          39         50

Övriga procentenheter hade inte tagit ställning i frågan.

Adoptivbarns rätt är inte homofobi - läs denna uppmärksammade artikel av bland andra socialdemokraternas gruppledare i socialutskottet Susanne Eberstein från Dagens Nyheters debattsida 990927. På grund av ett uttalande hon sedan gjorde i Expressen den 28/9 har Susanne Eberstein av RFSU blivit anmäld till HomO. Så här får man inte uttrycka sig enligt RFSU: "De här barnen har ofta trauman med sig från sina hemländer, de har separerats från sina föräldrar och det har de med sig som en extra pålagring. De behöver vanliga förhållanden. Man kan inte chansa. Det är som att släppa ut ett nytt lösningsmedel och säga: Det är ingen som vet om det här är livsfarligt. Men vi släpper ut det och ser vad som händer."

I sak måste vi nog hålla med Susanne Eberstein. Det vore mycket olyckligt om homosexuella får adoptionsrätt, på grund av:
1) Adoptivbarn har rätt till att få starta sin nya tillvaro med två föräldrar av båda könen. (Av detta följer att en ensamstående heterosexuell förälder inte heller borde få adoptera barn.)
2) Flera länder skulle antagligen stoppa all adoption till Sverige om homosexuella får adoptionsrätt.
3) Svenska barn som adopteras av en homosexuell partner förlorar i så fall adoptionsrätten till den andre riktige biologiske föräldern.
Ett urklipp från en av RFSL:s insändarsidor:

Tjena. Jag tänkte skriva lite i pressen om kärnfamiljen som jag anser att är död, och tänkte att alla duktiga och tänkande killar här kunde hjälpa mig lite med argumenten. Skulle bli glad om Ni ville beskriva den negativa biten med kärnfamiljen och komma med argument om varför man inte bör välja det alternativet när man lever sitt liv. Tack på förhand!Tio fördelar med äktenskapet mellan man och kvinna

Kärnfamiljen är ingenting som RFSL värnar om. Tvärtom så är det ju till deras fördel att äktenskapet mellan man och kvinna inte är mera legitimt än mellan två homosexuella partners. Här vill jag visa på en del skäl som talar för äktenskapet mellan man och kvinna som det riktiga och rätta.

  1. Äktenskapet är ett arv från tidigare generationer. Ingen samlevnadsform är mer prövad än den. Inte heller nutiden har funnit någonting bättre.
  2. Äktenskapsbalken i Sveriges lag garanterar dina rättigheter och skyldigheter. Äkta makar har försörjningsplikt mot varandra.
  3. Långt viktigare än det juridiska är det personliga. Familjen är frihetens plats där vi arbetar för och med varandra, helt enkelt därför att vi hör ihop.
  4. Du får kalla din livskamrat maka, make, hustru och man. Ni kan dela efternamn. Barnen får ett gemensamt familjenamn. Det till och med hörs att ni hör ihop.
  5. Äktenskap och familj är samhällets viktigaste byggsten. Den stora gemenskapen i samhället bör byggas utifrån den lilla familjen. Där har vi möjlighet att öva oss i konsten att solidariskt vara tillsammans, utan att kränka varandras innersta behov av självständighet och frihet.
  6. Livets största och gladaste folkfest hos alla kända kulturer är bröllopet.
  7. Den kyrkliga vigseln är en form av välsignelse, en Guds välsignelse i ett av livets största företag. Guds välsignelse är det viktigaste i äktenskapet, den är alldeles gratis, men så dyrbar att ingen kan betala för den.
  8. Sexualiteten är enligt vår kristna tro en gåva och ett ansvar. Den kristna erfarenheten är att den förvaltas bäst i äktenskapet.
  9. Det finaste med äktenskapet är att det är heligt. Det är en ordning som redan finns. Vi behöver endast gå in i den. Den är enligt Guds vilja. Vi får tro att Gud alltid är med oss i vårt äktenskap. Bibeln talar om äktenskapet som en gudomlig ordning och kärleken som en Guds gåva, ett tecken från himmelriket. Det starkaste skälet för den kristna familjen ges just i Bibeln. Den ser på familjen som en kyrka i miniatyr.
  10. I den kristna vigseln lovar ni inför Gud och hela världen att ni två har för avsikt att leva tillsammans till dess att döden skiljer er åt. Att uttala detta trohetslöfte är en hjälp i livets kriser.

 

Visste du att äktenskap där de båda börjar som sambo upplöses oftare än äktenskap där de båda inte har bott samman först. Statistiska centralbyrån i Norge har konstaterat detta, samma sak gäller säkert även för Sverige.Homoaktivister vandaliserade Maranatas bokmonter

På Bokmässan i Göteborg angrep en grupp "kända författare och journalister" Maranatas monter. Under namnet "Aktion kärlek" (!!!) vräktes möbler och tidningsställ omkull, montern sparayades ned med slagord och omkring 400 böcker, biblar och kassetter stals. Totalt kostade sabotaget Maranata 25 000 - 30 000 kr. Det var Maranatas skrifter om barnaga och homosexualitet som orsakade ursinnet. Det är tydligt att "homosexmaffian" tycker sig kunna ta till rent olagliga metoder för att visa sitt missnöje.

Till en början påstods det att mässgeneralen Bertil Falck i tidningsintervjuer låtit förstå att Maranata inte är välkommen till nästa års mässa, det skulle bli för dyrt att skydda dem. Falck har dock senae tillbakavisat alla sådana krav på att utestänga någon. Falk säger: "Bokmässans motto är att verka för det fria ordet. Då kan vi ju inte stänga ute någon. Även om jag personligen ogillar deras ideér om aga, så har ju Maranatas skrifter inte fällts för några brott."


En skammens dag för Danmark

En barnmorska i Köpenhamn med namnet Nina Stork har den 1 oktober 1999 öppnat en inseminationsklinik där lesbiska välkomnas för insemination med kontrollerad sperma. Här kan man minsann tala om storken som kommer med barn. Det är tydligen inte bara kossor som behöver insemination. Kliniken har öppnat sin verksamhet under namnet "Jordemoderklinikken STORK". (Varför är jag emot denna formen av insemination? Därför att ett barn har rätt till att från början ha både en mamma och en pappa, både en kvinnlig och en manlig förebild.)


RFSL avvisar förslag om tvångsåtgärder och isolering vid hiv-infektion

Smittskyddskommitténs har föreslagit informationsplikt och tvångsåtgärder som bl a isolering mot hivpositiva. RFSL menar dock (991103) att hiv inte är tillräckligt smittosamt och att det går att skydda sig mot sådant. Dessutom motsätter sig RFSL också att hivpositiva även fortsättningsvis skall ha en lagstadgad skyldighet att informera om sin hiv-infektion. RFSL menar "att hiv finns över hela världen och alla har ett ansvar för att skydda både sig och andra." Vidare att "det skulle vara ett önsketänkande att tro att alla som är infekterade kommer att upplysa om sin smitta" och att "i själva verket så riskerar informationsplikten att skapa en falsk trygghet, eftersom man förleds att tro att man behöver skydda sig endast då någon säger att han har hiv". Men nog borde det väl ändå vara anständigt och rimligt att det finns en i lag angiven skyldighet att informera om att man har hiv. Det borde väl göra att alla vet att man begår en kriminell handling om den som har hiv inte upplyser om sin hiv. Varför är RFSL så rädda för förbud som är till för människors bästa? RFSL menar att det i praktiken blir en diskrimerande särlagstiftning för hivpositiva (!!!). Det var alltså där skon klämde!


RFSL försvarar analsex

I en artikel i DN 991104 framgår att det finns stora medicinska risker med analsex. Enligt Barbro Posse, som är informatör vid Akademiska sjukhusets Rikskvinnocentrum i Uppsala så finns det för det första risk för att ändtarmens ringmuskler kan slitas sönder, alltså den muskel som ser till att ändtarmen håller tätt. För det andra så kan bakterier från ändtarmen överföras till slidan och sedan vidare via livmodern till äggstockarna, där bakterierna kan skapa allvarliga infektioner och i värsta fall sterilitet. Det finns i tarmen mänder med bakterier som kan skapa infektioner om de hamnar på andra ställen i kroppen. (Kommentar: Detta är ju helt självklart. Ändtarmen är inte byggd för sådant snusk och sådana drifter! Det är välkommet att uppmärksamhet på detta börjar komma.) Grunden för artikeln är en färsk undersökningsrapport offentliggjord av RFSU där de forskande barnmorskorna Christina Rogala vid RFSU och Tanja Tydén vid Uppsala universitet funnit att anala samlag har blivit allt vanligare bland ungdomar. Tanja Tydén menar att allt fler ungdomar experimenterar med anala samlag och att det är rimligt att tro att det är porrfilmerna som inspirerar dem.

Denna artikel fick omedelbart RFSL att reagera och agera. I ett pressmeddelande samma dag säger vice förbundsordföranden Anders Selin om artikeln i DN med Barbro Posses påståenden: "Detta är värsta sortens moralism". Selin anklagar DN för att låta en experts uttalanden få stå oemotsagt. Det är tydligt att Selin skulle ha velat ha en RFSL-vänlig expert också som uttalat sig. Att angripa analsex är ju enligt Selin ett generalangrepp mot alla homosexuella män och deras sexualitet.


Carola attackerades av homosexuella

Carola Sögaard medverkade första helgen i oktober (1999) vid en konsert i Oslo för stöd till de aidssjuka. Hennes framträdande fick ett tvärt slut. Mitt under det att hon sjöng sin kända låt Fångad av en stormvind tog sig två homosexuella fram i den 700-hövdade publiken och dränkte henne i öl. Anledningen till detta var att Carola i en intervju i Dagens Nyheter för sex år sedan skulle ha uttalat att samhället borde försöka vänja av homosexuella med sin läggning. Reidar Engesbakk, som var en av sabotörerna, menade vidare att hon inte hade gjort någonting för att visa att hon idag tycker annorlunda och att det därför var ett hån mot gayrörelsen att låta henne uppträda.

Det gäller att ha rätt ideologi där homosexuella kan tänkas närvara.


Hans Ytterberg hotar Missionsförbundets församlingar med dyrbara skadestånd

I P1:s Nyhetsmorgon 991214 riktade HomO Hans Ytterberg (Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning) en skarp varning till Missionsförbundets församlingar som under en tvåårsperiod rekommenderats av sin kyrkostyrelse att inte anställa pastorer som lever i partnerskap. Ytterberg hävdade: "Det församlingarna bör komma ihåg är att det inte är Svenska Missionsförbundet som har att besluta om vem som är gift eller inte utan det görs i svensk lag. Och det församlingarna ska komma ihåg: det är inte Svenska Missionsförbundet som bestämmer vem man får anställa och inte anställa utan att riskera skadestånd, det regleras i svensk lag."

Vilket trams av Hans Ytterberg! Varje församling är fri och självständig och ytterst är det församlingens medlemmar som bestämmer vem som ska vara deras pastor. Anställs en homosexuell pastor så är det många församlingar där största delen av församlingens medlemmar i så fall skulle begära utträde ur församlingen. Vem ska då betala pastorns lön? Vem ska då pastorn predika för? Jag skulle t ex omedelbart lämna församlingen om min församling skulle anställa en pastor som lever i ett homosexuellt partnerskap. Varför? Därför att Bibeln klart säger att en sådan person lever i synd.

Dessutom så står det uttryckligen i den lagtext som riksdagens arbetsmarknadsutskott behandlat att förbudet mot diskriminering inte gäller om det finns "idellt eller annat särskilt intresse, som uppenbarligen är viktigare än intresset av att förhindra diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning" (detta enligt kd-riksdagsmannen Stefan Attefall i Dagen 991216). Så Hans Ytterberg har ingenting att säga till om i denna frågan.

Är Hans Ytteberg trovärdig som Homosexombudsman?

Sedan kan man undra över varför just Hans Ytterberg valdes till Sveriges homosexombudsman. Är Ytterberg en objektiv person för denna posten? Ytterberg var nämligen ordförande för RFSL under perioden 1988-1991. Under denna tiden fanns inom RFSL ett flertal pedofila inslag. En av de personer som satt med i samma riksstyrelse som Ytterberg försvarade pedofili och hävdade att barn inte tog någon skada av sexuellt umgänge med vuxna. Ytterberg gjorde inget för att avlägsna honom från styrelsen. 1993 dömdes denna personen för sexuellt ofredande. 1991 diskuterades inom RFSL om en eventuell underavdelning för pedofiler inom RFSL. Och under Ytterbergs tid var det många medlemmar som uttalade sig positivt för pedofili i deras medlemstidning Kom ut. Inte hellre reagerade Ytterberg mot reseguiden Spartacus som flera gånger lämnade tips och råd till pedofiler om var man kunde köpa barnsexuella tjänster. Hur kan en sådan person vara trovärdig som Homosexombudsman???


Transsexuella har fel på sina gener

Mikael Landén är en psykiater vid Göteborgs universitet som 991210 lade fram en avhandling där han studerat genvariationer hos 29 transsexuella och jämfört med 30 kontrollpersoner och funnit att det är vanligare med variationer bland dessa än i kontrollgruppen. Mikael Landén säger om resultatet: "Det här likställer transsexualitet med andra sjukdomar som depression och alkoholism."

Det finns i Sverige ungefär 400 personer som på laglig väg har genomgått ett könsbyte, varav två av tre är män. Färre än två personer på en miljon drabbas av transsexualitet. Transsexualitet klassas som en sjukdom i Sverige. Det handlar om människor som varit djupt olyckliga största delen av sitt liv. För transsexuella är inte sexualiteten det viktigaste, utan identiteten. Ungefär 10 personer gör könsbyte per år. 3,5 procent ångrar sig efteråt. Den som gjort könsbyte får sedan dras med livslång hormonbehandling.


Till indexsidan.


Skulle det finnas någonting som är felaktigt eller strider mot gällande lag på denna sidan så var god meddela mig så jag kan ändra på detta i så fall.  E-mail.